Søk

Siste kommentarer

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Derfor stemte Kleppe imot EØS-avtalen

Vidar_Kleppe«Jeg ser på et EØS-medlemskap som et økonomisk medlemskap i EF. Det rare i denne saken er at flertallet i denne sal bestemmer seg for at vi skal inngå en avtale uten at det norske folk har fått si hva det mener i en folkeavstemning,» sa Demokratenes stifter og nåværende nestleder Vidar Kleppe da EØS-avtalen ble sanksjonert av Stortinget 16.oktober 1992. Den norske avtalen med EU er blitt aktuelt debatt-tema igjen etter at Storbritannias befolkning stemte for å melde seg ut av EU.

Vidar Kleppe stemte imot sitt pdaværende parti, Fremskrittspartiet, og gikk imot å godkjenne avtalen.

«Grunnen til at jeg vil stemme nei til denne avtalen, er det grunnprinsippet jeg har som politiker, nemlig at vi som er folkevalgte må lytte til det folket som har valgt oss. Det er en oppfatning ute blant folk at i en så viktig sak som denne, bør folket få tilkjennegi sine synspunkter. Det er også veldig rart for meg at ikke flertallet i denne sal ser at det norske folk er i stand til å tenke og vurdere selv,» sa Kleppe i sitt hovedinnlegg dengangen.

«Når jeg hører argumentasjon som går på at en ikke vil se Norge bli styrt av andre nasjoner i Europa, er det et tankekors for meg det vi er i ferd med å gjøre i denne saken. Jeg vil kunne se det norske folk i øynene. Jeg vil være en av dem som lytter til det norske folk. Og jeg er helt overbevist om at det norske folk kan ta stilling på selvstendig grunnlag i et så viktig spørsmål som dette,» presiserte han.

Kleppe kalte stortingsflertallets vedtak en overkjøring av befolkningen. Han mente det var hykleri av stortingsflertallet å argumentere med at avtalen var helt nødvendig av økonomiske grunner og for å sikre næringslivet gode rammebetingelser, når de samme politikerne ikke har hatt problemer med å gi det samme næringslivet elendige rammebetingelser gjennom høye skatter og avgifter.

«Det er blitt sagt at avtalen er så viktig for norsk næringsliv. Ja vel, la gå med det at avtalen er viktig. La gå med at det er viktig å ha internasjonale avtaler om samarbeid, om handel og det vi skal leve av her i landet. Men hvilke rammevilkår er det da den norske regjering har gitt norsk næringsliv, med økte skatter, med økte avgifter, med økte byrder på dem som produserer og gir noe i dette landet,» spurte han.

63 comments to Derfor stemte Kleppe imot EØS-avtalen

 • Anonym

  Det er solid dokumentasjon på at EØS-avtalen ikke var nødvendig for Norge. Sveits har klart seg fint uten dette ensidige diktatet og avståelse av makt. Norge kan si opp EØS-avtalen i morgen, og den gamle frihandelsavtalen vil automatisk tre i kraft fra den dato EØS-avtalen termineres. Vanskeligere er det ikke, selv om hysteriske Frp- og Høyre-folk påstår noe annet.

  Nå har også tysk industri slått neven i bordet overfor Burkel *), etter Brexit, og gjort det klinkende klart at Tyskland risikerer å tape opp mot en million arbeidsplasser om hevntankene til fyllesvinet Junker settes ut i livet.

  *) Kilde: Süddeutsche Zeitung

  • Anonym: Ble uttrykket «fyllesvinet Junker» også brukt av den solide kilden din?

   • Anonym

    Nei ikke av kilden jeg viser til, men av engelske aviser som har brukt alt fra alkis til det som i norsk språkdrakt heter «fyllesvin».

    At EU har en leder som i offentlig sammenhenger opptrer tydelig beruset, sier ikke rent lite. FAZ skriver at en slik person er uskikket til å lede EU. Noe jeg er helt enig i. Til og med Burkel har fått nok, og vil kvitte seg med ham (iflg FAZ).

   • Anonym

    I svenske avsier er karakteristikkene fyllo, fyllsvin, fyllerist, fyllbult og fyllhund benyttet om Junker.

 • anonym

  Han stemte nei til EØS, men omgåes folk som vil at vi skal bryte med Vesten og NATO og bli en del av Russland.

  Plukk og velg sier nå jeg. Jeg foretrekker EØS enn ha en frossen ræv i Sibir.

  PS. Ikke glem at vara i dette kuppstyret har bedt om kaffemøter med russisk etterretning. Sier sitt om Demokratene.

  • Anonym

   @10:41

   «(…) , men omgåes folk som vil at vi skal bryte med Vesten og NATO og bli en del av Russland.»

