Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Kunne mer demokrati forhindret kaoset i Frankrike?

cristen-krogvik-potrett-21-150x1501«Kunne mer demokrati forhindret kaoset i Frankrike,» spør Christen Krogvig. «Frankrike er nok en gang rystet av en storstilt terroraksjon. 84 mennesker skal være av en lastebil som kjørte inn i en folkemengde. Gjerningsmannen skal også ha brukt skytevåpen. Ti av de drepte skal være barn. Og det er ikke første gang Frankrike rammes av terror,» skriver han, og fortsetter:

«7. januar 2015 ble tolv personer drept i et angrep på redaksjonslokalene til satiremagasinet Charlie Hebdo i Paris. Senere samme år, 13. november 2015, utførte syv terrorister en rekke simultane bombe- og skyteangrep i Paris. 130 personer ble drept.

Og dette er faktisk bare toppen av isfjellet. I Frankrike er det stadig små og store episoder som representerer store problemer for Det franske folk selv om det ikke slås opp i norske medier. Nettstedet Zerohedge skriver: «The violence, which was mostly concentrated in the suburbs prior to the January 2015 terrorist attack on the satirical magazine, Charlie Hebdo, is spreading now to the heart of French cities. Murders, assaults, death threats and «slut-shaming» happens almost every day here and there.»

Når man ser hva som skjer i Frankrike, og tar i betraktning at det samme har skjedd i blant annet Det tidligere Jugoslavia og Libanon tidligere, er det nærliggende å spørre om hvorfor et folk med åpne øyne velger å føre en innvandringspolitikk som gjør folket til offer for enorme forbrytelser?

Svaret ligger kort og godt i at folkene i virkeligheten ikke har makten. Ordet «demokrati» betyr egentlig «folkemakt». Ordet ble funnet opp i Det antikke Hellas. Det er demokratiet fra bystaten Athen vi vet mest om, men også andre greske stater hadde liknende systemer. I motsetning til systemene vi har i dag var det folket selv som fattet alle viktige avgjørelser i det opprinnelige demokratiet. Og det var folket selv som utgjorde samfunnets institusjoner. For å hindre at enkelte skulle tilrive seg makt ved politisk taskenspill, ble de styrende organene utvalgt ved loddtrekning fra folkeforsamlingen Ecclesia. Og alle frie borgere kunne fremme forslag for folkeforsamlingen.

Hvis en person hadde folket på sin side kunne ingen politiker hindre ham i å gjøre folkeviljen om til statens politikk.

Ville vi hatt masseinnvandring i et demokrati?

Folket i Frankrike har aldri blitt spurt om det ønsket den muslimske masseinnvandringen som har gjort forbrytelsene mot Det franske folk mulig. Det har ikke vært mange folkeavstemninger om dette spørsmålet i Europa. Men fra antikkens Athen vet vi at folkeforsamlingen var ytterst tilbakeholdne med å gi statsborgerlige rettigheter til utlendinger.

Fra moderne tid finnes det noen få eksempler på folkeavstemninger om innvandring. I 1988 ble innbyggerne i den svenske kommunen Sjøbo spurt om de ønsket innvandring til kommunen. 66 prosent stemte nei. I 2013 stemte 79 prosent av sveitserne for å stramme inn sveitsisk asylpolitikk. Og i den slovakiske byen Gabcikovo ble innbyggerne spurt om de ville ha et stort asylmottak i 2015. Hele 97 prosent av innbyggerne stemte nei. (Men myndighetene bygget like vel asylmottaket i et utslag av suveren forakt for folkemeningen.)

I Norge har vi ikke hatt noen avstemninger om disse spørsmålene. Men seerne på TV-prgrammet Holmgang fikk lov til å ytre sin mening ved hjelp av telefonavstemninger. Flere ganger stemte ca. 90 prosent mot innvandring. Men i stedet for å rette seg etter folkeviljen fikk makteliten satt inn en ny sjef for TV2, og de irriterende (dvs. irriterende for eliten) avstemningene ble dermed en saga blot…».

27 comments to Kunne mer demokrati forhindret kaoset i Frankrike?

 • Anonym

  Kunne mer demokrati forhindret kaoset i Frankrike?

  Og så kommer mye «svada» om demokrati….

