Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Vil gi e-tjenesten bedre rammebetingelser

Christian_TybringGjedde-150x150«E-tjenesten må ha de rammer og ressurser som trengs for å kunne oppdage og avverge terrorhandlinger», sier FrPs stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde til frp.no. Det var EOS-utvalget som i sin rapport påpekte at E-tjenesten opererer i en juridisk gråsone når det kommer til innhenting og behandling av metadata, skriver frp.no.

Grunnen er i følge frp.no at loven som regulerer hva de hemmelige tjenestene kan gjøre og ikke gjøre, var skrevet på 90-tallet, lenge før tings som smarttelefoner og sosiale medier var påtenkt. Det skaper utfordringer.
«Det er essensielt at de hemmelige tjenestene har et rammeverk som er klart, og som gjør at de kan løse sine oppdrag på best mulig måte. Når dagens regelverk er utdatert på grunn av en rivende teknologisk utvikling, er det vår oppgave som politikere å sikre at regelverket oppdateres til dagens situasjon», sier Tybring-Gjedde.
E-tjenesten har ikke mandat til å drive etterretning opp mot nordmenn i Norge. Deres går hovedfokus går på informasjonsinnhenting og operasjoner utenfor landets grenser, skriver frp.no.
«Det at EOS-utvalget peker på at vi her trenger en ny gjennomgang av loven viser at kontrollfunksjonen deres fungerer. Det er en styrke for demokratiet at de hemmelige tjenestene også gås etter i sømmene. Vi politikere må hele tiden veie deres tilgang til informasjon, opp mot personvernhensyn. Privatlivets fred er en svært dyrbar verdi vi må fortsette å hegne om», sier stortingsrepresentanten.
«Terrortrusselen mot Europa har aldri vært større. Terroranslag, og forsøk på dem, blir rapportert om ukentlig. Meldinger om sivile europeere som drepes og skades av IS og andre terrororganisasjoner er ikke lenger unormalt. Vi lever ikke i det samme Europa som for bare 10 – 20 år siden. Terroren står på vår dørstokk, og vi kan ikke ta oss råd til å være naive. Vi bør gjennomgå regelverket med mål om å gi både de hemmelige tjenestene, etterretningen og politiet de verktøy som er nødvendige for å forhindre terror. Vi bør eksempelvis ta en diskusjon om myndighetene i større grad bør benytte seg av såkalt «profiling» mot konkrete grupper, for å kunne gjøre informasjonsinnhenting og overvåking mer effektivt», legger han til.

1 comment to Vil gi e-tjenesten bedre rammebetingelser

  • Anonym

    Det vi først og fremst trenger er å stenge grensene for innvandring fra tredje verden. Alle andre tiltak er sekundære i forhold til full kontroll av landets grense.

    Juridisk er det ingen tvil om myndighetenes rett til å stanse personer som forsøker å ta seg inn i Norge ulovlig. Om nødvendig har myndighetene rett til å bruke makt (skyte).

    Her er det også på sin plass å minne om at statsmakten har en plikt etter folkeretten til å beskytte egen befolkning mot fremmede. Beskyttelse av liv og eiendom trumfer alt som de sier i USA. Også menneskerettighetsguden.

Legg inn en kommentar