   Kan du dokumentere denne vanvittige påstanden?

   6. juli 2016 at 10:32

   • Anonym

    Sjekk Roalkvam sin FB side. Der finner man epost korrespondanse fra Demokratene sin epost server til den russiske ambassaden til Kulikov. Der ber man om «kaffemøte».

    Samtidig les denne personen, som er ledene tillitsvalgt, programforslag. Demokratene er blitt ett anti-vestlig parti, sterkt tilknytning til sosialistiske PDKI via sin leder, og Russland via flere tillitsvalgte.

    Dette er parti som vil knekke ryggen på NATO og gjøre Norge sårbar i en konflikt. Flere i partiet og på kommentar feltet på Frie-Ytringer, inkludert Jan Simonsen vil at vi skal se til Russland.

    • Anonym

     Utrolig at denne Roaldkvam blitt et sannhetsvitne. Tull at Demokratene skal bryte med Vesten og NATO. For øvrig var Kleppe sitt innlegg i EØS-debatten på stortinget i 1992 veldig bra!

     • Anonym

      Hvordan kan dette være tull? Det foreligger kopi med bilde av tillitsvalgte på hans FB side! Finner dette underlig når man leser på sosiale medier hva tillitsvalgte skriver om NATO.

      En av disse klovnene har en egen blogg. Sorryserbia.com der han vil at Norge skal be Serbia om unnskyldning for at nordmenn deltok i en NATO aksjon mot uttrydelse av minoriteter på Balkan.

      Samme person har gått ut i VL verdidebatt med å hevde at Hillary Clinton vil starte 3 verdenskrig hvis hun blir president fordi hun ikke vil underkaste seg Putin.

      Demokratene er ett parti med en kuppledelse som er pro-russisk, anti vestlig og dette er under beskyttelse av Kleppe og kompani!

      • Anonym: Demokratene er da vel et demokratisk parti der medlemmene kan ha ulike private meninger. Det er programmet som hefter for partiet. Les det.
       Dessuten: Hvorfor i all verden er det så interessant å hefte seg oppi hvorvidt en person mener at det var riktig eller galt av NATO å bombe Serbia for snart tyve år gammel, i en konflikt som forlengst er avsluttet.? Selv mener jeg det var riktig, men har da ingen problemer med å godta at andre personer, også da vi var i samme parti, mener noe annet. Kanskje du heller burde konsentrere deg om hvordan Demokratene vil løse dagens aktuelle problemer?

       • Anonym

        Bombingen av Serbia var en krigsforbrytelse. Nå er krigsforbryteren Tony Blair i ferd med å bli innhentet for krigsforbrytelser i Irak.

        De samme gruppene som lagt ned en beundringsverdig (frivillig) innsats for å få stilt Blair for retten, jobber også med å få stilt de som er ansvarlige for krigsforbrytelser mot Serbia for retten.

        Det er nedslående at en tidligere Stortings-representant har en så åpenbar forakt for internasjonal lov og rett som deg Simonsen. Lurer du virkelig på hvorfor politikere foraktes mer og mer?

        • Anonym: Det er din synsing. Så langt jeg vet er det ingen ansvarlige politikere innen NATO som er dømt for krigsforbrytelser i forbindelse med angrepet på Serbia. Det skjedde fordi serberne var i ferd med å jage nesten hele befolkningen i Kosovo ut av deres land. Det var milelange flokker med mennesker på vei mot grensene. De flyktet fordi det gikk rykter om serbiske massakrer av muslimer i området. NATO grep inn fordi man mente det var nødvendig å beskytte sivilbefolkningen. På dette tidspunktet var det muligens i strid med folkeretten, som siden er endret på dette området, men moralsk var det riktig. Poenget var ikke å begå en krigsforbrytelse, men å forhindre en. Det er min vurdering av dette spørsmålet, og den samsvarer vel også med det offisielle norske synet. Men i motsetning til en kverulant som skriver i denne tråden, respekterer jeg selvsagt andres meninger om denne historiske hendelsen.

         • Anonym

          Ingen er dømt, men det arbeides med saken. Det løper ingen foreldelse for krigsforbrytelser. Tony Blair er i ferd med å bli hentet inn.

          Egenattest fra forbrytere har som kjent ingen verdi, selv om de påberoper seg den sterkestes rett til å gripe inn i andre land.

          Du viser deg enda dummere enn det jeg trodde du er Simonsen. Til og med Amnesty sier uforbeholdent at angrepet på Serbia var en krigsforbrytelse.

