Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Stoler mer på hæren enn på politikere

IDFIsraelerne følger seg trygge. De har stor tillit til sine hærstyrker og det militære. Derimot er tilliten til politikerne tynnslitt. Det viser en undersøkelse foretatt av det israelske statistiske sentralbyrået, som har spurt om israelernes tillit til ulike samfunnsinstitusjoner. Hele 82 prosent svarer at de har tillit til den israelske hæren. Nederst på listen troner de politiske partiene, som kun 22 prosent stoler på.

Ifølge «tillit i ulike institusjoner, organer og organisasjoner» studien, som ble gjennomført i 2015, og offentliggjort tidligere denne måneden, stoler 82 prosent av israelske menn og 83 prosent av israelske kvinner på Israel Defence Forces, IDF. Blant israelske jøder er støtten enda høyere: 93 prosent av landets jødiske befolknig stoler på IDF. 97 prosent av religiøse sionister og 94 prosent av sekulære israelere gir uttrykk for tillit til det militære. Derimot er det kun en av tre israelske arabere som stoler på hæren.

Israelere stoler mer på sine lokale myndigheter enn på de sentrale politikerne. 61 prosent sier de har tillit til kommunene de bor i. Det juridiske systemet har tillit hos 58 prosent av respondentene i undersøkelsen. Spørsmålet er imidlertid om israelerne stoler på denne undersøkelsen, for kun 54 prosent av dem sier de har tillit til det statistiske sentralbyrået som gjennomførte den. Det israelske politiet har tillit fra 53 prosent.

Flere viktige samfunnsinstitusjoner klarer ikke å oppnå tillit hos flertallet av publikum. Bare 40 prosent av de spurte uttrykte tillit til regjeringen, og bare 38 prosent svarer at de har tillit til den israelske nasjonalforsamlingen Knesset. Med en tillit fra kun 22 prosent troner de politiske partiee aller nederst på tillitsbarometeret.

1 comment to Stoler mer på hæren enn på politikere

Legg inn en kommentar