Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Med Israel for Fred splittes etter endret profil, ny organisasjon stiftet

Israel_Norge_flaggI mange år bygget Med Israel for Fred seg opp som en samlende og sterk støtteorganisasjon for Israel, takket være en profil som la vekt på uavhengighet av både religion og politisk ståsted. Nylig kom det frem at MIFF de siste årene har endret profil og blitt en organisasjon som stempler og utelukker Israel-venner som ikke har helt de samme meningene som styret. Nå splittes organisasjonen.

En partipolitisk og religiøst uavhengig støtteorganisasjon for Israel aksepterer selvsagt foredragsholdere av alle avskygninger, så fremt de støtter Israel og taler om Israel. Men nylig kom det frem at MIFFs hovedstyre ikke nøyde seg med å gi råd og veiledning til sine lokallag om hvilke foredragsholdere de ville anbefale, men rett og slett hadde laget en svarteliste med navn på Israel-venner som lokallagene rett og slett ble nektet å bruke.

Blant personene på denne listen var sågar lederen for en organisasjon som har som hovedmål å bekjempe antisemittisme, dr. Michal Rachel Suissa, også kjent som en av Norges fremste eksperter på minoritetsproblemer i Midt Østen og selvsagt på Israel.

Mange har ment at det var en uheldig utvikling for Norges viktigste Israel-organisasjon å gå vekk fra den samlende og uavhengige linjen med respekt for medlemmenes og andre Israelvenners ulike oppfatninger. Og nå viser det seg at den nye linjen til MIFF har ført til splittelse.

I følge informasjoner Frie Ytringer har fått via dr. Suissa er det stiftet en ny landsomfattende forening med navnet Israels Venner. Senter mot Antisemittisme har sendt ut en pressemelding der organisasjonen gratulerer initiativtakerne og ønsker alle sanne venner av den jødiske staten og det jødiske folk lykke til med arbeidet.

Senter mot Antisemittisme oppfordrer alle som er opptatt av åpen informasjonstilgang, saklighet, sannhet og fakta og som ubetinget støtter Israels rett til å leve i fred og sikkerhet, om å slutte seg til og støtte den nye foreningen som ledes av gode Israel-venner som i ulike fora har arbeidet for jødenes sak i mer enn en mannsalder, heter det i pressemeldingen,

Samme hvor du bor i landet kan du melde deg inn som medlem av foreningen Israels Venner i Norge, og du kan i samråd med foreningen ledere også være med og danne lokal frivillig støtteforening på ditt hjemsted, blir det påpekt. Det spiller ingen rolle om du også er medlem av en eller flere andre støtteforeninger for Israel, heter det videre. Det er med andre ord mulig å være medlem av både Med Israel for Fred og den nye organisasjonen Israels Venner, selv om det ligger i kortene at den er opprettet med grunnlag i misnøye med den nye totalitære lederstilen i Med Israel for Fred.

Det opplyses at man kan få mer informasjon om den nye Israelorganisasjonen ved å sende en forespørsel på mail til post@israelsvenner.no.

Israels Venner i Norge har nå sendt ut en pressemelding der det opplyses at organisasjonen ble stiftet 9. juni 2016 av seks forhenværende medlemmer i styret i Miff-Trondheim. «Vårt overordnede mål er at jøder skal få leve i fred i Israel,» heter det i pressemeldingen. Israels Vener skriver videre:
.
«Vi ser det som viktig at Israel-venner får fri tilgang til kunnskap som belyser Israel og jødenes situasjon. Vi ønsker å være samlende og bidra til at all intellektuell analyse og grundig kunnskap kommer Israel-venner til gode – uavhengig av hvem som bringer kunnskapen til torgs og deres partipolitiske og religiøse tilhørighet. Vår intensjon er å skape et godt, inkluderende og levende miljø blant Israel-venner i det ganske land.
Vi er nystartet og vil gjøre det enkelt. I startfasen vil vi konsentrere vår aktivitet om møter og foredrag lokalt her i Trondheim. Vi tror på verdien i at Israel-venner møtes fysisk, slik at man sammen kan tilegne seg kunnskap gjennom foredrag, debatter og generell meningsutveksling. Da står vi styrket i å videreformidle kunnskap om Israel. For de som ikke bor i Trondheim planlegger vi så langt våre foredragsholdere samtykker å gjøre foredragene tilgjengelig på youtube.

Vi tar sikte på å bli en landsdekkende forening, hvorvidt vi lykkes avhenger av aktivt lokalt engasjement andre steder. Vi har allerede hatt vårt første offisielle møte. Onsdag 15. juni orienterte vi om lag 25 Israel-venner i Trondheim om hva som skjedde forut for oppløsningen av det tidligere Miff-styret i byen. Vi vil benytte anledningen til å takke alle fremmøtte for positivt engasjement og god støtte.

Neste møte blir i august, men foredragsholder er enda ikke klar. Nærmere beskjed kommer etter ferien. Vi vil invitere og formidle informasjon om våre aktiviteter til våre Israel-venner via epost.

Vi er helt i startgropen og vil i denne fasen operere med en venneliste, ikke medlemsliste. Gi beskjed dersom du ikke vil stå på listen. Det koster ikke noe å være på vennelisten, så vi baserer vår virksomhet og vårt arbeid på pengegaver fremfor medlemskontingent. Vi takker for alle gaver som kommer inn på Israels Venner i Norge sin konto: 4212 16 06792.

Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet i Israels Venner og håper å knytte gode kontakter landet rundt. Vi ønsker alle Israel-venner God Sommer.»

 

7 comments to Med Israel for Fred splittes etter endret profil, ny organisasjon stiftet

Legg inn en kommentar