Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Kan bli lovlig med førerløse biler

Ketil_Solvik_Olsen-150x1501Teknologiske fremskritt gjør at førerløse biler kan komme på norske veier innen få år. FrP i regjering vil gjøre det enklere for folk å ta i bruk ny og spennende teknologi, skriver frp.no. «Allerede nå ser vi stadig bedre førerstøttesystemer i bilene, og enkelte bilmerker har modeller som under gitte forutsetning kan kjøre selv. Men det lovverket vi har i dag setter visse begrensninger,» sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

«Blant annet bryter bruken av helt autonome kjøretøy med sentrale grunnprinsipper i vegtrafikkloven, og da særlig føreransvaret», forklarer han.
Regjeringen vil nå se på lovverket rundt en prøveordning for slike kjøretøy.

«Vi må sørge for at vi har et oppdatert regelverk, og dette er et veldig interessant initiativ fra næringen, som regjeringen nå følger opp og vurderer», sier finansminister Siv Jensen til frp.no

Faktorer knyttet til fører og førerens atferd er én medvirkende årsak i svært mange av trafikkulykkene. Utvikling av ulike førerstøttesystemerer antatt å bidra til å forebygge ulykker der for eksempel distraksjon og trøtthet er medvirkende årsaksfaktorer, samt til å kunne møte utfordringer knyttet til fart og rus, skriver frp.no.

«Utvikling og sammenkobling av stadig flere og bedre førerstøttesystemer, som for eksempel antiskrens, ABS og kjørefeltholder, bidrar allerede til økt trafikksikkerhet. Videre utvikling av slike systemer som aktivt eller passivt kan hjelpe og varsle føreren i ulike situasjoner, vil kunne påvirke ulykkesutviklingen i positiv retning. Samtidig vil det være nødvendig også å rette oppmerksomhet mot negative konsekvenser av ny teknologi som bidrar til førerdistraksjon», sier Solvik-Olsen.

«I tillegg antar vi at flere autonome kjøretøyer på sikt også kan antas å bidra til økt effektivitet i trafikkavviklingen, for eksempel ved bedre utnyttelse av trafikkarealer» legger han til.

Et lovforslag om prøveordning vil sannsynligvis legges frem for Stortinget våren 2017. «Tidspunktet for når utprøvinger kan iverksettes i praksis vil i stor grad avhenge av de aktørene som vil ønske å delta i en prøveordning. Jeg vil i det videre arbeidet involvere berørte aktører for å sikre en best mulig prosess videre», sier Solvik-Olsen til frp.no.

1 comment to Kan bli lovlig med førerløse biler

  • Tusenkunstner

    Ketil Solvik-Olsen stiller seg heldigvis ikke til disposisjon for Rogaland Frp til stortingsvalget 2017. Det er å håpe på at også Solveig Horne heller ikke blir å finne på listen. En av de desidert svakeste politikerne Frp har hatt. Rogaland Frp bør finne en helt ny toppkandidat.

Legg inn en kommentar