Søk

Siste kommentarer

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Gratulerer USA

USA_flagg24.juli 1776 ble Amerikas uavhengighetserklæring undertegnet. I hele sin historie har USA vært et fyrtårn for frihet og demokrati. Uten USAs hjelp kunne den siste verdenskrigen endt på en helt annen måte. Og etter krigen kunne vi takke USA for at vi ikke endte som en sovjetisk satellittstat med en knust kommunistisk økonomi. Ingen andre land i verden fortjener vår takknemlighet mer enn USA, uavhengig av om dagens president regnes som dyktig eller udugelig.

16 comments to Gratulerer USA

  • Tusenkunstner

    Ja gratulerer til mine mange american friends. Men de bør ordne seg med ett bedre velferdssytem der borte. Det burde du tatt med i hovedinnlegget ditt Jan.

    • God ide

      Enig. Mere og bedre velferd også i USA slik at alle parasittene heller drar dit enn Europa.

      • Anonym

        En del mennesker tror penger kan brukes flere ganger, og om man har en femtilapp i hver lomme, flytter en fra venstre- til høyrelommen så får man mer. Det stemmer som kjent ikke. Velferd koster også penger som må betales inn til det offentlige i form av skatter og avgifter. For USAs del er toget gått. Landet må bygge ned dagens velferdsgoder. Det er teknisk konkus.

        En felles valuta og forsvar holder USA sammen. Kanskje holder det ti år til, hvem vet. Men USAs evne til å hjelpe Europa enda en gang er umulig. Eller som Trump helt riktig sa: Du kan ikke hjelpe en som vil begå selvmord. Angela Burkel ble nevnt spesielt som iflg Trump er den som har ødelagt Tyskland.

        • erzo

          «penger kan brukes flere ganger»
          det er vel kapitalismens værste løgn

          det som kalles «reinvestering»

          at når du har tapt en krone/euro/dollar
          ett sted
          så flytter du den bare(les du slår deg konkurs)
          og starter påny

          fri Capital flyt

          nok ett heslig utslag av mammon

          som før ytret
          ett edderkopspinn ærlige sjeler ikke forstår noe av

          og takk for det!

          • Anonym

            Nei erzo, det er ikke kapitalismens natur. Det er politikere som tror den samme hundrelappen kan brukes mange ganger. Det er derfor verden har havnet i et økonomisk uføre.

            USA kan trykke (dollar) seg ut av problemet, kombinert med militærmakt. En liten spjæling forsøker ikke å hente utestående hos en bøllete og sterkere slamp.

            Vest-Europa derimot ser jeg ekstremt negativt på. Det er kommet for langt til at det kan gå bra. I dag skriver engelske (seriøse) aviser om folkelige opptøyer og tanks i gatene som sannsynlig. Da blir vi i så tilfelle vitne til et financial meltdown som verden aldri tidligere har sett.

            Den gode nyheten: Tony Blair blir ganske sikkert stilt for riksrett melder BBC i dag. Sannsynligvis møter han om ikke lenge også en tiltale for krigsforbrytelser. Flere i Norge har, i likhet med Blair, bidratt med «humanitære» aksjoner. Det var vel 150k sivile som gikk med i Irak. Knokkelhaugene er store i andre land også. Eksempelvis Libya.

            20:09

            • Du store kineser

              @Anonym 4. juli 2016 at 20:37

              Kina er ingen spjæling og har mye til gode hos USA.

              • Anonym

                Militært er Kina er spjæling sammenlignet med USA. Dessuten er kineserne så kloke at de vil bli sittende i amerikanske papirer. Det har Kina en egeninteresse i.

                • Du store kineser

                  Negerhæren til USA har ikke mye å stille opp med i møte med intelligente kinesere. USA er en stormakt på retur, og negermuslimen Obongo har vært en drivkraft for å påskynde tilbakegangen.

        • Observer

          Enhver økonom vet at pengene brukes om igjen i x antall ”serveringer”.

          Du har tusen kroner. Du setter dem i banken, og banken har med ett også tusen kroner. Banken låner ut tusenlappen, og en tredje person kan gjøre krav på tusenlappen. Han kjøper en bil på avbetaling og selgeren har plutselig også krav på remissen. Og slik fortsetter det.

          I 1928 gjorde kollaps-panikken at hele rekken av tusenlappenes liebhabere gjorde krav på de samme verdiene – samtidig.

          For etter hvert er tusenlappens verdi egentlig forringet til null. For å unngå 1928 og utsette fallet er statsbankenes eneste medisin å trykke opp nye såkalte FIAT-tusenlapper uten verdi. Dette er kapitalismens pyramidespill. Og når industrien retarderer – ja egentlig burde rase utfor – slutter ikke pengetrykkingen. Tvert i mot.

          Alle tenkelige og utenkelige påfunn benyttes henimot siste fase av ”lotteriet”. Landene importerer nye forbrukere og betaler ved nye giga-lån, salg av statenes naturressurser og formuer samt økte skatter og avgifter. Når investorene ser slutten nærme seg veksler de inn pengene i faste verdier – eiendom, edle metaller og matproduksjonsfarmer.

