Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Hjelpeorganisasjoner finansierer terror

Rachel1Avsløringene av at titalls millioner dollar i bistandsmidler fra humanitære hjelpeorganisasjoner formidles videre til støtte for terroristorganisasjonen Hamas i Gaza har vakt internasjonale reaksjoner.  Den siste uken er to Palestina-arabiske bistandsarbeidere, tilknyttet hhv. FN og en kristen hjelpeorganisasjon arrestert av israelsk politi.

De er tiltalt for å ha underslått flere titalls millioner dollar av vestlig nødhjelp til befolkningen i Gaza ved å formidle pengene til Hamas til bruk i terrorkrigen mot Israel.

«Vi har snakket om dette problemet i flere år, og spør igjen: Når vil vi få vite hvor mye av bidragene fra Statskassen og hjelpevillige nordmenn som går til å finansiere islamsk terror og undergraving av Israels omdømme og legitimitet?,» skriver dr. Michal Rachel Suisse, og fortsetter: 

Tidligere i år ble Utenriksdepartementet konfrontert med bevis for at millionbeløp fra Statskassen brukes til å utbetale lønn til fengslede palestinske terrorister, gradert etter hvor flinke de har vært til å drepe jøder.  Utenriksminister Brende lovet å si fra enda en gang til sin palestinske kollega at dette ikke oppfattes som akseptabelt i UD.  Det er imidlertid ingen endring i de norske overføringene til PLO-regimet som tilsier at vi kan slå oss til ro, – og de direkte overføringene fra Utenriksdepartementet er bare en del av den samlede flommen av norske millioner til ulike organisasjoner i Midtøsten.  Hvor disse pengene ender og hva de brukes til har hverken UD, Riksrevisjonen eller Stortinget noen oversikt over.   

Norges og Vestens engasjement i den såkalte fredsprosessen som var ment å skulle finne en løsning på den arabisk-israelske konflikten, har over tid skapt en vedvarende flom av bistandsmidler til området.  Midlene var opprinnelig ment å skulle støtte oppbyggingen av nødvendig infrastruktur i de palestinske områdene for å underlette opprettelsen av en palestinsk stat.  Disse milliardbevilgningene som ingen politikere i dag tør sette spørsmålstegn ved, har lagt grunnlaget for den stadig voksende ”fredsindustrien” der alle slags «humanitære» organisasjoner forvalter en endeløs strøm av penger til ulike aktiviteter hvis hovedformål er å undergrave Israel. 

Fredsindustrien sysselsetter i dag titusener av godt lønnede mennesker i Europa og Midtøsten som har som hovedformål å holde denne virksomhetskarusellen gående.  Hovedproduktet til fredsindustrien er propaganda, desinformasjon og oppvigleri som bidrar til å undergrave Israels internasjonale omdømme og legitimitet.  Bare i Israel er det grodd opp utallige ”frivillige humanitære organisasjoner” som finansieres av vestlige bevilgninger.  Disse organisasjonene har som levebrød bl.a. å forsyne vestlige regjeringer med slik politisk ”informasjon” som Vesten etterspør for å bruke politisk mot Israel.   

Norge er en stor bidragsyter til fredsindustrien.  Fremtredende eksempler på norske organisasjoner av dette slag er Flyktninghjelpen, Norsk Folkehjelp og Kirkens Nødhjelp.  Utenriksdepartementet har imidlertid også sin egen ”bistandsorganisasjon,” Noref, som arbeider på tilsvarende måte.  Det er den frittflytende pengestrømmen som skaper sysselsetting og holder virksomheten til fredsindustrien gående, – ikke behovet for den.  Kritikk av Israel er blitt handelsvare med tilbud og etterspørsel, og det er ingen grense for hva man blir tilbudt av denne løgnindustrien bare man betaler godt.   

På tross av omfattende avsløringer av korrupsjon og støtte til terroristorganisasjoner er det ingenting som i dag tyder på at den norske og vestlige støtten til denne virksomheten kommer til å avta.  Det politiske problemet er at den ekstreme skandalen norske og andre vestlige politikere har skapt i Midtøsten er for stor til at den kan innrømmes uten uutholdelige konsekvenser.  Ikke engang Riksrevisjonen kan ventes å være tilbøyelig til å ha et kritisk blikk på tilstanden.  Riksrevisoren har jo selv i sin tid på Stortinget vært med på å sette systemet i gang. 

I forbindelse med at det ble kjent at Israels sikkerhetstjeneste, Shin Bet, hadde arrestert og siktet lederen for Gaza-avdelingen til den kristne hjelpeorganisasjonen, World Vision, Mohammad El Halabi, og senere den FN-ansatte Wahid Abdallah Bursh for blant annet å ha kanalisert tiltalls millioner dollar av nødhjelpsmidler til Hamas gjennom fiktive humanitære prosjekter, er det betimelig å reise spørsmålet om hvilken kontroll norske organisasjoner har for å hindre at det skjer tilsvarende lekkasjer av norske bistandsmidler til ulike terrororganisasjoner.  Bare den ene organisasjonen som nå er kompromittert, World Visjon, forvalter en internasjonal årlig støtte på 2.6 milliarder dollar.  I likhet med de norske bistandsorganisasjonene som opererer i Midtøsten er World Vision kjent for sin klare anti-israelske og pro palestinske linje.  