  Nei nei nei, kun færre muslimer kan forhindre terror og kaos.

  Er det så vanskelig å forstå?

  Hva er det CK og JS ikke makter å forstå?

  • Silje Arnheim

   Begge ting er riktig. For hadde man forbudt frimurere og globalister å styre i Norge så hadde de ikke fått overstyre det Norske demokratiet til å kastet Kristendommen ut av skoler,barnehager på basis av internasjonale lover. Deretter endret de grunnloven vår og fjernet statskirken og sidestilt islam barbariet med DNK,
   https://sites.google.com/site/islamiseringsmagasinet/nyheter/7

   For man skal huske på at det var Thorbjørn Berntsen, Gro Harlem Brundtland, Jens Stoltenberg, Jonas Ghar Støre og nå Erna Solberg og Børge Brende som hovedsakelig har gitt dette barbariet anledning til å vokse, men også et overtyrende storting som er opplært til å følge frimurrer Jesuittene i Roma som også er etterlevninger etter romerne og den romersk katolske Kirken som drepte menneskesønnenJesus.

   Hadde de latt være å utføre denne ødelegende rasering kunne man forhindret islam i å bre seg utover Norge, samtidig som muslimer aldri ville blitt importert til Norge fordi vi allerede da kjente til islams 14-hundre årige barbari:
   https://sites.google.com/site/muslimskbedrag/logner/08
   Se også:
   https://sites.google.com/site/warnerlectures/video

   Viss man skal kunne redde landet vårt så må alle våværende globalistiske politikere og frimurere fjernes og man må få en holdningsendring blant nye politiere der man reversererer alle disse lovene og erkjenner at Norge eller andre land aldri kan opprettholde sine demokrati dersom ikke Jesus Kristus får være tilstede overalt i samfunnet:
   https://sites.google.com/site/veientilgud/nyheter/21

   Islam må selvsagt totalforbyes og muslimer må fjernes fra politiske stillinger og få sjangsen til å konvertere til andre tros retninger eller deportert.

   Gjør vi ikke dette vil Norge bli det samme tyranniet vi lenge har observert i Tyrkia som tidligere var et sækulert og Kristent land
   http://www.frie-ytringer.com/2016/07/20/jodisk-politiker-myrdet-i-istanbul/#comments

   Problemet i dag er at grådige politikere i dag bruker økonomi,markedstyring og sentralisering som argument for overstyre og kontrollere større og større segmenter av befolkningsgrupper på for å ære seg selv med større og større inntjeningstall.

   Bakteppet er disse grådige inntjeningstall, mens de i praksis begrunner det med innføringen av svære multikulturelle mangfoldige samfunn som aldri har fungert og heller aldri kan fungere.

   Bare løgnen om at mangfoldighet skapes er en stor løgn i seg selv, fordi når du dreper en kultur ved å innføre andre kulturer i den så er hensikten den at de ønsker å skape en ny tyranniske mangfoldig kultur.

   Slike kulturer har blitt prøvd innført for gjennom menneskeskapet ideologier som Fascismen,Nazismen,Kommunismen og islamismen.

   Problemet blir enda mer forsterket når en kultur og ideologi som islam og muslimer vil overstyre og undergrave alle andre kulturer

   Så oppsummert alt i alt så ser vi at grådighet og ære er grunnlaget for å styre mennesker under et felles Tyranni på tvers av kulturer og landegrenser:
   https://sites.google.com/site/veientilgud/nyheter/15

   • gammel mann, vond å vende

    Silje Arnheim.
    Jeg vet at du som kvinne ikke vet hva frimurer ordenen er. Det er ikke nødvendig å dokumentere det så enormt godt.
    Når du skriver videre om Gud og Jesus, så vennligst tenk på alle de millioner av mennesker som i sin ytterste nød har ropt på de omtalte .
    Ingen har fått svar. Kan det være fordi disse er så gamle og egentlig trenger høre apparat? De hørte ikke på de barna som ble sendt inn i gas kammer. Hvis det ikke er hørselproblemene som gjør den manglende hjelpen, er det fordi Gud og Jesus er noen sadistiske vesener, som ser på og hører disse forsvarsløse mennesker sin vandring inn i en fryktelig død. Jeg har ikke sett eller hørt noe fra disse fantasifigurene. Jeg har hørt mange som hevder at de opplever under fra de omtalte. Kan det være at de er i en rus av droga?

