Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Tyskernes skjebne

Krig_TysklandDe tyske nazistene hadde mye å svare for da de ble stilt til ansvar etter andre verdenskrig. Men en lite fortalt historie forteller oss også at mange andre nasjoners ledere forbrøt seg alvorlig i dagene etter at krigen var vunnet for oss og tapt for tyskerne. BBC har laget en dokumentaren som fokuserer på utenomrettslige og organisert vold utført mot minoriteter etter andre verdenskrig

Først og fremst blant dem i overkant av 10 millioner tyske sivile som ble utvist fra Øst-Europa etter krigen, og minst 2 millioner som flyktet fra de sovjetiske kommuniststyrkene.

31 comments to Tyskernes skjebne

 • AnonymII

  De skulle ikke ha stemt inn Hitler og de skulle ikke ha gått til krig.

  Da hadde alt vært i skjønneste orden.

  • AnonymII: Det var et mindretall av tyskere som stemte på Hitlers parti, og det var Hitler som tok beslutningen om å gå til krig. Man kan ikke straffe uskyldige sivile tyskere, hvorav mange selv led under Hitlers diktatur, for det.

   • mindretall og mindretall fru blom

    hitler ytret selv:
    «millionen stehen hinter mir»(millioner står bak meg)

    og det stemmer nok når man ser på youtubklippet
    hvor hitler paraderer på blomsterseng i Berlin sommeren 1940
    etter å ha tvunget Frankrike i kne

    tyskerne fikk lære St. Pauli ord:
    det du sår skal du høste

    Den norske raf bombeflyvern John Magne Stene
    (visstnok bosatt i Canada)
    ble utfordret på sin rolle i «terrorbombingen» av Tyskland…
    Hans respons:

    «jeg har ingen dårlig samvittighet for det som skjedde der..
    de hadde startet en krig og fikk føle hva de hadde satt i gang»

    fritt sitert fra nrks produksjon om luftforsvarets 40 års jubileum
    som finnes på youtube

   • Anonym

    Ser man på nazistenes fullmaktslov som ble vedtatt av Riksdagen i Weimarrepublikken 23. mars 1933 og signert av daværende president Paul von Hindenburg samme dag. Så ble den godkjent av flertallet i Riksdagen. Derfor er det feil å hevde at det tyske folk ikke stod bak.

    19 August 1934 stemte over 95% av tyskerene at Hitler skulle ta over etter kansleren død. Se tallet! 90% av stemmeberettige stilte opp. 95% ga sin stemme til Hitler.

    At Jan Simonsen ikke kan historien er helt tydelig!

    • AnonymII

     Tilliten til Hitler skulle vise seg å være massiv. På valgdagen stemte 38.362.720 tyskere for Hitler som Führer, hvilket tilsvarte hele 89,9 prosent av stemmene. Valgdeltagelsen var 95,7 prosent.

     Datoen var 19 August 1937. SÅ du tar feil på årstallet, men har helt rett om at Hitler var folkets prins i Tyskland!

     • AnonymII: Du trenger ikke gjøre deg dummere enn du er. Når valgdeltakelsen i et land er 95 prosent og 90 prosent stemmer på den sittende lederen, er det ikke et demokratisk valg. Det forstår jo alle andre enn deg.
      Hitler ble forøvrig innsatt som rikskansler 30. januar 1933 på et tidspunkt da hans partis oppslutning var omtrent som FrP på sitt høyeste, ikke større. Oppslutning ble vesentlig høyere til valget i mars 1933, men da hadde Hitler allerede kontroll over maktapparatet.
      Men dette er historie og relativt uinteressant i dag. Poenget er at straffer ikke velgere med døden fordi de har stemt på en feil person. Du bomber dem ikke med napalm som hevn.

      • AnonymII

       «Men dette er historie og relativt uinteressant i dag. !

       Det er du som skriver om tyskerer og deres «lidelser<2 som følge av krigen.

      • AnonymII

       Igjen tar du feil. Over 38 millioner mennesker, 95% av valgmassen gikk frivilig ut å stemte på Adolf Hitler. Ingen tvang.

       Han ble innsatt som mindretallsregjering og mindretallsregjering fikk igjennom fullmaktslovene etter riksdagsbrannen i Riksdagen med flertallet av de politiske partier bak seg.

       Tyskerene stilte seg bak Hitler. De gikk i protesttog mot Hitler, og gjorde svært lite for å avsette Hitler.

       Tyskland startet terrorbombing mot sivilbefolkningen i Polen 1 september 1939, slaget om Britannia og terrorbombing av London, m.fl. engelske byer, og terrorbombing mot sivile i Frankrike.

       Tyskere fikk som fortjent.

