Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Mange har helt feil syn på yrkesfagene

Bente_Thorsen-126x150-126x150Klassekampen skrev nylig om dyktige elever som har lyst til å ta yrkesfag. Disse elevene opplever å møte motstand fra rådgiverne i skolen, og får beskjed om at «de heller bør ta studieforberedende». «Dette avslører at mange har et fullstendig galt syn på yrkesfagene», sier FrPs skolepolitiske talsperson, Bente Thorsen, til frp.no.

«For Frp er det viktig å få løftet frem yrkesstolthet, og at fag- og svennebrev skal få den statusen det fortjener. Et svennebrev er like gjevt som en mastergrad fra universitetet. Å utdanne flere innen yrkesfag er helt nødvendig for en økonomisk bærekraftig utvikling. Da må vi sørge for at rådgiverne i skolen er positive til yrkesfagene, at de som er kvalifisert for det, får lærlingeplasser, og at utdanningssystemet er dimensjonert slik at det matcher arbeidslivets behov. At rådgivere i skolen har et nedlatende og antikvert forhold til yrkesfagene kan vi ikke godta. Frp vil satse sterkere på en bedre karriererådgivningstjeneste i skolen, og løfte yrkesfagene», sier hun.
«Elevene må bli gjort oppmerksom på hvilke utdanninger som privat og offentlig arbeidsliv har behov for, og utdanningstilbudet bør i større grad speile dette. Frp har fått til mye i arbeidet med yrkesfagene. Lærlingtilskuddet er økt med 17 500 pr lærling siden vi kom med i regjering, og det er mange positive ting som nå gjøres i Yrkesfagløftet. Men: Dette er ikke til så mye nytte når dyktige elever med ambisjoner om yrkeskarriere frarådes å lære seg fag,» mener Bente Thorsen.
«Vi i Frp skal få satt yrkesfag og lærlingordningen høyere på dagsorden. Frp vil ha på plass en bedre formidlingstjeneste på skolene, og mer positiv oppmerksomhet om yrkesfagene. Her har både næringslivet, skolen, media og politikerne en viktig oppgave. Frp er derfor glade for at Klassekampen setter kritisk søkelys på uheldige praksiser i skolen, og håper både Klassekampen og andre medier vil bidra til å skape positiv oppmerksomhet om yrkesfag og fagarbeidere,» sier hun.

4 comments to Mange har helt feil syn på yrkesfagene

 • Tusenkunstner

  Trenden i Norge er at alle skal gaa hundre aar paa skole ogsaa ender opp inni ett kontor fremfor en PC

 • Anonym

  Hele galskapen innen utdanning begynte med Bjartmar Gjerde som avskaffet det gamle gode gymnaset. Eller eliteskole som han kalte det. Skandinavisk gymnasutdanning med avsluttende eksamen artium (sammen med tysk Abitur) ble ansett som det beste som kunne tilbys 16- til 19åringer. Det krevde gode evner, kravene var høye, og ca 15 prosent i en kohort tok artium.

  For å gjøre alle like dumme, senket man helt enkelt kravene. Derfor har Norge fått en så dårlig skole. Kort fortalt.

  Det utdannes «rakettforskere» fra norske høyskoler og universiteter, ikke forskere. «Rakettforskerne» produserer mye «ny forskning» som dessverre tas seriøst.

  Det må en revolusjon til i skolesystemet. I land med mindre penger enn Norge har, kan man ikke lenger holde seg med kjønnsforskere og andre tullebukker.

  • ÅRSAKEN

   Grunnen er at fordummingen av nasjonen er helt nødvendig for at eliten skal ha lett match i gjennomføringen av den nye verdensordenen. Da må visdom avskjæres fra stemmekveget.

 • Anonym

  jævli bra sagt!

Legg inn en kommentar