    • Silje Arnheim

     Du viser med fulle bare hvor liten intelligens du har når du ikke har skjønt at GUD(Jesus) ga oss fri vilje. Fri vilje betyr at både det onde og det gode må eksistere inntil dommens dag for at vi skal kunne kunne ta et fritt valg mellom det gode og det onde.
     https://sites.google.com/site/veientilgud/nyheter/21
     Viss GUD(Jesus) hadde blandet seg inn i alt det onde som verden gjør så hadde det vært liten vits i å få fri vilje og da hadde han selvsagt blitt beskuldet for å være utrettferdig. Men siden GUD(Jesus) er rettferdig lar han verden og menneskene vente på dommen til dommens dag.
     Om du er en av de får som ikke ser hans ånd så kan jeg opplyse seg at vi er mer enn 2 milliarder mennesker som gjør det og føler hans kjærlige omsorg for oss daglig og at det skader din sjel at du ikke klarer å finn ham.

     Salomos ordspråk 8:36;
     «Men den som ikke finner meg, skader sin sjel. Alle som hater meg, elsker døden.»

     Og det virker som du elsker døden mer enn livet siden du ikke klarer å finne GUDj(Jesus), for når jeg ser inn i ånden din så ser jeg en som tror på at mennesker blir tyrannisk og diktatorisk sentralt styrt av en tyrannisk avgud som blandet seg inn detalj i alt mennesket gjør. Og når jeg sjekker dette opp mot fascist ideologien islam hvor det verken eksisterer demokrati,frihet eller lov til å tenke selv så stemmer dette veldig godt overens.

     F.eks:

     Islam er i direkte strid med norsk og vestlig ytringsfrihet:
     https://sites.google.com/site/bardusiden/nyheter/14

     Islam er uforenlig med vårt norske demokrati:
     https://sites.google.com/site/namsossiden/nyheter/12

     Muslimer elsker døden mer enn livet:
     https://sites.google.com/site/muslimskbedrag/dodsideologi

     Så ja, dette er nok grunnen til at du tror GUD(Jesus) er en diktator som styrer ditt liv i detalj og uten frihet:

     • gammel mann, vond å vende

      Slje Arnheim.
      Du sier og jeg siterer # Fri vilje betyr at både det onde og det gode må eksistere inntil dommens dag for at vi skal kunne kunne ta et fritt valg mellom det gode og det onde.#
      Håper du ikke mener at de mengder av voksne og framfor alt barn, totalt vettskremt og sikker på at de skulle dø, ropte på Gud og andre gode makter, gikk av FRI VILJE for å dø.
      Du og mange andre skyver Bibel og andre skrifter foran dere.
      Bibelen, det gamle testamentet og Koranen har så mange likhets punkter, men de som tror på disse skrifter kan ikke fortsette å sitere og tro at andre skal tro at alt er en prøvelse for den Guden som skal komme tilbake for å SKREMME alle døde og levende.
      Du siterer Salomos høysang, der er det svært mange «artige»
      rettigheter for menn.
      Du skal imidlertid ikke rote inn Frimurer ordenen i dine «litt» syke resonomanger.

      • Silje Arnheim

       Selvsagt mener jeg at fri vilje er fri vilje under eget ansvar, men du skal huske på at ikke et eneste menneske går fri det onde de har gjort mot andre mennsker på dommens dag. Vår alles GUD(Jesus) er ånd og hans ånd er ikke opptatt av vår verdslige kropper, men hvilken ånd vi fyller sjelen med. For alt på denne jorden forgår og vil bli bort unntatt de sjeler om holder GUD(Jesus) ord i seg får oppleve dette hærlige. Resten dør og blir borte. Så om du ikke tror så blir du bare borte, mens andre får oppleve et nytt liv sammen med hærskarene hans. Det er det jeg ønsker å få oppleve og heller ingen tvinger noen. GUD(Jesus) kjenner oss fra vi er små og hele vår fremtid enten vi dør,blir drept som barn eller voksne.
       GUD(Jesus) er ikke skremmende. Han er hærlig å bli kjent med som vår far. Forøvrig sier jeg det jeg trenger si i GUD(Jesus) frihet enten det er frimurere,globalister eller annet.