       • Lær deg litt historie og litt forståelse av hvordan en diktator arbeider. Etter å ha satt til side opposisjonen er det lett å vinne et valg

        • AnonymII

         «Lær deg litt historie og litt forståelse av hvordan en diktator arbeider. Etter å ha satt til side opposisjonen er det lett å vinne et valg»

         Ingen hadde behov og eller var tvunget til å stemme på Hitler og NSDAP. Det gjorde de av fri vilje. De jublet over Polens fall i September dagene 1939, de jublet over Frankrikes fall, og de sendte sine barn inn i sluttkampene mot vestlige allierte.

         Svært mange tok livet sitt da de ikke ville leve under vestlig samfunn, Både i parti og blant folk.

         Blås støv a historiebøkene Jan Simonsen. Du står til stryk!

         http://time.com/3823395/nazi-suicides/

       • AnonymII: «Tyskere fikk som fortjent.» Du er rett og slett motbydelig. Tyskland ble bombet med napalm. Tyskere ble voldtatt i dusinvis, og sivile ble massakrert. Det viser denne filmen. Og du mener at «Tyskere fikk som fortjent.» Du er jo ikke et hår bedre enn nazistene og IS. Bombingen av Tyskland var nødvendig under sist krig, for å vinne krigen. Men å bruke napalm og overdreven bombing av sivile, og ikke minst å hevne seg på sivile etter krigen fordi de hadde stemt på Hitler, som de skriver, er jo rett og slett motbydelig å forsvare. Det sier alt om deg, sorry.

        • AnonymII

         ««Tyskere fikk som fortjent.» Du er rett og slett motbydelig. Tyskland ble bombet med napalm.»

         Tyskere samlet homofile, jøder, sigøynere, russere(!), ukrainere, polakker, nordmenn, dansker m.fl og sendte de rett til døden i gaskamre.

         Tyskere på østfronten tok hele landsbyer, tok befolkningen tvang dem inn kirker og tente på. Millioner ble drept.

         Tyskere bruke Einsatz SS divisjoner som samlet jøder og andre folkeslag og skjøt dem med nakkeskudd og begravd i massegraver, som ble gravet opp igjen da de forstod at de var på vei til å tape, tente på de likene, før de stakk vestover.

         Tyskere var skyldig at 3% av jorden befolkning omkom under annen verdenskrig. Tyskland var skyldig i de groveste brudd på universielle menneskerettigheter.

         Tilslutt er det påfallende at disse ikke har Jan Simonsen sin sympati, men er mer opptatt av at Allierte styrker kjempet mot nazistene og gråter over deres tap.

         • AnonymII: «Tyskere samlet homofile, jøder, sigøynere, russere(!), ukrainere, polakker, nordmenn, dansker m.fl og sendte de rett til døden i gaskamre.»
          Slik argumenterer også Hamas når de knivstikker jøder. «Jødene bombet oss osv».
          Verken «tyskerne» eller «jødene» er ansvarlige for noe som helst. All kriminalitet begås av enkeltindivider. Og de tyske enkeltindividene som begikk krigsforbrytelser ble straffet for det etter krigen.
          Man hevner seg ikke mot uskyldige bare fordi de tilhører det samme folkeslaget. Det er ren nazi-ideologi du forfekter.

          • AnonymII

           «Verken «tyskerne» eller «jødene» er ansvarlige for noe som helst. All kriminalitet begås av enkeltindivider. Og de tyske enkeltindividene som begikk krigsforbrytelser ble straffet for det etter krigen.
           Man hevner seg ikke mot uskyldige bare fordi de tilhører det samme folkeslaget. Det er ren nazi-ideologi du forfekter.»

           Jo tyskerene var ansvarlig. Det fastlo Nürnberg domstolen fast. Derfor ble hele enheter av det tyske folk dømt og erklært ulovlig.

           Tyskere var aktive og deltakere i massemord på minoriteter, majoriteter og deltok aktivt i utryddelse av psykiske utvklingshemmede eugenikk programmet.

           Tyskere fikk som fortjent.

           Det som er nazi teori er å hevde at tyskere ikke var deltakende i disse grove overgrep og universielle menneskerettighetsbrudd.

          • AnonymII: Du skriver under her «Tyskere var ansvarlige». Nettopp. Det er poenget. «Tyskere» var ansvarlige for mye ondskap under sist verdenskrig. «Tyskerne» var ikke ansvarlige for noe som helst. «Noen tyskere» begikk overgrep. Alle tyskerne gjorde det ikke. Derfor kan man ikke hevne seg på alle tyskerne, eller tilfeldige tyskere, og si at «de fortjente det». Det er en generaliserende tankegang som ikke er akseptabel.

       • Anonym

        «Over 38 millioner mennesker, 95% av valgmassen gikk frivilig ut å stemte på Adolf Hitler.»

        Det du påstår er vel at valgdeltagelsen var 95 %.

        Hvor har du det fra?

        I dag, så lang tid etter, vil de fleste av oss innrømme at bombingen av Dresden var ren terror mot sivile, selv om det i sin tid ble kalt å knekke den tyske forsvarsviljen.

