Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Når skjer det her?

marianne_solheim«Igjen ser vi et eksempel på Frankrikes mislykede integrering og innvandringspolitikk. Terroristene benytter seg av snillismen hos liberale politikere som ikke evner å se konsekvensene av å invitere på tusenvis av emigranter og lykkejegere inn til landet,» mener Marianne Solheim, som er medlem av Demokratene i Odda.

«Vi ser det også her i Norge hvor de uten hensyn til vår sikkerhet og våre fremtidige generasjoner, inviterer inn midtøsten, øst asia og Afrika og fremstår som verdens største sosialkontor,» skriver hun, og fortsetter:

«Migrasjonskrisen er en trussel om destabilisering av det europeiske samfunn og uten at det blir brakt under kontroll kan dette få alvorlige konsekvenser. Det er på høy tid at godhetstyrannene tar innover seg virkningen og konsekvensene av sine handlinger før det er for sent også her.

Asylsentere må opprettes i nærområdene, man kan ikke fortsette denne kynismen å bidra til å utarme gjenværende befolkning i ulike land. Dette gir ingen merverdi og er overhodet ikke bærekraftig for Norge.

Vi må også arbeide aktivt for å begrense islams økende makt for et voksende problem i Europa forsvinner ikke ved å overse og tie det ihjel. Det hjelper ikke å sende sine kondulanser i etterkant når katastrofen har inntruffet for så å la alt gå som før.»

38 comments to Når skjer det her?

 • Høyreekstrem?

  Den toneangivende elite innen politikk, media og akademia med alle sine oppnevnte «eksperter» står bak en mislykket innvandringspolitikk. De vet det nå selv, men kaller det for mislykket integrering, for dermed å kunne skyve ansvaret over på andre.

  Til tross for at alle nå vet at innvandrere fra muslimske land er tunge å integrere står eliten fortsatt fast i en liberal innvandringspolitikk. Erna Solberg har f.eksempel ytret at Norge kan klare å ta imot 30 000 nye muslimer i året. Hun har også ytret seg positivt til egne muslimske domstoler og har ikke løftet på en finger mot såkalte konservative moskeer og organisasjoner.

 • Anonym

  Demokratenes Marianne Solheim er en dyktig dame.

 • Anonym

  … og i USA snakker man om å internere muslimer, slik man internerte japanere under krigen. Men skjer det, vil menneskrettighetsforkjemperen Jan Simonsen og hans like (gale) gå amok. Nordmenns sikkerhet betyr ingen ting.

  • Anonym: Alle normale mennesker forstår at man ikke kan internere 300 000 norske statsborgere selv om noen få personer med samme religion begår forbrytelser og terror. Det er jo totalt meningsløst. Jeg vil helst ikke skrive hva det mest minner meg om.
   Det vi må gjøre er selvsagt å stenge grensene mest mulig for ny innvandring fra muslimske land.

   • Anonym

    Jeg synes det høres helt normalt ut, og definitivt fornuftig, å beskytte seg mot dagens nazisme: islam. Du snur ting på hodet Simonsen. 17:22 foreslår ikke avlusing av muslimer, men at de rett og slett adskilles fra andre mennesker. Det var jo nettopp fordi japanere kunne representere en fare for befolkningen at de ble internert. Ikke fordi man på forhånd var sikker på dette. Jeg vet ikke hvor mange tusen uskyldige som må sette livet til før det gjøres noe i Europa/Norge, men det er riktig som 17:22 skriver at internering av muslimer er kommet opp som forslag i USA. Det minner ikke om nazisme eller gassing, men helt enkelt sunn fornuft.

    • Høyreekstrem?

     Sammenligningen med intervenerte japanere, og også tyskere, er ikke helt harmonisk. USA var i krig mot disse landene og fryktet femtekolonister.

     Å intervenere muslimer vil bety at man gjerder inne personer fra mange land, også sitt eget. Det vil være noe helt nytt i historien at man intervenerer mennesker kun basert på deres religion.

     Da ville det vel tross alt være bedre å gjøre som i Saudi-Arabia der religioner er strengt regulert. Saudi-Arabia er forøvrig et land norske politikere samarbeider nært med.

     • Anonym

      Beveggrunnen for internering er innbyggernes sikkerhet. Hvorvidt gruppen som interneres er en nasjonalitet eller har annet felles er helt likegyldig. Hovedsaken er at en identifiserbar gruppe kan tenkes å utgjøre en fare.

      En oppklaring angående islam:

      Islam er ikke en religion, men en fascistisk og menneskefiendtlig ideologi ispedd religion. 80/20 sier de som kjenner til svineriet bedre enn meg.

      • Høyreekstrem?

       Anonym: Beveggrunnen er nok statens sikkerhet. Så lenge rikets sikkerhet ikke kan anses truet av en definert gruppe vil det være utenkelig og uten dekning i loven å sette gruppen i arrest.

       Det må i tilfelle oppstå en borgerkrig lignende tilstand.

       Det som må gjøres er å endre innvandringspolitikken og få på plass en mer effektiv retur som inkluderer de som trygt kan reise hjem.