 • Vidar

  Demokrati har til alle tider (så lenge begrepet har eksistert) vært en KAMP mellom «folket» og makteliten. I dagens verden har makteliten «kuppa» heile begrepet, og forsøker å innbille «folket» at det kun er dem selv, makteliten, som står for «demokrati»…
  Og at den eneste formen for demokrati, er at «folket» stemmer på makteliten, og dermed gir legitimitet til at makteliten kan gjøre nøyaktig som de vil!!
  Mens «folket» er overstadig fornøyd med nok brød og sirkus…

 • Muhammed-forsker

  Demokratiet forutsetter kontakt med virkeligheten, men som omskrives av løgnpressen i Norge og Europa.

  Demokrati forutsetter ytringsfriheten. Særlig AP ønsker ikke ytringsfrihet med kontroll over media.

  Demokrati forutsetter kunnskaper og sannhet om islam, koranen og bunnlinjen bak terror, men EU inngikk en avtale – EU vil ha EURABIA – EU mener at islam hører hjemme i Europa. Hvilket idealer islam har spiller ingen rolle for EU. Islam er ikke forenlig med demokrati – EU er ikke forenlig med demokrati –

  Intet er viktigere enn kunnskap – som media og politikere ikke vil vite av – intet er viktigere enn frihet, men som media forakter – inntill det er en risiko for liv og helse å bevege seg ute.

 • Dum men ikke naiv.

  Skivebom fra Krogvig!

  Har ikke Krogvig og Simonsen forstått at muslimer misbruker vårt demokrati? Se på Krekar, han viser alltid til demokrati og ytringsfrihet. Det er nettopp pga vårt demokrati og ytringsfrihet at muslimer fritt kan innvandere Europa for i neste omgang ta over. Skjønner ikkke Krogvig og Simonsen slike enkle ting???

  • Christen Krogvig

   Vet du om en eneste gang et folk har stemt for muslimsk masseinnvandring? Tror du Krekar ville få bli i Norge dersom folket stemte over om han skulle få bli? Hele poenget er at vi IKKE har et system som ligner på det greske demokratiet. Men at vi bør få det.

 • Tusenkunstner

  Krogvig har ett godt poeng. Men jeg tror ikke vi skal ta det for gitt at folket automatisk ville stemt nei om vi hadde hatt en folkeavstemning om innvandring.

  • Høyreekstrem?

   Riktig Tusenkunstner. Det store flertall velgere i Norge, dvs velgerne til Ap, H, V, Krf, SV og MDG støtter en liberal, eller ganske liberal, innvandrings og flyktningepolitikk.

   Dersom velgerne var imot den rådende politikk på området ville de stemt Frp og iallfall gitt dem en fireårsperiode til å endre politikken.

   Så kan man selvsagt unnskylde velgerne med at de blir lurt av media osv, men det argumentet kjøper ikke jeg. Folk har aldri vært bedre opplyst enn i vår tid. At mange velgere er dumme og lett manipulerbare er en annen ting.

   • Silje Arnheim

    Hvem prøver du å lure. FRP vedtok nettopp sammen med H, Ap, og mesteparten av Venstre, å slutte det norske Finanstilsynet til EUs overnasjonale system – via ESA.
    http://www.abcnyheter.no/penger/okonomi/2016/06/13/195222767/stortinget-vedtar-legge-finanstilsynet-under-brussel
    Det betyr at SIv Jensen nylig har avgitt Norsk suvernitet til EU og at EU nå har både finansmakt, grenseovergan makt via Schengen og kan styre Norge via en rekke EU direktiver.
    http://www.abcnyheter.no/nyheter/2016/05/30/195220108/vil-gi-opp-norsk-suverenitet-over-finanstilsynet-av-hensyn-til-16-prosent-av-norsk-bankkapital

    I Praksis betyr det at Siv Jensen og FRP er like mye for liberal innvandrings og flyktningepolitikk som nå styres via EU grenser. Det samme EU som lenge har forhandlet med den muslimske diktatoren Erdogan om å åpne helvetes porter fra islamske land i midt-østen for å slippe inn enda mer muslimske terrorister.