Begge de to arresterte bistandssvindlerne har formidlet finansiering og materialer til byggingen av det omfattende tunellsystemet som Hamas har etablert på Gaza-stripen og som brukes til å sende terrorister inn i Israel.  Til det prosjektet trengs det byggematerialer og penger som i hovedsak kommer fra vestlige regjeringer, formidlet til Hamas gjennom fredsindustriens nettverk av frivillige organisasjoner.  Israelske myndigheter sitter med bevis for at materialer innkjøpt med bistandspengene ble brukt til bygging av militære tuneller for Hamas.  Blant politikere støttes imidlertid denne virksomheten med høylytte krav om opphevelse av blokaden av Gaza.  Politikerne vet at det dreier seg om en helt legitim våpenblokade godkjent av FN, men later som om det er en ulovlig humanitær blokade og krever enda mer byggematerialer til Gaza. 

Fordi den ubeskrivelige humanitære katastrofen i Midtøsten sannsynligvis vil forverre seg mange steder, også i de palestinske områdene, må vi regne med nye krav om innsats fra vestlige land.  Det medfører betydelig fare for at man i Europa og Norge på ny vil falle for fristelsen til å rette negativ oppmerksomhet mot Israel i form av krav om nye innrømmelser, stans i boligbygging og nye fredsforhandlinger.  Denne dobbeltmoralske atferden har vi sett gjentagne ganger når kriserammede europeere får behov for å dreie kameralinsene bort fra egne problemer.

7 comments to Hjelpeorganisasjoner finansierer terror

 • Democratgate

  Meget nyttig artikkel !

  Saken er enkel. Støtte til PA-Hamas innbærer støtte til terror –
  enten den er finansiell eller real- eller moralpolitisk.

  Slik støtte er kriminell.

  I hvilket lys stilles så de som har valgt feil side i konflikten etter 1948 – 1956 – 1967 – 1973 – 1988 – 1993 ?

  Det er opplagt; blant kriminelle og lovløse fra høy til lav.

  » For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet.»

  Bill Clinton holdt sannheten nede i 2000 –
  Jonas Gahr Støre holdt sannheten nede i 2011 –

  – da de gikk imot Israels soleklare folkerett i mandatet som gir
  jøder rett til å bo og bygge i Judea og Samaria –

  – da de gikk god for PLO`s politiske bedrag…

  – da de svek Israel

  – da de vendte sine våpen mot himmelen mot Abraham, Isak og
  Jacobs Gud.

  – Islam har ALDRI anerkjent Israel – Islams analogi til fredsavtaler
  med Israel ligger åpent tilgjengelig for erkjennelse i Khaibar 629.
  Arafat la ikke skjul på det – Abbas har aldri tatt et oppgjør med det –
  deres mentor, stornuftien av Jerusalem Al Hussayni, oppviglet til
  det i 1948 – Generalsekretæren for den arabiske liga, Azzam Pasha,
  truet med det i 1947.

  Hva skjedde i Khaibar 629.

  Så langt barbarene og deres støttespillere…..

  • Democratgate

   Vi tar avstand fra islamsk terror – så ønsker vi fred
   jødene – ikke verre enn det –

   Problemet er islamsk lov – kalifat, waqf, jihad og denslags.

   Handler ikke om saligkåring – kun om rett og rimelighet.

 • Democrategate

  Obama and Hillary’s Legacy

  Now that we understand that anti-Jewish bigotry, and the rejection of Jewish civil rights, is the rationale informing Obama’s policy toward the Jewish state, it is clear that it is no longer possible to be both a liberal and an Obama supporter.

  Read more at http://www.jpost.com/Opinion/Obamas-legacy-463295#LxRt9fAUImgAEUUj.99

 • Vidar

  Ikke glem sanheta i «ordtaket» «Den enes terrorist er den andres frihetskjemper»!
  Både Hamas og Fatah driver OGSÅ «humanitært arbeid» – og selv om ikke israelske myndigheter liker det, er det helt legitimt av «hjelpeorganisasjoner» å bidra med penger også til DISSE organisasjonene!
  Foreløpig dreier det seg også bare om PÅSTANDER fra isaelsk side. Representanter for denne KRISTNE organisasjonen, nekter f.eks. bestemt for at de «støtter Hamas» – når det gjelder terrorisme – og at bidragene kun har gått til Hamas’ HUMANITÆRE arbeid!

  • Vidar: Det er legitimt å bidra med humanitært arbeid selv om det er drevet av Hamas eller Fatah, men ikke å sende penger til Hamas som brukes til å bygge terrortunneler eller andre terrorformål. Skal man sende penger til humanitære organisasjoner må man nøye kontrollere at pengene blir brukt etter formålet. Jeg er også skeptisk til å bistå organisasjoner som driver terror med penger til humanitære formål, så lenge det i praksis frigjør midler som disse organisasjonene kan bruke til terrorforberedelser, eks. til å skaffe seg våpen.

   • Vidar

    Hjertens ENIG, Jan! Selv ville jeg aldri gitt ei krone til NOEN muslimsk organisasjon… Men siden det i praksis ikke eksisterer uavhengige organisasjoner i en del muslimske land (og de palestinske områdene er dessværre blitt gjennom-islamifisert de siste par tiåra…), må man av og til velge mellom å late som om en stoler på de muslimske organisasjonene, eller helt la være å gi noen bistand… Og du veit også hvor umulig det er å kontrollere penger som allerede er gitt! Dessværre virker det jo også som om det er umulig (for våre politikere) å reagere selv når det avsløres grovt misbruk av penger som er gitt…
    Derimot bør en ikke legge alt for stor vekt på påstander om misbruk – framsatt av den ene parten i en krig…!

Legg inn en kommentar