Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Ville fire EU-flagget foran Londons rådhus

London_rådhus2Onsdag diskuterte bystyret i London et forslag fra det britiske uavhengighetspartiet, UKIP, om å fire EU-flagget som henger på flaggstangen utenfor byens rådhus og erstatte det med det engelske flagget, slik at det britiske flagget og det engelske flagget ville bli hengende side om side og vaie i Londonvinden, i stedet for det britiske flagget og EU-flagget. Forslaget ble nedstemt.

Det britiske arbeiderpartiet, Labour, stemte ned forslaget sammen med De Grønne og Liberaldemokratene stemte imot, melder UKIP på partiets hjemmeside.

«Det er skuffende å se at Londonforsamlingen har stemt mot å senke EU-flagget etter det historiske folkeavstemningsresultatet for bare to uker siden,» sier partiets bystyremedlem David Kurten som var en av forslagsstillerne. «London er ikke bare en stor by, men det er den selvfølgelige hovedstaden i England og Storbritannia. I byer og byenes rådhus rundt om i verden er det vanlig å henge opp flagget til landet du er en del av,» legger han til.

«Senking av EU-flagget og å heise «the cross of St George» utenfor Rådhuset ville ha vært en rent symbolsk handling, men likevel en handling som ydmykt ville ha anerkjent at hovedstadseliten må begynne å lytte til folket i nasjonen», sier han, og viser også til at det var flere londonere som stemte for utmeldelse av EU enn for å fortsette i den europeiske unionen.

«Mange av disse velgerne mener det er en parodi at EU-flagget fortsatt vaier utenfor Rådhuset, selv etter at landet har stemt for uavhengighet.»

12 comments to Ville fire EU-flagget foran Londons rådhus

 • KORREKT MED EU-FLAGGET

  UK ER fortsatt medlem i EU.Helt til de «trykker» på paragraf 50 og søker reellt om utmeldelse. Derfor er EU-flagget helt korrekt. Alt annet er Simonsen-følerier.

  • Korrekt: «Simonsen-følerier»????? Jeg har da ikke gitt uttrykk for min mening om denne saken i det hele tatt. Jeg er ikke medlem av UKIP, og slettes ikke av bystyret i London?? Dette er en ren nyhetsreportasje, som ikke sier noe som helst om hva jeg mener.

 • Tusenkunstner

  Skulle bare mangle

 • KORREKT MED EU-FLAGGET

  Vi vet alle at Simonsens blogg representerer en utplukking av nyheter og emner som støtter hans syn på verdensbildet. Slik er også frieord.no , document.no og de aller fleste andre blogger og web-sider. Om Simonsen skulle fortsette å distansere fra denne sannheten kaller det bare på en gjesp hos alle med hjerne større enn en middels brennmanet. Lykke til videre i fornektelsenes verden Jan.

  • Korrekt: Du har bare delvis rett. Selvsagt er utvelgelsen subjektiv, selv om nyhetsartiklene er objektive og ikke enkeltvis gir uttrykk for mine meninger. Men jeg legger ofte ut meningsartikler med et innhold som jeg selv er uenig i, eller nyheter om saker der jeg selv ikke har standpunkt, fordi det er nyheter eller meninger som ikke slipper tilstrekkelig til, eller er godt nok belyst, i andre medier. Det er med andre ord ikke slik at jeg nødvendigvis er enig i de utsagnene et politiker blir sitert for å ha i nyhetsartikler på Frie Ytringer. Dersom man ønsker å vite hva jeg mener må man nok derfor holde seg til de meningsartiklene jeg selv skriver under eget navn, illustrert med bilde av meg selv for ikke å skape misforståelser.

   • Anonym

    Med den slagsiden og massive desinformasjonen offisielle media bedriver kan aldri de frie meningskanalene beskyldes for partiskhet.

 • Hvorfor vil de ikke være med å bekrefte at britene har stemt nei til EU? Det naturlige ville være å følge folkeviljen og senke EU-flagget og heise Englands flagg i stedet. Det handler om våre vestlige verdier med grunnlag i humanismen.

 • KORREKT MED EU-FLAGGET

  Det er POLITIKERNE som melder UK ut av EU, dersom de følger folkeviljen. Dette skjer ikke FØR paragraf 50 er initiert.I skrivende stund er UK fullt EU-medlem inntil dette skjer. Hva om folkets tillitsvalgte ikke ønsker dette? Da må det skrives ut nyvalg. Slik funker det representative demokratiet, selv om enkeltpersoner heller kan synes å ønske seg en banan-republikk.