Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

«Saken har fått høy prioritet hos politiet»

Jan_simonsen5-150x150333«Saken har fått høy prioritet hos politiet i Asker og Bærum, og de har de siste ukene drevet en omfattende etterforskning,» skriver TV2 i en reportasje. Saken gjelder et norsk-polsk foreldrepar som tok med sine egne barn til Polen. Flott at politiet griper tak i alvorlige kriminalsaker, gir de alvorligste sakene høy prioritet, og driver en omfattende etterforskning. Men når denne saken regnes som en viktig sak som må få førsteprioritet er det nødvendig å sette spørsmålstegn ved prioriteringen.

Saken begynte da samboerparet Natasha Olsen Myra (24) og Erik Olsen Myra (21) fra Stange kommune fikk tvillingjenter. Fire timer etter fødselen ble de hentet av Barnevernet på sykehuset. Barnevernets begrunnelse var i følge TV2 at moren er psykisk utviklingshemmet og mangler omsorgsevne. Senere har to nye psykolograpporter vist at dette er feil og at hun er innenfor normalområdet. Selv sier moren at hun ikke engang var blitt informert av noen om at hun hadde blitt diagnostisert som psykisk utviklingshemmede.

Til tross for de nye opplysningene holdt barnevernet på sitt, men gikk til slutt, og etter mye mediomtale av saken, med på å tilbakeføre barna til foreldrene, som selv gikk med på en frivillig kontrollordning. De skulle bo på en mor/barn-institusjon, hvor de skulle få særlig opplæring og hvor omsorgsevnen skulle evalueres. Da foreldrene hørte rykter om at barnevernet brukte denne løsningen for å etablere en ny sak mot forldrene og igjen ville ta fra dem barna tok de barna med til Polen der de i dag befinner seg.

Det var deres egne barn, som de da de reiste hadde foreldreretten til. Det forelå ingen dom som tilsa at de ikke kunne reise hvor de ville med sine egne barn, og ordningen med å bo på en institusjon med barna hadde vært frivillig og var ikke et resultat av noen rettsavgjørelse. Foreldrenes advokat mener derfor at de absolutt ikke gjorde noe straffbart.

Etter at familien rømte til Polen, der moren sier til TV2 at barna har det bra, fattet fylkesnemnda for barnevernsaker avgjørelse om at Natasha og Erik ikke får beholde omsorgen for tvillingene. De skal tilbake til fostermoren som tok seg av dem en kort stund etter at de var blitt tatt fra moren etter fødselen.

Og nå girer altså det lokale politiet opp. Dette er en stor og prioroitert sak. Foreldrene skal miste sine barn, foreldrene stemples som kidnappere. Politiet har nå siktet foreldrene etter §216 i straffeloven, som omhandler forhold hvor mindreårige ulovlig unndras omsorg. Som om de ikke får omsorg av sine kjødelige foreldre, som selvsagt elsker sine barn.

For sikkerhets skyld har politiet gått ut med en internasjonal etterlysning av familien. «Dette er en barnebortføringssak, som etterforskers opp mot straffelovens bestemmelser om omsorgsunndragelse. Slik vi ser saken, så blir den verre og verre for hver dag som går,» sier Bjørn Egil Drangevåg, påtaleansvarlig ved Asker og Bærum politistasjon til TV2. Han kan røpe at
politiet har sikret seg elektroniske spor fra Polen som peker mot paret. Men de vet ikke hvor i landet familien befinner seg, og han opfordrer paret til å melde seg.

Det gjør de nok ikke. Og det blir nok ikke enkelt å få dem utlevert fra Polen uansett. Ryktene går nå om at ekteparet har søkt politisk asyl i Polen. I så fall kan det bli en spennende sak, som kanskje bør føres av en advokat med erfaring fra den internasjonale menneskerettighetsdomstolen.

Det er kun en god ting med denne saken: Det må åpenbart være lite alvorlig kriminalitet å ta fatt i for Asker og Bærum Politidistrikt.

14 comments to «Saken har fått høy prioritet hos politiet»

 • Tusenkunstner

  Denne saken er enkel å løse. Enten at BV gjør vedtak på at barna skal være hos biologiske foreldre uten å forstyrres unødig av BV og/eller at barne,- og familieminster Solveig Horne skjærer i gjennom og beordrer BV til å gjøre ett slikt vedtak.

  Hvis ikke er det sikkert fint for familien og barna å bo og vokse opp i Polen.

  • Jonas

   Det er et stort problem at Norske myndigheter stadig blir mer og mer kriminelle.

   Etterhvert som sannheten kommer frem på sosiale medier ser vi at myndighetene istedet for å komme med innrømmelser stadig velger å bryte menneskrettighetene. Dette ser vi også i antall mennesker som må leve på sosialhjelp livet ut og hvor de ikke har lov til å eie noe eller kan bestemme fremtiden lengre enn en måned om gangen:
   https://www.rights.no/2016/07/flere-sosialhjelpsmottakere/

   Også Norske barn lider under dette diktaturet som gjør at vi i fremtiden vil få mennesker som er oppvokst til å hate politikere og Norske mydnigheter.

   Men dette vil nok trolig ikke endre seg. Norske mydigheter vil fortsette å følge det internasjonale dyret.

  • Anonym

   Tusenkunstner dokumenterer enda en gang sin bunnløse dumskap og uvitenhet.

   En minister kan ikke beordre et forvaltningsorgan til å fatte vedtak eller endre på et. Det følger av loven. Et forvaltningsvedtak kan påklages til overordnet myndighet, jf to-instansordningen. Det er slik rettssikkerheten ivaretas i Norge.