      • Anonym

       I 1930 stilte nazistene til valg og ble det nest største partiet med mer enn seks millioner stemmer. Partiet drev aktiv masseagitasjon og propagandavirksomhet.

       I 1931 dannet Hitler, sammen med Alfred Hugenberg, som var leder for Deutschnationale Volkspartei og Stahlhelm-organisasjonen, en nasjonal front som storindustrien støttet økonomisk. Innen partiet oppstod det gnisninger mellom en høyrefløy og en venstrefløy. Hermann Göring ledet høyrefløyen. De ledende menn på venstre fløy var Ernst Röhm og Gregor Strasser, og tyngdepunktet lå i SA.

       Nasjonalsosialismens fremgang fortsatte i 1931–32. Samtidig ble den tyske økonomiske situasjonen stadig forverret. Hitler var selv svært aktiv i partiets propagandaarbeid. Stadig større deler av det tyske folk begynte å betrakte ham som Tysklands frelser.

       Våren 1932 stilte Hitler som den sittende president Paul von Hindenburgs motkandidat til valget. Hitler tapte valget. Hindenburg fikk 53 prosent av stemmene, Hitler 36,8 prosent. Ved riksdagsvalget i juli 1932 fikk NSDAP 37,3 prosent og 230 av 607 representanter. Ved det neste valget i november gikk partiet noe tilbake.

       Kilde: Store norske leksikon

       Jan Simonsen bør i det minste gjøre et forsøk på å dokumentere vrøvlet sitt

  • Christen Krogvig

   Folk forstår ikke konsekvensene av valgene de treffer. Norge har en et betydelig ansvar for krigene i Jugoslavia og Libya. Er det da riktig å drepe nordmenn av den grunn?

   I moderne rettstenking har man et prinsipp om individuelt straffeansvar. De nazistene som hadde det største ansvaret ble tiltalt og straffet basert på prinsippet om individuell skyld.

   • Anonym

    Helt korrekt Christen! Det var det personlige ansvaret som ble gjort gjeldende etter krigen. Jeg vil slett ikke stilles til ansvar for det krigsforbrytere har gjort. Selv om disse sitter på Stortinget.

   • AnonymII

    Krogvig,

    Hadde ikke vesten gått inn i Jugoslavia hadde vi vært skyldige til folkemord. Serbere er griser, de fikk som fortjent. Omgang med bank. Til og med Russland klappet.

    Libya:

    Den krigen var i gang før vesten ble bedt av den arabiske liga om å gripe inn.

    Vesten kun gjorde løsningen raskere,

    • Christen Krogvig

     Ville det vært en krig i det hele tatt uten vestlig innblanding? Robert Bear jobbet der for CIA. I følge ham var det CIA som destabiliserte landet og orkestrerte det hele.

 • Tusenkunstner

  Måten «tyskerungene» og deres mødre ble behandlet på etter krigen er en skam for Norge.

 • Høyreekstrem?

  Ja overgrep av ulik art mot sivile opphørte dessverre ikke etter tysk kapitulasjon. At den tyske befolkning fikk føle hevnens vrede kan man til en viss grad forstå, dette var tross alt personer som i stor utstrekning tiljublet Hitler så lenge krigslykken varte. Etter 1933 melte også store deler av tysk elite seg inn i NSDAP.

  Verre er det at jødeforfølgelsen fortsatte videre som om ingenting var skjedd. Hvor mange jøder som ble likvidert av seierherrene i øst, er det vel ingen som vet, men det kan ha vært rundt tretti tusen, eller mer. Mange jøder som vendte hjem fra KZ leirer opplevde at alt de eide var konfiskert og solgt til andre, også i Norge.

 • Man kan skrive mye for og i mot nazismen.Men jeg vil påstå at en vesentlig forskjell på den nåværende regjering i Norge og tidligere regjeringer og nazistene.Var at nazistene satte pris på og rangerte den norske befolkningen svært høyt.Mens dagens regjering og tidligere regjeringer utrydder den norske befolkningen.Og bytter den ut med afrikanere,arabere,asiatarere osv.

  • Christen Krogvig

   Nazistenes menneskesyn skal man ikke berømme. Vel hadde de mye godt å si om nordmenn. Men andre folk behandlet de dårlig. Jødene ble for en stor del drept. Og slaverne skulle de desimere ved hjelp av innvandring, rikelig tilgang til alkohol og tobakk osv.

   • Tusenkunstner

    Ja, og afrikanerne skulle værra slaver og asiatene tjenere. Litt av en gjeng. Borte vekk er de, og godt er det.

 • Tusenkunstner

  Huff. Også var det denne usaklige furtingen mot Demokratene igjen. Dere gamle bitre grinebitere på rundt 60 år har en tendens til å falle ned på barnestadiet igjen.

Legg inn en kommentar