          Det ensete som holder krigsforbryterne i NATO utenfor celledørene er den makte alliansen besitter. Men den makten gir altså ingen rett til å drepe uskyldige mennesker. Ditt tankegods er ikke det spøtt bedre enn muslimers og nazisters.

          • Anonym: I dag har vi uavhengige internasjonale domstoler som dømmer krigsforbrytere, uavhengig av hva NATO som organisasjon måtte mene. Og i en rettsstat er ingen skyldig før de er dømt.

         • Christen Krogvig

          Det jeg har kunnet lese meg til tilsier at det som skjedde i Kosovo var at USA sendte våpen til opprørerne i UCK. UCK angrep blant annet serbisk politi. Serberne ble tvunget til å slå til bake. (Hva skjer hvis opprørere i Norge dreper norsk politi…?)
          Det ble samlet sammen lik i byen Racak og det ble hevdet at likene var massakrerte sivile. To av tre lege-grupper som så på dette konkluderte med at det var albanerne som sto bak. Det tredje laget, fra Finland, fikk munnkurv. I ettertid har ingen blitt tiltalt for denne påståtte massakren. Det hele synes å ha vært i scenesatt for å kunne fremsette et ultimatum. Det skjedde i form av den såkalte Ramboulliet-avtalen som blant annet fastslo at NATO skulle besette hele Serbia. Dette visste man at Serbia ikke kunne godta. Og da hadde man et perfekt påskudd for å bombe….

          Det som skremmer meg mest med denne saken er at norske politikere som tok stilling til norsk deltagelse ikke en gang leste Ramboullet-avtalen før de gikk inn for å bombe. Politikere kan meget vel ende opp med å delta i enorme forbrytelser, ikke ut fra vond vilje, men ren udugelighet.
          Det norske Stortinget gjorde seg selv til forbrytere.

          Denne krigen drepte langt flere mennesker enn ABB klarte å drepe.

          Krigen ble søkt retteferdiggjort med at albanere skal ha blitt fordrevet. Men så vidt jeg husker flyktet albanerne etter at det var besluttet at det skulle bombes.
          Jeg vil tro at serbiske ladere har et medansvar for flukten.

          Hvis ikke USA hadde sendt våpen til UCK ville ikke noe av dette skjedd.
          Meg bekjent er det heller ikke noe som tyder på at albanerne ville blitt fordrevet dersom NATO ikke hadde besluttet å bombe Serbia.

          Ansvaret for det som skjedde i Kosovo bæres av Bill Clinton. Norske politikere som er for late til å lese relevante dokumenter før de setter i gang med å drepe mennesker har også et stort medansvar.

          Når det gjelder denne krigsforbryterdomstolen så vil jeg tro at dommerne er utpekt av regjeringer i land som selv er alliert med de som orkestrerte det hele. Å tro at en slik domstol skulle dømme sine politiske ledere er vel temmelig naivt…

          • Tusenkunstner

           At serbere ble angrepet av muslimer her og der er sikkert riktig. Men var det nødvendig å ta igjen så til de grader? De kunne ordnet dette på en annen måte. Foreksempel med en liten dose storsinn og smidighet. Måten serberne tok igjen på muslimene på bunner nok en del i rein hat og rasisme.

      • Christen Krogvig

       Jeg er temmelig skeptisk til dagens amerikanske administrasjon. I denne videoen forteller general Wesley Clark om amerikanske planer om å starte en rekke kriger. Det skjedde etter hver. Resultatet er flere hundre tusen døde, islamistene har fått et stor oppsving og Europa har mottatt over en million flyktninger og ulovlige innvandrere. Så lenge USA styres av folk som støtter terrorister / islamister og treffer tiltak som gjør at Europa oversvømmes, så mener jeg Norge må distansere seg fra denne staten.

       https://www.youtube.com/watch?v=f7NsXFnzJGw

       Men, selv om USA nå ledes av folks om støtter terrorister, så har USA som samfunn en mye sterkere ytringsfrihet enn Russland. Med en ny og bedre president (Trump) kan jeg igjen bli USA-venn.

     • Anonym

      @12:37

      Helt enig i det du skriver. Jeg har forøvrig lest Vidar Kleppes innlegg mange ganger. Det treffer spikeren på hodet. Han var en av de få som sto opp og våget å si det han mente var riktig. All ære til ham for det. Jeg var ekstremt skuffet over FFG som ikke gjorde det samme den gangen. Han (Gundersen) foreslo vel også en ny folkeavstemning på gruppemøtet om nettopp EØS-avtalen? Det kan kanskje Jan Simonsen avklare?