    • Anonym: Sunn fornuft: Å plassere 300 000 norske statsborgere i interneringsleirer, menn, kvinner og barn, kun fordi de tilhører en spesiell religion. Det minner om nazisme for meg. At USA plasserte japanere i interneringsleirer for 75 år siden er ingen unnskyldning. Den gangen bombet de allierte sivile tyskere med brannbomber, og slapp atombomber over japanske byer. Det var en annen tid. I dag lever vi i 2016.

     • Anonym

      Kan du ikke komme opp med et argument i stedet for dette lunkne og kvalmende politisk liberalfascistiske pisset Simonsen?

      • Anonym: Argumentet gir seg selv. Det er umenneskelig, menneskerettighetstridig, og vil ødelegge Norges omdømme, føre til boikottaksjoner og utestengning fra internasjonale organisasjoner og ødelegge norsk økonomi. Dessuten er det en nesten uoverkommelig jobb å internere så mange mennesker. Det vil i tillegg føre til voldelige sammenstøt og terrorisme der mange norske liv vil gå tapt. ,

       • Anonym

        Bedre enn å internere dem er det å repatriere dem tilbake til landene de kom fra eller nærliggende områder til disse. Hensynet til den opprinnelige befolkningens interesser må komme først.

        • Anonym

         Ja, repatriering er absolutt den beste løsningen. Men de som styrer tror verden er statisk og vil ikke innrømme feil før det hele bryter ut i blodige konflikter.

        • Anonym

         «TIL Anonym
         21. juli 2016 at 09:45 · Svar

         Ja, repatriering er absolutt den beste løsningen. Men de som styrer tror verden er statisk og vil ikke innrømme feil før det hele bryter ut i blodige konflikter.»

         Prøv og diskuter familiegjenforening med Jan Simonsen. Mitt forslag er at en muslim som gifter seg med søsterer eller kusinen kun kan hente 10 barn og kone til Norge. Jan Simonsen ser rødt når jeg sier dette og så sletter han innleggene mine. Jan Simonsen vil ikke ha noen restriksjoner mht henteekteskap.

         • Anonym

          Virkeligheten vil innhente en tosk som Jan Simonsen også. Den innhenter alle fanatiske virkelighetsfornektere, enten de er klimareligiøse eller kaller seg menneskerettighetsforkjempere (et annet ord for folkemordere). For fordrivelse av egen befolkning med henvisning til fremmede folkegruppers rettigheter er og blir folkemord. Konvensjonen (folkemord) er nøytralt utformet mht metode; gass, Zyklon B etc. Det holder rett og slett med at folk blir borte eller fordrevet fra sine opprinnelige områder. Da er det iflg konvensjonen folkemord.

         • Anonym: Nå tøver du igjen. Jeg vil ha en lang rekke restriksjoner og regler som kan redusere antall «henteekteskap». Det har jeg diskutert før, og orker ikke gjenta nå.
          Tvungen utsendelse av norske statsborgere er umulig å gjennomføre, blant annet fordi ingen land er forpliktet til å ta imot personer som ikke er deres egne statsborgere. Dessuten gjelder selvsagt de samme argumentene her som gjelder for forslaget om å internere de rundt 300 000 muslimene i Norge. Bare mennesker med en inhuman naziliknende ideologi og tenkemåte kan gå inn for en så grusom «løsning». De kan heller ikke ha forstått konsekvensene for Norge av en slik politikk. De finnes det heldigvis ikke mange av verken i vårt land eller i andre siviliserte nasjoner. Muligens en håndfull.
          Frivillig repatriering gjennom eksempelvis økonomiske gulrøtter er en helt annen sak.

          • Anonym

           Jan Simonsen har vært altfor lenge i Palestina med muslimer. Jeg merker det på måten han drar nazikortet. Der hvor Jan bor på Vestbredden blir jøder konsekvent omtalt som «nazi», men jeg synes Jan Simonsen skal legge fra seg denne sjargongen når han diskturerer med ekte nordmenn som kjempet mot nazistene under krigen.

           Men Jan Simonsen, nå har du anledningen til å vise ditt hat til vestlig ytringsfrihet gjennom å slette mitt innlegg.

       • Anonym

        Det er innvandringen som ødelegger økonomien, og det er innvandringen som er garantisten for en voldelig utvikling. Dine våte drømmer om at lutfattige land skal boikotte et rikt Europa forblir en drøm. 50 prosent av verdens BNP (EU/USA) (les: befolkning) er så splittet at det bare er spørsmål om tid før det oppstår sammenstøt mellom folkegrupper. Du kan bare drømme om å holde Norge sammen på sikt. Akkurat som i perioden 1940-1945, vet nordmenn i 2016 hvem som er nordmenn. Det vet ikke du Simonsen. Under krigen visste heller ikke norske nazister hvem som var nordmenn.

 • Anonym

  Islam vil være en trussel så lenge det er muslimer i Europa.

 • Rada

  Men du forsvarer interneringen av hvertfall
  500000 sivile
  Som Israel holder på med
  Der har du ingen moralske skrupler.

