Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

En absurd norsk beslutning

Eva_MI en pressemelding med tittelen «The Case of Eva Michalakova – An Absurd Norwegian Decision» går den største partigruppen i Europaparlamentet hardt ut mot det norske barnevernet. EPP (European People’s Party) omfatter de fleste kristendemokratiske og flere konservative partier i Europa, og har vært den største gruppen i Europaparlamentet siden 1999. Eva Michalakova mistet sine barn til fosterforeldre etter en ubegrunnet anklage mot hennes mann og seksuelt misbruk av barna.

Saken har vakt stor internasjonal oppmerksomhet, og svekket Norges omdømme, spesielt i Tsjekkia.

Eva Michalakova har kjempet i flere år for å få tilbake sine barn, og har prøvd saken flere ganger for norske domstoler. European People’s Party har gjennomgått den siste dommen er er sjokkert over at hovedargumentet for ikke å levere barna tilbake til deres biologiske mor er at de allerede har bodd lenge hos forsterforeldre og at moren klaget på barnevernet via mediene.

«Dersom staten tar fra deg barna, ikke klag. Det er en kort oppsummering av en tjueni-siders beslutning av en norsk domstol i saken til Eva Michalakova. Det anses for å være en absolutt frekkhet å klage på barnevernet offentlig,» heter det i presseuttalelsen fra den største partigruppen i Europaparlamentet. Gruppen slår fast at retten ikke har lagt noen bevis mot moren til grunn for sin avgjørelse. Den forholder seg kun til uttalelser fra de to forsterfamiliene der Eva Michalakovas to barn har vært tvangsplassert de siste årene, og barnevernets konklusjon om at barna har det godt hos fosterforeldrene.

De eupreiske politikerne avsluttet pressemeldingen med denne kraftsatsen: »
Til tross for at vedtaket kan virke latterlig, er det ikke morsomt i det hele tatt. Og Norge bør føle skam når det gjelder å ta bort barn som aldri burde blitt tatt bort fra familien sin i det hele tatt.»

Nå mener mange at Eva Michalakova bør bruke en dyktig advokat og sende saken sin inn til den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

12 comments to En absurd norsk beslutning

 • gamle ørn

  Jeg tror ikke at det Norske barneværnet vil rette seg etter den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Når man vet at det er SVs Solveig Horne som er den øverste leder av barnevernet, bør alle som kommer i SS-barnevernets klør følge John Alvheim ti bud.
  http://www.barnasrett.no/Nyttig/alvheims_ti_bud.htm

 • Anonym

  «Eva Michalakova har kjempet i flere år for å få tilbake sine barn, og har prøvd saken flere ganger for norske domstoler.» står det i artikkelen.

  Sakene har altså vært prøvd flere ganger for domstolene uten at saksøker har vunnet frem. Er det feil lovanvendelse som påberopes, eller hva er det?

  Jeg forstår ikke hva denne saken egentlig dreier seg om bortsett fra at foreldrene og deres støttespillere er uenig i domstolens kjennelser. For såvidt er det helt legitimt, og det føles helt sikkert urettferdig for foreldrene.

  Men det er sånn i et demokrati at vi er nødt til å akseptere rettsavgjørelser.

  • Vidar

   NEI þ vi er alldeles ikke nödt til a akseptere horrible overgrep fra myndighetene, selv i et sakalt «demokrati»… OG vi SKAL ikke akseptere dommer som baserer seg utelukkende pa paastander og indisier, men mangler fnugg av BEVIS! Det er ikke HELT uten grunn at EPP kommenterer denne sakn som de gjör, og det er paa tide at det norske «Barnevernet» faar seg en solid nesestyver!

   • Anonym

    Det Vidar skriver vitner definitivt ikke om en person som har respekt for lov og rett. Rettskraftige dommer kaller han overgrep, og hovedforhandlingene er «(…) dommer som baserer seg utelukkende pa paastander og indisier, men mangler fnugg av BEVIS!»

    Hva blir det neste Vidar? Selvtekt?

