Søk

Siste kommentarer

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Forskriftsendring gjør det enklere for utenlandske selskap

David Schapiro_1Nylig undertegnet den israelske justisministeren to tilsynelatende små og korte endringer i forskrifter som har vidtrekkende og dramatisk positive konsekvenser og vil gjøre det enklere for utenlandske selskaper å gjøre forretninger i Israel, og samtidig gjøre det lettere for israelske offentlige selskaper å tiltrekke seg utlendinger til å delta i deres styrer, skriver David H. Schapiro i Globes. Han er seniorpartner i advokatfirmaet Yigal Arnon & Co.
.
Nå kan alle registreringer gjort med det hebraiske selskapesregisteret i Israel bli arkivert på engelsk. Dette betyr at selskapene kan bli dannet, vedtektene endret og sikkerhetsinteresser ivaretatt på engelsk språk, selv om engelsk ikke er et offisielt språk i staten Israel der de offisielle juridiske språkene er hebraisk og arabisk. Disse dokumentene kan nå arkiveres på engelsk og engelsk vil i så fall være det bindende og styrende språket i dokumentet.

Ikke hebraiske talende forretningsfolk vil ikke lenger trenge å signere selskapsdokumenter på hebraisk, selv om de ikke har noen forståelse av det hebraiske språket. Det nye regelverket krever en «lettere» oversettelse til hebraisk i registeret, i tillegg til den engelske teksten, men denne oversettelsener er ikke en offisiell oversettelse, og er kun ment for å forenkle lesingen av dokumentet, skriver advokat Schapiro.

Den andre endringen påvirker over 100 israelske selskaper som handler på børsene verden over, skriver han. Den vil gjøre det enklere å ta med utlendinger i styrene i israelske børsnoterte selskaper. Den israelske advokaten håper at «denne pust av frisk luft» ytterligere vil styrke kvaliteten på styrene i offentlige selskaper.

5 comments to Forskriftsendring gjør det enklere for utenlandske selskap

Legg inn en kommentar