      6. juli 2016 at 10:32

      • Anonym: Vedtaket i gruppen var at vi skulle foreslå folkeavstemning, hvilket også ble gjort. Dersom dette forslaget falt skulle vi stemme for EØS-avtalen. Gundersen, som var EØS-tilhenger, foreslo likevel at vi skulle stemme imot avtalen dersom forslaget om folkeavstemning falt, fordi han mente det var et helt sentralt demokratisk prinsipp. Under avstemningen forholdt han seg til gruppevedtaket. Noen få representanter som var imot EØS-avtalen fikk lov til å stemme imot, fordi det ikke ville ha noen konsekvenser for resultatet. Det gjaldt Vidar Kleppe, og jeg tror et var et par til.

    • Anonym: Det er tilnærmet umulig å kommentere slikt tøv som dette. Hvor dum kan man bli? (Beklager at jeg er litt nedlatende her, men det virker på sin plass) Å ville ha et møte med en representant for den russiske ambassaden har da ingenting med å vill bryte med Vesten å gjøre, eller å trekke Norge ut av NATO. Du bør lese Demokratenes program. Det finnes på deres hjemmeside, så vil du finne ut at du vrøvler og dikter. Åpenbart med overlegg vil jeg tro. Å ville ha et konstruktivt samarbeid med Russland i kampen mot islamsk ekstremisme og terrorisme, slik jeg eksempelvis vil, er vel ikke akkurat det samme som «å bryte med Vesten», eller å ville svekke Norges tilknytning til NATO. Hvorfor i al verden skulle vi ikke kunne ha et godt forhold til Russland og det du kaller Vesten samtidig????

     • Christen Krogvig

      Israel går adskillig lengre enn å møte russerne over en kopp kaffe. Israel skal ha en felles marine-øvelse med Russland i Middelhavet. Om Norge burde gå så langt kan diskuteres, men vi burde i hvert fall bidra til å dempe gemyttene hos dem som ønsker en krig med Russland.

  • Anonym

   Vidar Kleppe er en mann å stole på!

 • Tusenkunstner

  Vidar Kleppe viste seg lojal mot norske arbeidstakere og skattebetalere når han stemte i mot EØS avtalen. En avtale som koster norske skattebetalere milliarder av kroner for å få økt arbeidsinnvandring.

 • AnonymII

  Det bør stilles spørsmål om hvorfor sentral tillitsvalgt ber om «kaffemøte» med russisk etterretning. Antar at PST er inne i bildet. Dette er så oppsiktvekkende at det bør får reaksjoner.

  Jeg har nå sett den aktuelle eposten fra denne tillitsvalgte og er rett og slett sjokkert.

  Lite ante jeg at vi har ett politisk parti som aktivts søker Russland som sin partner.

  Hvorfor skrev han heller ikke til den amerikanske ambassaden? Det svaret gir seg selv.

  • Tusenkunstner

   Nei men huff. Er det noen som har invitert hverandre på kaffe. Så grusomt.

   • AnonymII

    Kaffe er kos det. Så lenge det er snakk om gode naboer. Ikke etteretningsoffiserer for en fremmed makt som Norge anser som en trussel.

    Det viser atter igjen den dårlige dømmekraft det er i partiet Demokratene i Norge

    • Tusenkunstner

     Dine innlegg om dette kaffemøtet dreier seg ikke om kaffemøtet. Det dreier seg bare om at du er furten på ledelsen i Demokratene. Også utnytter du alle mulige slags ting for alt det er verdt. Til og med at folk heier på Rosenborg. Hadde det vært den forrige ledelsen som du var på godfot med som hadde tatt en kopp kaffe med russere hadde du bagatellisert det, slik som jeg korrekt gjør. Slutt å vær gretten på Demokratene. Bruk heller tiden på noe hyggelig.

    • Elin

     Jeg stoler på Vidar Kleppe, og håper at han pånytt blir valgt til stortinget i 2017.

  • AnonymII: Vrøvl igjen. Det finnes ikke noe politisk parti som «aktivt søker Russland som sin partner.» Og det er ikke noe problem at en person ønsker samtaler med folk fra den russiske ambassaden så lenge det er helt åpent og ikke foregår i hemmelighet. Jeg hadde flere slike samtaler selv på slutten av 80-tallet. Jeg sørget bare for å holde PST (POT, den gangen) løpende orientert. Dessuten er den kalde krigen over. Kommunismen har falt, og Russland er blitt demokratisert, om enn ikke helt demokratisk. Russland er ikke vær fiende lengre. Prøv å følge litt med tiden.

   • AnonymII

    Det er tydelig at Jan Simonsen har mistet sin politiske teft. Etteretningstjenesten og PST sammen har klart gått ut med at Russland er den største trusselen mot Norge.
    AT Ledere i Demokratene ber om kaffemøte med etteretningstjenesten i Russland er mildt sagt oppsiktvekkende, men sett i lys av de anti-demokratiske kreftene i Demokratene, så er det ikke så underlig.