    • Anonym: Å kritisere dommer basert på en lovgivning eller lovpraksis man mener er menneskerettighetstridig , er selvfølgelig helt legitimt. Det er nettopp det de europeiske politikerne, og Vidar, gjør. Den norske domstolen har fulgt den rettspraksisen og den lovgivningen den har vært nødt til å følge. Men det gjør ikke saken bedre. snarere verre.
     Problemet er dette: Når barnevernet fjerner barn fra deres foreldre kan foreldre klage det inn for en domstol. Norske myndigheter bruker det som et argument for at alt er såre vell. Men i praksis tar det lang tid før saken kommer opp for retten. Og da brukes det som argument at barna allerede har bodd lenge hos sine fosterforeldre. Foreldrene er med andre ord sjanseløse. De kan prøve på nytt et par år senere, men da er argumentet om at barna allerede bor hos fosterforeldre selvsagt enda sterkere og umulig å slå gjennom.
     Det blir også brukt mot foreldrene dersom de har klaget over denne praksisen til medier, og dermed fått medieoppslag og politisk støtte. Det bør absolutt stilles et spørsmålstegn ved om et slikt argument fra domstolene er i strid med foreldrenes ytringsfrihet.
     Så mye tyder på at norske rettsavgjørelser tas i strid med internasjonale menneskerettighetskonvensjoner som vi er forpliktet til å følge.
     Kritikk av denne dommen er egentlig en kritikk av hele det norske systemet, og fullt ut legitim.

     • Anonym

      Jeg har aldri påstått at loven er feilfri, eller at det er ulovlig å kritisere en dom. Det jeg påpeker er at en rettskraftig dom skal respekteres. Vidar påstår at dommen er avsagt uten bevis. Det er, mildt sagt, en oppsiktsvekkende påstand

      Om dommen er i strid med en konvensjon Norge har ratifisert, så kan dommen ganske enkelt prøves for Den europeiske Menneskerettsdomstolen. Det kan godt hende saksøker får medhold. Da får Norge en smekk over fingrene.

      • Anonym: Enig. Det er også min anbefaling. Når det gjelder bevis sikter vel Vidar kanskje til de opprinnelige påstandene som ble lagt til grunn for å fjerne de to guttene fra de tsjekkiske foreldrene. Det ble påstått at faren hadde misbrukt dem seksuelt, noe som ble motbevist under politiets etterforskning. I Tsjekkia forventet man da at barna skulle bli levert tilbake til sine foreldre. I stedet ble de beholdt hos fosterforeldrene, med den begrunnelsen at de bodde der, hadde det godt, og var vant med sine nye «foreldre».
       Man kan selvsagt gi uttrykk for manglende respekt for en slik dom. Det betyr ikke at man ikke har respekt for domstolen, men at man ikke har respekt for barnevernsystemet. Men samtidig må man jo akseptere at den er gitt, og ta saken videre derifra.

      • Jasper

       Det er også en appell mot en endelig dom før en internasjonal domstol, som ligger i den ellers krenkende endelige dommen også.
       Dette alternativet – som er basert på internasjonale konvensjoner som Norge har ratifisert – er ennå ikke kommet.

 • Vidar

  Det er – dessværre – mange dommer avsagt i norske rettssaler, som «totalt mangler bevis»! Det er et faktum, og har selvsagt intet med min (eventuelle) manglende GENERELLE respekt for verken lovverket eller domstolene a gjöre. Og nar det gjelder «Barnevernet», er det mer regelen enn unntaket at «omsorgsovertakelser» skjer UTEN at pastandene som legges til grunn for inngrepet, kan bevises! Naar en da opplever at «Barnevernets» begrunnelser MOT-bevises, men at retten allikevel opprettholder «Barnevernet»s altsaa helt grunnlöse OVERGREP mot barn og deres familier, skal vi som «opplyste borgere» selvsagt ikke akseptere eller stilltiende godta dette! Og jo flere ganger det avsies slike horrible domsavsigelser, jo mindre vil selvsagt ogsa den generelle respekten for norske domstoler etterhvert bli. Bade hos undertegnede og andre «opplyste borgere»…! DET er et problem for en rettsstat, som langt overgaar problemet med tvilsomme og kritikkverdige enkelt-avgjörelser!

  • Anonym

   Når grunnen til at barna ble fjernet fra foreldrene ikke stemte, så burde det være en selvfølge at barna ble sendt tilbake til foreldrene. Når de ikke ble det, så er det et svik mot foreldrene og et svik mot barna.Umenneskelig.

  • Jasper

   Klare og alvorlige menneskerettighetsbrudd ved domstolene som har plikt å forsvare menneskerettighetene .

Legg inn en kommentar