Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Rett utdanning trygger velferden

Vidar_Kleppe2«Demokratene vil prioritere utdannelse og forsking i en sterkere grad enn andre norske partier. Vi vil akseptere både private og offentlige skoler med et tilfredsstillende pedagogisk og faglig nivå. Skolen skal og må bidra til at vår oppvoksende slekt blir lojal mot frihet under ansvar og de demokratiske idealer. Dette har alltid vært en av grunnpilarene mot fremmede voldelige og totalitære ideologier som nazisme, marxisme og islamisme,» sier Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe.

«Utdannelsessystemet må ta hensyn til elevenes ønsker, evner og ferdigheter. Fagskoler skal derfor ha like stor prioritet som teoretiske skoler.
Mye grunnforskning over mange år danner et solid grunnlag for å lage høyteknologiske produkter som er vanskelige å lage. Høykostland må ha en industri som tilbyr varer og tjenester som er vanskelige å kopiere,» mer Kleppe.

«Olje og gass har her i landet vært produkter i særstilling som så langt har solgt seg selv, men dette varer ikke evig. Faren for Norge er at lavkostland konkurrerer med lave lønninger og dårlige arbeidsvilkår når de produserer varer som er enkle å kopiere. Norge må derfor i fremtiden bygge bedre høyteknologisk infrastruktur som kan være med på å trygge den norske velferden for fremtiden,» legger han til.

5 comments to Rett utdanning trygger velferden

 • Meget bra skrevet Vidar–Jeg er så hjertens enige med deg i dine synspunkter–MEN også at lærerne da er velkvalifiserte til å SE hver ENKELT elev sine styrker-svakheter-evner–For i dag har det dessverre blitt slik-at-mange elever faller utenfor-om de ikke klarer å henge med i svingene–Mange lærere gjør den store feilen,at de tror at alle elever stiller likt-er like faglig-eller teoretisk dyktige–fordi om de er på samme alder som andre i klassen–DETTE kan bli meget farlig—Her er de meget flinke på steinerskolen–De har lærere som er spesialtrente i Å SE ELEVENE—SE DERES SVAKHETER-STYRKE OG EVNER—Så min drøm er at vi også kunne hatt fått til akkurat dette innen den offentlige skolen—Tror at dette ville hatt hjulpet mange elever som sliter psykisk-NETTOPP fordi de føler seg utenfor—fordi de ikke klarer å henge med i svingene—

 • Tusenkunstner

  Veldig enig Adelheid. Jeg tror litt av problemet er denne offentlige A4 skolen alle skal indoktrineres inn i.

 • Anonym

  Det første man må gjøre er å innføre pensum fra 1970 i real- og språkfagene, historie og samfunnsfag først og fremst. Det er de viktigste fagene.

  En test ved (den gangen) NTH for nesten 20 år siden, viste at bare en av ti førsteårsstudenter bestod avsluttende eksamen for kursplan tre (beste, tilsvarer omtrent den gamle realskolen) i matematikk gitt for niende klasse i 1970. Så dårlig stod det til, og nå er det med all sannsynlighet verre.

  I Tyskland står det like dårlig til. Jeg postet en kronikk professor Gunnar Heinsohn hadde i en tysk avis for et apr uker siden. Der kunne man lese at 40 prosent av tyske 16-åringer har mangelfulle mattekunnskaper. Thilo Sarrazin foreslo for vel to år siden å innføre 1970-års pensum i Tyskland selv om nesten alle ville stryke. Thilo Sarrazin ble tatt på ordet for å vise at han tok feil. De nedslående resultatene fra testene som ble gjennomført viste at Sarrazin hadde rett. Nesten alle strøk i matte.

  Den grufulle virkeligheten er at det tar ca 30 år å reetablere et godt utdanningssystem. Derfor er det enkel matte å beregne når kompetansen går ut av arbeidslivet slik en McKinsey-rapport jeg linket til i fjor viste. Det er et digert udekket globalt kunnskapshøl i 2020. I tillegg er andelen med lav IQ økt i verden. Det står også i McKinsey-rapporten, dog noe omskrevet, men alle som vil, skjønner hva som sies mellom linjene.

  Mange lærersteder fjerner nå idiotfag som «human rights», dans og lek, kjønnsforskning og annet tøv fra læreplanene. I Norge økes tilbudet av slikt idioti.

  Det er idioter som styrer mot avgrunnen. Historikere vil undre seg over hvordan mentale undermålere kunne komme i posisjoner så de kjørte et helt kontinent i grøfta.

Legg inn en kommentar