    Sekundært er ikke Russland ett demokrati. Demokrati bygger på ytringsfrihet. Ytringsfriheten har små kår i Russland. Pressefolk og kritiskere forsvinner og drepes over lav sko, og media er under statlig kontroll.

    At Jan Simonsen finner dette samfunnet idealistisk sier sitt om hvilket syn Demokratene har på frihet til å ytre seg.

    Frie Ytringer er ett eksempel på «russisk» metodikk. Morgenbladet avslørte at Jan Simonsen ga ut IP adresser til Kahrs for å finne ut hvem som skrev hva.

    Dette er lovbrudd, personvernloven skal sikre at folk skal ytre seg fritt. Som redaktør av denne siden har Jan Simonsen falt igjennom totalt.

    • Anonym II: 1: Du skriver: «At Jan Simonsen finner dette samfunnet idealistisk sier sitt om hvilket syn Demokratene har på frihet til å ytre seg». Det gjør du til tross for at jeg har skrevet i flere kommentarer at jeg ikke er medlem av Demokratene.
     «; Russland er ikke fet fullgodt demokrati. Når har jeg idealisert dagens Russland. Vis meg gjerne det. Men Russland regnes internasjonalt som å være et demokrati ved å oppfylle minstekravene for medlemskap i Europarådet. 3: Den personen som du påstår ønsket møte med russisk etterretning er ikke en sentral leder i Demokratene. Det er kun partilederen og den politiske nestlederen som kan regnes som det. 4: PST ville neppe ha problemer med slike møter dersom de ble underrettet og informert og innholdet. Jeg hadde selv møter med folk fra den russiske ambassaden under den kalde krigen, med etterfølgende møter med POT (PST)

     • AnonymII

      Han ber ikke om møte som privatperson. Han presenterer seg som lederkandidat og informasjonsleder.

      Det er i embeds medfør han ber om kaffemøte.

  • Christen Krogvig

   Hva med Israel som øver sammen med russerne? Det er adskillig mer radikalt enn å ta en kopp kaffe.

 • Det hadde vært veldig bra om Demokratene visste seg som et pro russisk parti.
  Jeg er ikke ute etter at Norge skal underkaste seg Russland.Slettes ikke.
  Men vi skal ha et ryddig og godt forhold til Russland.Og skal IKKE delta på den NATO/EU baserte strupingen/ødeleggelsen av Russland. Nato og EU klarer aldri og strupe Russland uansett hvor mye de prøver.Men de risikerer kun og skape storkonflikter i sitt forsøk på og ødelegge Russland.
  Norge har en svak utenriksminister,som har latt seg diktere av NATO/EU hva som er folkerett og evt brudd på den.
  Den norske utenriksministeren syntes det var helt greit og støtte opp under kuppet i Ukraina ,mot den lovlige valgte Viktor Janukovitz.Og etterpå sitte og glise og tro at dette er den riktige tolkningen av folkeretten.Men de naturlige reaksjonene fra russisk side,er i følge denne Børge Brende et brudd på folkeretten.
  Norge med sitt elendige lederskap er i ferd med og utøve en form for dødelig lojalitet ovenfor USA sin brutalitet mot Russland osv,at man fra norsk side ikke tør tenke tanken på at den nye sjefsforbryteren Hillary Clinton skulle tape president valget til høsten. Og at den farlige varmen som Norge har presset seg inn i,vil nærmest oppløses.(det er kanskje derfor Norge driver og pøser flere hundre millioner til disse forbryterne.Riktig nok omdøpt til diverse fondation)
  Hva om Trumph skulle vinne presidentvalget,og heller prioritere USA sine interne problemer? Slik at nyttige idioter som Norge,kun sitter igjen med et elendig/ødelagt forhold til våre russiske naboer,samt en stor horde med muslimske inntrengere som Norge har tatt i mot de siste årene med stor sigarføring.
  Det er direkte trist at Norge skal ha et slikt råttent og elendig lederskap som IKKE ønsker det beste for det norske folk.Men som ønsker og legge Norge under en større enhet.
  Man kan spørre seg,om hva som er drivkraften for at slikt systematisk landssvikeri.
  De aller fleste av disse forræderne er jo ikke noen storkapasiteter,som verden tørster etter. Det vel i tilfelle være om den norske pengesekken føler med,når storkapasitetene skal ut på den internasjonal arenaen og formidle sin kapasiteter.

