Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Løser barnehageproblemene

Sivert_Bjørnstad-150x150Over 40.000 ettåringer begynner i høst i barnehagen for aller første gang. Barn som fyller ett år innen utgangen av august, har som tidligere rett til plass i løpet av august. Med FrP i regjering er retten til barnehageplass utvidet til også å gjelde barn som fyller ett år i september og oktober, skriver frp.no. «Dette handler om å skape en enklere hverdag for småbarnsfamilier. Det handler om at det er staten som skal tilpasse seg befolkningens behov, ikke omvendt», sier stortingsrepresentant, Sivert Bjørnstad, FrP.

«Barnehagepolitikken har tidligere handlet om å skaffe barnehageplass til alle. Regjeringen er opptatt av at disse barnehageplassene skal være gode,» legger han til.

«Målet er at alle som ønsker barnehageplass, skal få det når de har et behov. Nå har vi tatt et viktig skritt i riktig retning for å nå det målet. Samtidig er det avgjørende at tiden i barnehagen er kvalitetstid hvor trykket, lek og utvikling står i fokus», sier Bjørsntad til frp.no.

På nettstedet Barnehagefakta.no kan foreldre skaffe seg oversikt over blant annet bemanning og utdanningsnivå hos de ansatte i alle landets barnehager, opplyser frp.no. «Foreldre spiller en viktig rolle i arbeidet med å skape gode barnehager. Et slikt nettsted gjør det lettere for foreldre å stille krav til kvaliteten»Sivert_Bjørnstad-150x150, sier Bjørnstad.

2 comments to Løser barnehageproblemene

Legg inn en kommentar