Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Kan dømmes til behandling

KjosNå kan narkotikamisbrukere i hele landet dømmes til behandling, skriver frp.no. Regjeringen har innført et narkotikaprogram, som er en alternativ straffereaksjon for rusmiddelmisbrukere som begår kriminalitet knyttet til sitt misbruk. Programmet har tidligere vært en forsøksordning i Oslo og Bergen, skriver frp.no.

Ordningen er et frivillig alternativ til fengselsstraff. De som ønsker det kan fortsatt sone ubetinget.

«Erfaringene fra Oslo og Bergen viser betydelig lavere tilbakefall, både til rus og kriminalitet. Derfor innfører vi dette som en permanent og utvider det flere steder», sier FrPs helsepolitiske talsperson, Kari Kjønaas Kjos.

Det er bra hvis flere rusavhengige velger behandling fremfor straff. Narkotikamisbruk er først og fremst et helseproblem, og behandles bedre av helsevesenet enn av kriminalomsorgen. Målet er at en tungt belastet gruppe skal få behandling og dermed bedre livskvalitet. Narkotikaprogrammet kan gi flere mulighet til å starte et nytt og bedre liv», sier Kjos til partiets nettside.

Legg inn en kommentar