  • takk til Kurt Guldvik for at du viser ansikt
   det er å regne for seriøs debattant..
   skulle gjerne gjort det samme..
   men jeg klarer ikke å «laste opp»(bilder som jeg har på pcn)
   og slett ikke få overført på FY
   for øvrig:

   hele tiden tenker jeg på at Simonsen er ute etter å slette «spam»
   mine forsøk på kommentarer
   hvis han får muligheten

   blir så stresset!

 • AnonymII

  Takker for bekreftelsen. Det som Kurt Guldvik skriver er identisk med det syn som nå er i Demokratene. Norge ut av Vest-Europa, ut av NATO og søke nært forhold til Russland.

  Det som Kurt Guldvik er påfallende lik det som ble skrevet av Unge Høyre i 1938.

  Dengangen var «Hitler» vår redningsmann, vestens beskytter mot den anglo-amerikanske «åget», framtiden og ikke minst som det hevdes her, at det var vestlige makter som drev krigshissing, og Hitlers kamp mot marxismen. Skifter man ut marxismen med Islam i dag så ser man likhetspunkter.

  Fordi av oss som liker historie er det verdt å lese Unge Høyres leder fra mars nummeret 1938:

  «Den europeiske sivilisasjonens redningsmann, sa unge Høyre.

  «Vi oppfatter Hitlers misjon – utryddelsen av kommunismen og marxismen i Tyskland – for å være av like stor verdenshistorisk betydning som den romerske hærfører Aetius da han slo hunnerne på de katalauniske slagmarker….»Det er i første rekke en kulturkamp Hitler fører. Og fordi det er Tysklands frigjøring fra marxismen det gjelder, har han rett når han sier at hele Europa bør være takknemlig for hva han gjør. Makter han å rense sitt land for den kommunistiske farsott…har han sannelig gjort seg fortjent til navnet: Den europeiske sivilasjonens redningsmann. den som sår vind høster storm. Det er kommunistenes erfaring i Tyskland i dag. Måtte stormen stadig tilta i styrke og hensynsløst gjøre sin gjerning i det tyske folk til verket er fullbrakt.»

  Alt det som Kurt Guldvik beskriver bekrefter hva som er gjengs nå hos de fleste velgere i Norge.

  Demokratene i Norge er blitt parti som ser til Russland for løsninger hos en «sterk mann».

  Sterke menn faller raskere enn levende demokrati. Enten mannen heter Cæsar, Napoleon, Keiser Wilhelm av Tyskland, Adolf Hitler og Putin vil falle.

  De som følger disse lederene får store konsekvenser av sine valg!

  • Islam har i moderne tid ingen «likhetspunkter»
   hva vi trenger i dag er sterke menn og kvinner
   rett opp fra potetåkeren om så var..
   for å stoppe dette kollektive vanviddet som ruler (har hvertfall ambisjon)
   snart hvert kontinent

   og de som horer med muhæmmed er søren ikke bedre stillede
   det kan få evige konsekvenser å forsvare inkarnert ondskap

   • Israels Gud har ingen behag i islæm
    det er ett åndelig kaos
    vesensforskjelig fra «ordens Gud»(fritt sitert fra Skriften)

    senest demonstrert ved selvmordaksjon i medina moskeen

    hva har ikke Max Hermansen måtte finne seg i av stigmatisering og urettferdig behandling
    på grunn av ei «korrekt» båråkratrøy..
    nevner ikke navn!
    men vedkommende er frea mitt fylke

    saken er omtalt på nettavisen.no

    SKAMMELIG

  • Anonym II: Du skriver «Takker for bekreftelsen. Det som Kurt Guldvik skriver er identisk med det syn som nå er i Demokratene. Norge ut av Vest-Europa, ut av NATO og søke nært forhold til Russland». Igjen: Bevis: Hvor i partiets program står det at Demokratene vil trekke Norge ut av NATO????????? Eller når har partiets leder eller politisk nestleder uttalt noe slikt??????????? Eventuelt hvilke resolusjon eller uttalelse fra partiets landsstyre, landsmøte eller sentralstyremøte sier noe slikt??????????????????? Det eneste du kan fare med er et privat syn fra en enkeltstående tillitsmenn eller et og annet medlem. Og ingen av dem sier de vil trekke Norge ut av NATO. Har du gjort det til en sport å lyve om hva Demokratene står for?

  • Christen Krogvig

   Men hvem er det egentlig som har mye til felles med Hitler?
   Var det ikke nett opp det at Hitler startet krig som er en viktig årsak til at han er endt på historiens søppeldynge?
   Og når USA starter en rekke kriger bør man ikke da distansere seg fra USA slik man burde distansere seg fra Tyskland på 40-tallet?
   https://www.youtube.com/watch?v=f7NsXFnzJGw

   Trump må sparke krigsforbryterne ut av Det hvite hus, og gjøre «America great again», så skal nok Kristian Khars finne frem Stars and stripes.