 • Rada

  Gaza ligner på majdanek

 • Rada

  Gaza har ifølge Wikipedia 515000
  Internerte

 • Rada

  Ikke eventyr for dem som har opplevd å få skutt sin familie i fillebiter av israelske dronepiloter
  Der de sitter avmektige og innestengt
  Du skal stå til ansvar jan simonsen!!!!!
  For all løgnaktigheten din.

  • Rada: Den israelske hæren er den mest humane i verden. Jeg har selv arbeidet som frivillig for IDF, dog bare symbolsk i en uke. Under Gaza-krigen ble kun militære mål angrepet. De var nøye utplukket etter grundig etterretningsarbeid. Det dreide seg om bygninger hvor det var gjemt vekk raketter, var endestasjoner for terrortunneler, ble brukt som tilholdssted for terrorister, osv. Og, fantastisk nok: Før Israel sendte opp sine raketter ble beboerne i de angrepne bygningene forsøkt varslet gjennom telefoner, sms-meldinger, flygeblad eller blinkende lys i forkant av rakettangrepet.
   Hamas startet krigen ved å sende raketter mot Israel, ikke målrettede raketter som kunne slå ned hvor som helst, og skade eller drepe sivile. Israel hadde selvsagt full rett til å forsvare seg. Og gjorde det altså gjennom målrettede raketter, så skånsomt som overhodet mulig overfor sivilbefolkningen. At mange sivile likevel ble drept var ikke til å unngå i en krig der fienden oppholder seg i tettbygde områder, og gjemmer våpen i private hus.

 • Rada

  Naziene hadde ikke en eneste soldat i
  Warshawagetto
  Ikke desto mindre :
  De hadde full kontroll
  Ser du likheter!?!

  • Rada: Ikke helt. Det var nazistene som plasserte jødene i gettoen, og deretter ødela den, og massakrerte samtlige innbyggere. Jødene var uskyldige sivile og ikke i krig mot Tyskland. De hadde ikke angrepet Tyskland med raketter fra sin getto. De gjemte ikke raketter tenkt brukt mot tyske sivile der. De planla ikke terrorangrep mot tyskere gjennom underjordiske tunneler. Derfor er det en håpløs sammenlikning.
   Israel blokkerer Gaza, det er riktig, og naturlig. Israel er jo faktisk i krig mot Gaza. Det er naturlig å blokkere et «land» som man er i krig med og angrepet av, som offentlig ønsker å ødelegge landet ditt.
   Og blokkeringen er ikke fullstendig. Gaza har også grense mot Egypt. Og Israel slipper inn tonnevis med mat og utstyr hver eneste dag. Syke gazanere blir også ofte behandlet ved israelske sykehus.

   • Rada

    Du hevder stadig vekk at Israel er i krig
    Med gaza
    Da hadde det kanskje vært på sin plass å «erklære » krigstilstand
    Bare for å ha det formelle i orden..
    Det har Israel aldri gjort
    Tyskerne ga blaffen i normal internasjonal folkeskikk da
    Slik som Israel i våre dager

    • Rada: Det er like riktig, eller riktigere, å si at området Gaza er i krig med Israel. Israel ønsker en fredelig løsning. Men Hamas velger å sende raketter og true med terror, og nekter å godta Israel som nasjon. Dersom Hamas hadde godtatt en fred med Israel kunne området blomstret og blitt et turistparadis. Når et land/område/bevegelse sender raketter mot deg er det åpenbart at det i praksis er en krig. Man erklærer ikke kriger gjennom deklarasjoner lengre. For øyeblikket eksisterer det en våpenhvile, men ikke e fred. Det er ee og alene Hamas sitt ansvar.

     • Rada

      Ok Simonsen
      Du er en skarpskodd debbatant
      Som jeg leser med interesse
      Men vær så snill
      La oss få beholde våres
      Nick
      Hvis vi ønsker å komme med motforestillinger til dine innspill

 • Tusenkunstner

  Hyggelig at Odda gjengen er tilbake i Demokratene fra «partiet» eller rettere sagt nettsiden Moderatene.

 • Åge Simonsen

  Vi må huske at den største og mest grusomme massakren i Europa etter krigen ble begått av kristne, som massakrerte 8000 muslimer i Srebrenica!!

  • Anonym

   Hva er det egentlig tvillingene Åge og Jan Simonsen vil frem til med deres stadig mas om at ABB er kristen mens de minner om Srebrencia? Vil du ha oss lesere av denne bloggen til å tro at terror er noe kristne driver på med?

   • Anonym: Jeg maser da ikke om at Breivik er kristen. Har innrømmet flere ganger at han muligens heller var en hedning som trodde på nordiske guder. Men ikke vet jeg. Muslim er han i alle fall ikke. Srebrenica er det all grunn til å minne om med jevne mellomrom. Det er den verste krigsforbrytelsen i moderne europeisk historie. Og viser hvordan det kan ende når man ikke lenger tillegger mennesker deres menneskelige egenskaper.

 • Jostein hårbakke

  Frie ytringer er den best bevoktede bloggen på
  Nett
  Og det er ikke pst som står bak

Legg inn en kommentar