Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

DF med asylpolitisk brannfakkel

Kristian_Thulesen_DahlDansk Folkeparti har kastet en brannfakkel inn i dansk politikk, skriver Den korte avis. Partiets formann Kristian Thulesen Dahl krever at Danmark tar et oppgjør med de internasjonale konvensjonene som begrenser den danske innvandringspolitikken. Han foreslår at Danmark skal ta forbehold overfor de konvensjonene som gjelder innvandringspolitikken.

Thulesen Dahl peker i følge Jyllands Posten spesielt på Flyktningkonvensjonen, Menneskerettighetskonvensjonen og Konvensjonen om statsløse.

Den danske partilederen mener det vil sikre Danmark en større nasjonal handlefrihet i innvandringspolitikken. Dersom de andre landene aksepterer at Danmark reserverer seg fra de bestemmelsene som begrenser landets handlefrihet når det gjelder innvandring, mener Thulesen Dahl, at Danmark fortsatt kan bli i konvensjonene. Hvis de sier nei til en slik forespørsel mener han at Danmark bør tre ut av dem.

Med sitt forslag har Dansk Folkeparti satt både Venstre-regjeringen og sosialdemokratene under press, mener Den korte avis. Forslaget vil påvirke de politiske forhandlingene mellom de danske partiene som skal føres til høsten. Forslaget vil måtte føre til en debatt om hva som kan gjøres innenfor konvensjonene, og hva som eventuelt krever et direkte brudd med konvensjonene.

Thulesen nevner flere eksempler på saker som ikke bør kunne la seg gjøre i fremtiden. En av dem dreier seg, i følge Den korte avis, om den kriminelle sigøynerbaronen Gimi Levakovic som ikke ble utvist fra Danmark fordi det ville krenke hans rett til familieliv. En dom som vakte stor forargelse i Danmark.

Dansk Folkeparti har lenge ønsket et oppgjør med den retten som flyktningkonvensjonen gir til å komme inn i landet og søke om asyl, skriver Den korte avis. I stedet vil man ha mulighet til å avvise folk ved grensen, slik at de ikke kommer inn i landet. Det har også lenge vært Dansk Folkepartis politikk at man ønsker en kraftig innstramning av reglene for på hvilke betingelser man kan oppnå asyl.

13 comments to DF med asylpolitisk brannfakkel

 • Anonym

  Ikke et eneste folkeslag er rettslig forpliktet til å ødelegge landet og avskaffe seg selv, noe innvandring fra dysfunksjonelle land uvegerlig fører til for Danmark (og alle andre moderne land). Det er derfor merkelig å kalle det å fratre en selvmordspakt en brannfakkel. Det er sunn fornuft.

  • Målfrid Endressen

   Situvasjonen er allerede kommet alt for langt til å stoppes nå, men vi får håpe de klarerå begrense og utsette de fatale konsekvensene noen år.

   Klagesangene 2:9;
   «Portene har sunket i jorden.Bommene har han brutt i stykker.Konge og stormenn er i fremmed land.Det finnes ingen lov,selv ikke profetene får syn(åndelighet) fra Herren.»
   http://www.bibel.no/Nettbibelen.aspx?book=LAM&chapter=2#9

 • Anonym

  Det er ingen fornuft i at fremmede folk fra andre siden av jordkloden skal ha noen som helst rett her. Vi vil ikke ha ansvar for disse.
  Våre forpliktelser er vårt eget folk.

 • Anonym

  Jeg vil med dette ta sterk avstand til DF. I denne viktige saken støtter jeg Jan Simonsen som sier at FNs menneskerettigheter forplikter nasjoner som Danmark å utslette seg selv. Jan Simonsen har tross alt sittet i Brussel i menneskerettighetsorganer. Dette kan nok Simonsen bedre enn DF. Simonsen vi heijer på deg.

  • Anonym: Har jeg ikke advart deg tidligere mot disse sarkastiske vrøvlekommentarene dine der du med fullt overlegge tillegger meg meninger du godt vet at jeg ikke har. Fortsetter du med det må jeg utestenge deg. Ikke fordi jeg har problemer med å få kritikk, men fordi jeg ikke har tid til å oppklare påstander kommentatoren slynger ut mot bedre vitende.
   Alle land, også Norge, har rett til å tre ut av inngåtte avtaler. Så lenge vi står i avtalen må den selvsagt følges. Men vi kan si opp avtalene, slik DF foreslår.

  • Anonym

   «(…) Jan Simonsen som sier at FNs menneskerettigheter forplikter nasjoner som Danmark å utslette seg selv.»

   Det er en utbredt misforståelse at flyktningekonvensjonen forplikter en signaturstat til å innvilge en flyktning opphold. Hvorvidt en person som oppfyller alle betingelsen i asylinstituttets bestemmelser skal innvilges opphold (eller ikke), er regulert i det enkeltes lands INTERNE lovgivning. For Norge kommer fremmedloven til anvendelse. Det er Stortinget som har uthulet lovverket slik at kreti og pleti fra den tredje verden får opphold.

   I land hvor parlamentene ikke er stappfulle av quislinger, som Japan, innvilges aldri permanent opphold for en eneste person fra dysfunksjonelle land. Selv burmesere som har bodd stort sett hele livet sitt i Japan oppnår hverken statsborgerskap eller permanent opphold. En praksis helt i henhold til asylinstituttet som er av midlertidig karakter.

   Et eksempel til slutt: Frepper’n Anundsen kan med en forskrift stanse all muslim- og negerinnvandring om han vil. At Stortinget vil felle regjeringen som følge av forskriftsendringen er en annen sak. Det ville uansett synliggjort hva som KAN gjøres om man VIL.