 • Høyreekstrem?

  Som nevnt tidligere inneholder EØS et ulovlig element ihht Grunnloven. Ratifiseringen er dermed ugyldig. Hadde vi hatt et uavhengig og upolitisk Høyesterett ville avtalen vært kjent ugyldig for lenge siden.

  All honnør til Kleppe og de andre som stemte mot. Også honnør til de som senere har snudd og nå er imot det de ble lurt til å stemme for. De som stemte for avtalen og fortsatt støtter den, har etter min mening gjort seg skyldig i svik mot Norges Grunnlov.

  Jeg gjør oppmerksom på at Grunnloven selvsagt står over snevre næringsinteresser.

 • Tusenkunstner

  Demokratene er tilhengere av NATO og tilhengere av ett godt forhold til Russland. Mer fornuftig kan det ikke bli.

  • Mederat skeptiker

   Det er selvsagt helt stuerent å tilnærme seg en overnasjonal organisasjon som Nato. Spesielt når denne organisasjonen trekker Norge inn i kriger som vanskelig kan forsvares som et felles forsvar av et medlemsland.

   Faktum er jo at Nato blir brukt som et utenrikspolitisk maktmiddel.

   Russland er et naboland Norge må forholde seg til på en ballansert, vennlig, men også fast måte. Å innlate seg på et for dypt samarbeid er det grunn til å advare mot. Vi må ha et oppegående forsvar som avskrekker eventuelle eventyrpolitikere, men provoserende øvelser mot russiske grenser er formålsløse.

   • Anonym

    NATO er blitt et redskap for menneskerettighets-fundamentalistene. Disse gærningene går muslimer en høy gang i antall drepte og ødelagte land. Det er riktig at muslimer dreper uskyldige, men de kan ikke sammenlignes med knokkelhaugene som ligger igjen etter menneskerettighets-fundamentalistene.

    • Christen Krogvig

     Menneskerettigheter er kun billig retorikk. Hvis Obama virkelig var for menneskerettigheter ville han aldri støttet islamistene.

 • Christen Krogvig

  Når det gjelder kritikk mot NATOs angrep på Jugoslavia er ikke det en del av Demokratenes politiske plattform nå.

  Det er imidlertid god grunn til å kritisere måten NATO, og spesielt USA opptrådte på. Denne videoen, som er vist på NrK Brennpunkt, viser en rekke aktører som hevder at massakren i Screbrenica var orkestrert av daværende president i Bosnia, Izebegovich, fordi Bill Clinton hadde lovet ham at dersom man kunne organisere en massakre så kunne USA gå inn og bombe. Dette sier blant annet politisjefen i byen.
  https://www.youtube.com/watch?v=QfhEe3UU03k

  Jeg synes dokumentaren virker veldig troverdig. Kristia Khars, som var der nede på oppdrag for Forsvaret hevder at det er det som skjedde.

  Det samme hevder en helt annen kilde: CIA mannen Robert Bear, som ofte brukes på CNN, har hevdet at hele krigen ble orkestrert av CIA. Sjefen hans i CIA skal ha visst om at det ville skje noe i denne byen. Og det gjorde det da en kolonne lett bevæpnede menn ble tvunget til å ta seg gjennom serbernes linjer til fots etter at folk fra byen hadde begått massakrer i landsbyene omkring.

  Demokratene bør ta skarp avstand fra alle som står bak massemord enten de er ledere i Sovjet, Tyskland eller USA. Norge bør ikke støtte noen regjering som begår forbrytelser mot menneskeheten. Heller ikke dersom det er regjeringer i land som ligger nært oss kulturelt, som for eksempel Tyskland eller USA som står bak.

 • AnonymII

  Igjen ser vi at Demokratene i Norge søker mot Russland. Det vises til Russlands kamp mot Islamisme når det faktisk er USA og vestlie allierte som bomber og droner islamister og islamistgrupperinger. Russland har gjort dette i svært liten grad.

  Sekundært ser vi at NATO land samler seg til nytt toppmøte. Vi vil se, som resultat av russisk aggresjon utplassering av NATO styrker i baltiske land og i Polen. Svært fornuftig. Det er viktig at ggressorer som Russland som bevist endrer grensene til frie Europeiske land kjenner trykket fra amerikansk og europeiske nasjoner at slik adferd ikke er velkommen.