          Det pussige er at når kapitalismen nærmer seg sitt endelikt, konverterer den til en ”rød kjempe” – selveste turbokapitalismen. Dette er med på å tildekke at det som tilsynelatende går oppover i virkeligheten nærmer seg en imploderende stjernes siste fase før den imploderer som en ballong luften går ut av.

          Der er menneskene NÅ.

          • JV

            Dette har Observer helt rett i. Dessuten vet vi jo at den røde kjempen til sist faller sammen og konverterer til et svart hull som suger de siste rester av verdier ut av systemet.

            Det han ikke nevner er at i det siste avgjørende øyeblikket vil Bibelens Gud Jehova legge i ”nasjonenes hjerter” å angripe religionene. Slik kan eliten støvsuge den siste rest av kapitalismens reserver før det definitivt er over og Jehova Gud kan knuse den altoverveiende del av den opprørske menneskeheten.

            Det skal dog nevnes at ALLE har en mulighet til å unngå denne vanskjebnen. Les Bibelen – vis Gud at du er interessert i Hans lover og forskrifter OG forsøk å leve etter Hans kjærlige prinsipper. Alt dette finner du i de kristne skriftene i Bibelen.

          • Anonym

            Se hva jeg faktisk skriver Observer, ikke hva du tror jeg skriver.

            Jeg har alltid – som økonom – sagt og skrevet at to sektorer må underlegges et strengt regulert regime, nemlig bank og finans. All empiri viser at jeg har rett i det. Fra Kristianiakrakket til Willoch-frislippet i Norge, og voldsomt oppblåste boligpriser i mange land, som Sverige og UK. Ballongen er i ferd med å sprekke. Det går en grense for hvor lenge boliger kan brukes som cash-automater. Hvor mye lån husholdningene og landene tåler.

            Det er politikerne som er ansvarlig for å styre ansvarlig. Det har de ikke gjort. Det er politikerne som har satt i gang galskapen og latt den pågå. Nå aner de ikke hva de skal gjøre. Fullt forståelig, for det finnes bare helt jævlige «løsninger», og disse «løsningene» har ikke støtte i noe politisk parti iflg en forhenværende politiker.

    • erzo

      våger den påstand:
      at sosialt ansvar i Tyskland i årene fra 1933..
      var mere oppegående enn noensinne i usa
      hvor det alltid er den sterkestes rett som gjelder
      det man på moderne uttale kaller «the american dream»

  • erzo

    husk napalmen
    over SIVILbefolkningen i Vietnam

    husk støtten til Pinoche 197tre
    nå har da endelig skjebnen fått denne «løitnanten» i
    ejercito de chile(chiles hær)
    til å innrømme drapet/mordet på Victor Jara

  • Høyreekstrem?

    Ja vi kan takke USA for deres deltagelse i kriger startet av gale europeere. Når det gjelder USAs frihet og demokrati er det imidlertid grunn til å være skeptisk.

    USA er et land stjålet fra en innfødt befolkning. Frihet har vært et ideal, men de eneste som har hatt frihet er de som evner å akkumulere kapital. Demokratiet er en dårlig vits, der penger spiller en mye større rolle enn velgerne.

    USA er på mange måter en forvrenging av et ideal. En fantasi, et idyllisk fata morgana, en umulighet fremstilt som virkelighet. Bedraget er gjentatt så mange ganger at det blir sett på som pussig å betvile bløffen.

  • Knut

    Gratulerer USA med alle tiders uslåelig verdensrekord!

    Under følger en enkel oversikt over all den fred og fordragelighet de forente stater og deres undersotter har sørget for i den moderne tid.

    https://no.m.wikipedia.org/wiki/Liste_over_kriger_USA_har_deltatt_i

  • Anonym

    USA og EU har utviklet seg i helt gal retning. Selv om delstatene i USA har en stor grad av selvstendighet (lokalt demokrati, lover etc.), er det i praksis i mange tilfeller papirrettigheter. Det er føderale myndigheter som øverste forvaltning (Washington) vs delstatene. Sistnevnte har fått mindre og mindre å si. Akkurat som det enkelte EU-medlem blir fjernstyrt fra Brüssel av ikke-valgte embetsmenn.

    Avstanden mellom de som styrer og de som blir styrt er blitt avgrunnsdyp både i USA og EU. Det har vært lett å se i mange år. Derfor kommer det folkelige opprøret. Paradoksalt nok ledes det av en kapitalist i USA. Han slåss mot verdens meste korrupte familie; Clintons, og hele det etablerte USA. Det vil si yrkespolitikere og media.

    I EU, som ledes av en alkis (Junker), har forråtnelsesprosessen kommet lenger. På et område (innvandring) man burde sagt stopp for noen tiår siden, har man gjort det motsatte. En demografisk endring er ikke reversibel om ikke innvandrerne sendes tilbake til opprinnelseslandene. Om det vil skje vil tiden vise. Alternativt vil vi se nye nasjonalstater i Europa.

    USA vil ganske sikkert også bli splittet i tre-fire nye selvstendige land. Mange har spådd det, og trolig vil de få rett. Umulige ekteskap kan ikke holdes sammen.

    Demokrati betyr folkestyre. Det er lenge siden det var reelt i USA og EU.

Legg inn en kommentar