 • Anonym

  Folk kan søke om asyl, men Norge og andre land i Europa bestemmer selv om folk får asyl (uansett hvor mye de skulle trenge det). Derfor er det våre politikere som ødelegger landet og tar inn folk fra andre siden av jordkloden, mot folkets vilje. Politikere ødelegger for nordmenn i og med at innvandringen fører med seg kriminalitet og vold i stor grad.
  Ikke-vestlige får også mange flere barn enn nordmenn, så det tar ikke mange generasjoner før nordmenn er i mindretall i eget land.

  • Anonym

   @13. august 2016 at 17:00

   Det du skriver er feil. Det avgjørende for opphold er IKKE om en person oppnår flyktningstatus.

   1. Flyktningkonvensjonen som Norge har ratifisert inneholder bestemmelser som gir en person som påberoper seg å være flyktning status som det, eller ikke.

   2. Selv om en person oppnår flyktningstatus, betyr IKKE det at Norge som signaturstat er forpliktet til å gi vedkommende opphold. Det ligger hjemlet i konvensjonens bestemmelser at en signaturstat kan påberope seg unntak. For eksempel at flyktningen står for langt fra norsk kultur. Det holder fint, og da plikter FN å relokalisere personen.

   Som du ser jeg skriver i innlegget mitt 16:29, kan Norge i praksis stenge grensene helt for mennesker fra den tredje verden. Det står på viljen.

   13. august 2016 at 16:29

   • Anonym

    Det er jo det jeg skriver, at landene bestemmer selv, og at retten de har etter flyktningkonvensjonen er å søke om asyl. De har ingen rett til å få asyl.

    • Anonym

     Joda, det er ASYLSTATUSEN Norge skal ta stillingen. Når det er avgjort skal OPPHOLD vurderes. En person kan godt oppnå flyktningstatus etter å ha fått søknaden sin behandlet i Norge. Det betyr IKKE at Norge behøver å innvilge vedkommende opphold. Det er HER alle signaturstater står fritt. Ikke et eneste land ville skrevet under på en avtale som påla det å bosette et ubestemt antall mennesker som oppfyller visse vilkår.

     For å presisere: Norge behøver ikke å gi opphold til en person som er personlig forfulgt i hjemlandet.

 • Democratgate

  At offisielle internasjonale fora er preget av naivitet og ønsketenkning skjemmer dem ikke. Det verste som tenkes kan er om de blir innhentet av virkeligheten, som fortrenges uansett hva som skjer, slik at det infantile verdensbildet kan holdes ved like like sterkt som før. Derfor er det aller mest slitsomme med å blande seg i politisk debatt i Norge at
  definisjonsmakten er tatt av personer som frivillig erkjenner har de aldri har innsett hva som står en Koran eller skaffet seg et minste minimum av kunnskap om islams bestialske erobringskriger full av hauger med avkappede hodeskaller og voldtatte kvinner. Åpenbart er de også stolte av sin grenseløse uvitenhet ( Fugelli, Støre, Gule, Grande, Harreide, Solberg ) som de med glede stiller ut og gjør stas på.i NRK, TV2, VG, Dagbladet etc..

  ( Tok litt frihet til å omskrive fra en glimrende artikkel på Verdidebatt –
  av kanskje Norges fremste skribent uten forringelse avNatos islamister

  At det offisielle Norge er et utrolig land av naivitet og ønsketenkning er noe de fleste vet.Uansett hva som skjer i verden,fortsetter den infantile virkelighetsoppfatningen som før.

  Det mest slitsomme med å blande seg inn i islamdebatt i Norge,er at det propper opp debattanter som åpent erkjenner har de aldri har bladd i en Koran eller skaffet seg en bok om islams erobringskriger. Og åpenbart er stolte av sin grenseløse uvitenhet. Dette er noe som bare kan finne sted i Norge: å gjøre stas på sin egen uvitenhet.

  ( Tok frihet til å omskrive litt av kanskje Norges fremste skribent, Jan Hårstad, uten forringelse for Christian Skaug, Hans Rustad, Hege Storhaug m.flere av mindretallets sannhets- og landets tro skribenter )

  http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat2/thread11654410/#post_11654410

 • Vidar

  Hjelper lite å påpeke at europeiske lands myndigheter har en TEORETISK rett til å nekte enhver utlending å oppholde seg i landet, at de har en TEORETISK rett til å sette til side/tre ut av alle mulige inngåtte avtaler og «konvensjoner» – når vi veit så inderlig vel at DET VIL DE ALDRI GJØRE!! All ære til denne DF-representanten, men han vil aldri få tilslutning fra Folketinget. Og på det norske STORTINGET sitter det ikke EN eneste politiker som en gang vil tore å støtte sin kollega i Danmark! Derimot ønsker jo norske politikere å sette «Menneskerettighetene» OVER den norske Grunnloven! Hvor ofte hører vi ikke argumentet m at det eller det «strider mot menneskerettighetene»? Eller «flyktningekonvensjonen» eller bare «inngåtte avtaler», uten nærmere presisering…Men hvor ofte hører vi stortingspolitikere argumenterer med at noe strider mot GRUNNLOVEN???
  Både norske og de fleste europeiske politikere føler større lojalitet overfor FN, Europarådet og Brussel, enn de føler overfor sitt EGET folk og sitt EGET LANDS LOVER!
  DET er virkelig vår tids «demokratiske problem» – og et problem som neppe lar seg løse på vanlig «demokratisk» vis…

Legg inn en kommentar