    Ingen i hele verden børs stole på FRP noe mer en AP,Høyre,KRF,V,SP,SV eller MDG som sitter bare med en tanke i hodet og det er å styre hele verden inn i en global penge og markedsunion som tar rikte på å ødelegge alle unike kulturer og land for å øke inntjeningen til de allerede grådigste i verden.

   • Tusenkunstner

    Ja Ola sosialdemokrat hadde feiga ut. Her i landet tør ikke folk ta drastiske valg.

   • Christen Krogvig

    Vet «Høyreekstrem» om en eneste folkeavstemning der noe folk har stemt for muslimsk masseinnvandring?
    Partiene selger mange saker på en gang. Folk foretar en totalvurdring. Mange som er mot innvandring stemmer ikke på FrP eller Demokratene av helt andre grunner. Parti-systemet er i sin natur svært ulikt det systemet som ble kalt demokrati i antikken.

    Hvis man ser på for eksempel EU-spørsmålet ser man samme fenomen. Det er flertall på Stortinget for EU. Men stort flertall mot i folket Hvis EU-spørsmålet hadde blitt avgjort av Stortinget, og ikke på demokratisk vis, ville Norge vært medlem.

    • Tusenkunstner

     Ja det hadde jo vært artig å hatt en folkeavstemning om temaet. Men jeg er redd vi ville blitt skuffet over resultatet.

     Dessuten er denne muslimske innvandringen også mer ett kulturelt spørsmål som folk i byene naturlig nok er mest opptatt av. Mens annen type innvandring som vi har pga EØS avtalen er ett økonomisk spørsmål. Og den innvandringen tror jeg faktisk er farligere for samfunnet enn den muslimske.

 • gammel mann, vond å vende

  Christen Krogvig.
  Her har du svært gode poenger, og en riktig analyse i dine spørsmål.
  Kan det være klokt å ha enda mer demokrati og hva hjelper det.
  Det er et fryktelig vanskelig spørsmål, men et enklere svar. Nå har alle landene i vest Europa forsøkt å gi og ikke kreve. Svaret fra disse 1. og framfor alt 2. generasjon av innvandrere fra Muslimske land vist at de krever og vil ikke i samme grad yte. Ja jeg vet at det er mange Pakistanere i Europa som har integrert seg veldig godt. Dessverre så er det en enorm mengde NY ankommende som ikke engang kan stave ordet demokrati og ikke forstår at man skal yte noe til det landet som tar i mot dem. Jeg reiser mye og ser at i Øst Europa slipper de å ha alle innflytterne. Grunnen kan være mange, men når jeg vet at de får 400 euro pr mnd som maksimum inklusive bolig kostnader. De får 100 euro som skal dekke livs opphold. Det samme som pensjonistene får.
  Dette er en svært viktig faktor.

  • Anonym

   «Ja jeg vet at det er mange Pakistanere i Europa som har integrert seg veldig godt.»

   Det er en drøy påstand. I UK ligger gjennomsnittlig sysselsetting for pakistanere på rundt 25 prosent (menn). I Danmark, Norge og Tyskland er tallen like nedslående. I hvilke land bor disse «integrerte» (gjennomsnitts)pakistanerne du sikter til? Anekdotiske betraktninger teller ikke.

  • Muhammed-forsker

   Hva er årsaken til at pakistanere har nær halve sysselsettingen av indiere i Norge når de kommer fra samme kontinent ?

   SVAR ; den religiøse komponenten ISLAM

   • Anonym

    Nei, årsaken er ikke bare islam. Det er gjort undersøkelser, og «alt annet likt» viser at indere har en noe høyere yrkesdeltagelse enn pakistanere. Hovedforklaringen når vi ser på totalen er at gjennomsnitts-IQ er langt høyere for indiske innvandrere enn for pakistanere. Men når vi ser på kriminalitet (UK), så viser statistikken at gjennomsnittspakistaneren er mer enn fem ganger så kriminell som gjennomsnittsinderen. Gjennomsnittspakistaneren som politimann er åtte (8!) ganger så kriminell som gjennomsnittsnegeren som jobber som politimann. Det er ikke uten grunn at mange kaller pakistansk (u)kultur for verdens verste.

 • Høyreekstrem?

  Det eneste som kunne forhindret den terroren som har vært i Frankrike så langt, og som sannsynligvis bare er en innledning til det mye værre som vil komme, var en langt mer restriktiv innvandringspolitikk på et tidligere tidspunkt.