   Når saken så er endelig i forvaltningen, kan saken bringes inn for domstolen. Eventuelt kan den klages inn for Sivilombudsmannen. Ombudsmannens vedtak kan også tas til retten.

   @17:21

   Du peker på noe vesentlig; politikerforakt og hat. For aldri har Norge vært så splittet som nå. Heterogenisering av et homogent land, er begynnelsen på slutten for nasjonalstaten. Nå har innvandringens konsekvenser blitt følbare for mange etniske nordmenn, og verre vil det bli. Mye verre!

   • Tusenkunstner

    Veit det serru. Men det burde vært slik at en statsråd kan beordre ett forvaltningsorgan og byråkrater. Byråkrater i Norge har for stor makt. Det er pga denne loven om at en statsråd ikke kan endre på vedtak i offentlige etater atte det er så fordømrade tungrodd å gjennomføre handlekraft i Norge.

   • Anonym: Det er riktig at en statsråd ikke kan gripe direkte inn i en enkeltsak av denne typen. Men: En statsråd kan instruere sitt byråkrati til å følge de lovene stortinget har vedtatt, og om hvordan de generelt skal tolkes. I dag påstår Barnevernet at de følger lovens bestemmelser og intensjoner om at barn kun skal fratas deres foreldre i ytterste nødsfall, når alle andre muligheter er prøvd. I praksis gjør de akkurat det motsatte. Derfor kan statsråden gi klar beskjed om at en slik praksis ikke kan aksepteres, og sørge for å kontrollere at praksisen blir endret. Det gjør hun ikke. Men har fått helsetilsynet til å gjennomgå gamle saker for å se om praksisen er korrekt. Det skal ta to år. Før valget snakket FrP om handlekraft. Så skal det altå brukes to år på å gjøres opp en mening om den praksisen Barnevernet fører er i tråd med intensjonene. Mer en håpløst. Rett og sltt udugelig av statsråden.

    • Anonym

     Det er først og fremst (fag)direktoratet som forvalter lover og forskrifter, men det er riktig at den gjeldende lovfortolkning kan presiseres av departementet.

     Hva barnevernet gjør, og ikke, vil jeg ikke ha noen mening om. Men inntil det foreligger et rundskriv (det er å forstå som en instruks) om hvordan loven skal forstås, legger jeg til grunn at barnevernet ikke bryter den.

     5. juli 2016 at 18:32

 • Jasper

  Min kommentar er Google-oversatt, mine unnskyldninger for eventuelle oversettelsesfeil:
  Det er kontroversielle versjoner av historien dukker opp i media og på blogger.

  Noen forteller at familien forlot landet etter vedtaket av Fylkesnemnd.
  Noen forteller at de i det minste ble offisielt informert om at saken skulle Fylkesnemnd å ta barna.
  Ordene fra advokaten til familien tyder på at det ikke var noen offisiell kommunikasjon i det hele tatt, bare rykter eller et hint.
  Hele saken står og faller på tidspunktet for når familien forlot landet, når Fylkesnemnd gjort sin beslutning, og når familien var offisielt og informert (med støtte bevis som et papir signert) om prosedyren.

  I tillegg, noen kilder sier at barnevernet har holdt noen potensiell fostermor rundt i løpet av de frivillige hjelpetiltak. Det ville bety en åpenbar skjevhet av barnevernet – og en helt utilbørlig prosessen fra start, slik at familien til å flykte fra et land som krenket menneskerettighetene allerede.

  Jeg tror alle disse temaene skal behandles på polsk domstol.

 • Thomas Jefferson advarte oss mot sosialismen, som har gjennomsyret Norge i snart hundre år. Dette sitatet, angivelig fra 1952, er i senere tid tilegnet ham:

  «Government big enough to give you everything you need is government big enough to take away everything you have»

  Med slike myndigheter vil vi få slike tilstander som dette, hvor såkalt ‘barnevern’ og ordensmakt opptrer i rent fascistisk stil, som de gjorde under krigen med Lebensborn og tvangsarrestasjoner av jøder og Norges-patrioter. Og vi kan trygt kalle barnevernsledere for fascister når de går inn for nærmest å tvinge mor til å drepe sitt barn i magen, da de mener hun ikke er skikket som mor (og hvis hun likevel skulle føde sitt barn, tar de som ville drepe det, barnet under sine stats-vinger)

  Vi er nødt til å ta et opprør med sosialismen og velferdsstaten Norge. Det er ingen verdens ting som skulle tilsi at Natasha og Erik Olsen Myra ikke er skikket til å inneha foreldrerollen for sine to små barn. Med et barnevern som ser etter fliser, selv under frivillig kontroll-ordning, kan ingen nordmann eller til-flyttet lenger være trygge i vårt lille sosialist-fascistiske land.

 •   
  De har Astrid Gjøystdal som advokat. Hun er bra på hugget og på den riktige siden (familienes!) i barnevernssaker.

    

  • Jasper

   Ikke bare norske domstoler skal være involvert noen mer, men polske domstoler også. Praktisk talt polske domstoler har nå en viktigere rolle.

   Forhåpentligvis polske myndigheter respekterer menneskerettighetene mer enn norske kolleger.

 • Anonym

  Oslo-politiet har startet omfattende etterforskning etter at en hvit mann så stygt på en muslimsk kvinne på bussen. Det er satt 50 etterforskere på saken for å finne mannen.

 • Jasper

  Juridisk veiledning bør være i kraft av departementet.

 • Jasper

  Eirik:
  Hvis jeg var norsk, jeg nå ville starte en boikott for alle parlamentariske partier for de neste tiårene på grunn av sin politikk på barnevernet og begynne å tenke på å stemme på et parti som ikke er representert i parlamentet.

Legg inn en kommentar