  AT DEMOKRATENE i NORGE nå vil komme ut av skapet som anti-vestlig aprti er helt klart etter dette toppmøtet som skal være. Det er bra. Da får folk som i mellomkrisgtiden se at det finnes ett politisk parti som minner meget om NS sin holdning til Tyskland, finer vi bå ett tilsvarende parti som dyrker slavisk kultur, språk og historie og vil søke nærhet mot slavisk samfunn.

  Demokratene med den kuppledelsen og deres holdning til frihet, likhet og brorskap som er den Vestlige ideologi gjennom flere hundre år snur demokratene seg vekk i fra. Isteden ønsker Norge som en del av den russiske føderasjonen, slik NS i sin tid ønsket seg som en del av det stor tyske riket,

  • AnonymII: Du gjør deg bare til latter. Kanskje burde du konsentrere deg om å kritisere det Demokratene mener, i stedet for det du i din spesielle tankegang tror de kommer til å mene i fremtiden.

 • AnonymII

  Forøvrig var det for liten bombing av Serbia. Landet som var styrt av fascister skulle blitt bombet slik Tyskland ble under 2 verdenskrig. Massemordere av en nasjon som Serbia burde blitt satt ettetrykkelig på plass.

  Forøvrig var det ikkke russisk motstand mot bombingen av Serbia. heller tvert i mot.

  • AnonymII: Da er det bare å konstatere at du er tilhenger av massedrap på sivile. Du skriver at Serbia skulle blitt bombet «slik Tyskland ble under 2.verdenskrig». I Dresden ble flere titusen sivile tyskere drept av allierte napalmbomber bare på en dag. Denne metoden tar du altså til orde for å bruke mot Serbia fordi landet «burde blitt satt ettertrykkelig på plass». Det er barbarisk og i strid med alle regler for krigføring som gjelder i dag. Men sier mye om hva som foregår inne i ditt holde.

 • AnonymII

  Serbia var den første nasjonen etter 2 verdenskrig som opprettet konsentrasjonsleire. Dette er så grovt med tanke på holocaust at landet bør settes ettertrykkelig på plass.

  At dette landet som er noe av det mest ekstreme som finnes skal inn i EU er mildt sagt merkelig, vel vitende at de lar hundrretusener av flyktninger få fri gjennomgang til Nord-Europa.

 • merkelig forvirret kommentar
  for det første:
  du er «forbannet» på Serbia som angivelig skal ha opprettet konsentrasjonsleire

  dernest har du slik «omsorg» for holocauust…
  hva har Serbia med holocaust å gjøre?

  og til sist::
  «at dette landet som er noe av det mest ekstreme som finnes skal inn i eu er mildt sagt merkelig, vel vitende at de lar hundre tusener av flyktninger få fri gjennomgang til Nord Europa»
  sitat slutt

  du må bestemme deg!
  er du for eller mot Serbia???

  idiotisk innlegg
  som jeg anser som vrøvl

 • tyskerne er ansvarlige for holcaust
  ikke serberne
  serberne var med få unntak anti nazister
  og serberne led under nazistisk terror

  historisk factum

 • Anonym

  Denne debatten har tatt helt av og grenser til det useriøse. Kleppe sin begrunnelse for å stemme imot EØS-avtalen står seg den dag i dag.

 • Anonym

  Kleppe sitt innlegg mot EØS på stortinget i 1992 var kjempegod den!

 • Tusenkunstner

  Du har jo en typisk A4 tankegang. Akkurat som om man ikke kan være en god borger uten hjem og familie. Noen velger alternative måter å leve på. Hva er galt med det?

 • Slett personangrepene mot en navngitt person!

  Hetsen av Kristian Kahrs hører ikke hjemme i et offentlig tilgjengelig forum. Det er sannsynligvis person(er) som ble sparket ut av Demokratene som står bak

 • Anonyme sensurerte

  Interessant å observere hvordan Frie-Ytringer er blitt Sensurerte-Ytringer.

  En la ut link om serbiske konsentrasjonsleire. Den ble fjernet.

  Samme ble «Solbris» fjernet. Noen i sensurklubben som er hårsår?

  • Anonym: Det var ikke meningen å fjerne linken til de bosnisk serbiske konsentrasjonsleirene. Du må gjerne legge den ut igjen. Mulig den forsvant dersom jeg fjernet en kommentar den var linket imot. Å drive å skrive om en båt brukt av norske nazister for å ta seg til Brasil etter krigen, er derimot langt fra denne trådens debatter. Mn siden det oppstod en debatt om Serbias massakrer og konsentrasjonsleirer, som ble benektet eksisterte av en annen kommentator, kan du selvsagt legge ut beviset. Det kommer en lengre artikkel om serbernes herjinger i Bosnia på mandag, her på FY. for de som er interessert i denne delen av serbernes historie.

Legg inn en kommentar