  Allerede på 1980-tallet ble det advart mot det som da ble kalt fremmedkulturell innvandring. Det ble advart mot at man overførte en kultur som før eller senere ville kollidere med den vestlige liberale kultur.

  De som den gang advarte ble øyeblikkelig koblet til rasisme, at de hadde en skjult agenda. I dag blir de som advarer koblet til islamofobi og såkalte høyreekstreme netthatere.

  I mellomtiden har salafistiske moskeer og andre «kulturorganisasjoner» fått etablert et godt fotfeste, i flere tilfeller finansiert av Saudi-Arabia og Tyrkia. Disse prekestolene benyttes yil å opprettholde skillelinjer mellom innvandrere og innfødte. Akkurat det de som advarte mot innvandringen ble beskyldt for.

  Tornerose sov som kjent i hundre år. Hvor lenge vil politikere i Vesten sove? Må det flere Brexit og Trumper til før de våkner fra søvnen?

  • Anonym

   Det må krig til for å rydde opp. Krigen kommer alltid når politikere har rotet det så mye til at de står uten virkemidler (les: politiske løsninger). Kardinalfeilen alle som styrer galt gjør – gang på gang, er at de tror de har kontroll når de har mistet den. Europas politikere har ikke lenger kontroll med utviklingen. Det er ikke noe jeg finner på. Dessverre er det et konstaterbart faktum.

   • Høyreekstrem?

    I Frankrike har landets president ytret at landet er i krig. Det er, iallfall så langt, snakk om en såkalt asymmetrisk lavintensiv krig med sporadiske terrorangrep utført av sivilister.

    Poenget er imidlertid å unngå å havne i en tilsvarende situasjon. Det kan vi kun gjøre ved å legge om innvandring og flyktningepolitikken, samtidig som man øker innsatsen på returer.

    Problemet er at våre sentrale politikere nekter å ta realitetene inn over seg, selv ikke når de rykker nært inn på oss, slik som med terroren.

    • Anonym

     Det er ikke jeg som bruker ordet «krig» om tilstanden i Frankrike. Jeg henter det fra franske aviser. Jeg kan fransk.

     Det er selvsagt helt umulig å spå hva som vil skje i Frankrike, men at problemene vil vokse fort er helt sikkert. Økonomien skranter, det nasjonale samholdet er det lite igjen av. I dag leste jeg i en regionavis at ingen politikere i den lille byen turte å gå ut lenger. I frykt for egne landsmenn. Det er helt utrolig. I samme artikkel stod det et kort avsnitt om en jaktklubb som hadde mangedoblet medlemstallet på fire uker. Neppe på grunn av en plutselig interesse for jakt med rifle.

     Det er noe uvirkelig over situasjonen i Europa. I norske medier får man inntrykk av at alt er ganske normalt, men det stemmer slett ikke. Situasjonen er labil. Le Figaro hadde en leder forrige uke om hvor mye flere drap som skulle til før det bryter ut regulære kamper mellom franskmenn og innvandrere. Ikke vet jeg, men det går en grense et eller annet sted. Politikerne sitter som passive tilskuere, men det er de som bærer ansvaret.

  • Anonym

   «Det eneste som kunne forhindret den terroren som har vært i Frankrike så langt, og som sannsynligvis bare er en innledning til det mye værre som vil komme, var en langt mer restriktiv innvandringspolitikk på et tidligere tidspunkt.»

   Det er bare i teorien du kan ha litt innvandring. I praksis er forskjellen på fri og streng innvandringspolitkk tidsforløpet, ikke noe annet.

   Snøballen har begynt å rukke som 18:14 skriver. Selv liberale franske journalister ser mørkt på utviklingen. Det sier sitt om hva vi har i vente i hele Vesteuropa. Den som tror Norge går fri vold er barnslig naiv.

  • Christen Krogvig

   Vi ville ikke hatt denne muslimske innvandringen dersom vi hadde demokrati. svenskene opplevde demokrati en gang. Det var i kommunen Sjøbo i 1988. 66% stemte mot innvandring.

 • Christen har fuldstændig rett. Det er ikke folket som styrer, men partierne. Partikrati er derfor den rette betegnelsen på vårt styresett.

Legg inn en kommentar