Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Krever legalisering av polygami

polygamiFlere land i Europa har vedtatt lover som tillater ekteskap mellom homofile. Nå brukes denne lovgivningen som argument for å tillate polygami. Dersom homofile ekteskap, som muslimer er uenig i, regnes som en sivil rettighet, bør italienerne også akseptere polygami som en liknende rettighet, mener det islamske rådet i Italia.

Presidenten i «Unionen av islamske fellesskap og organisasjoner» (UCOII) i Italia tok til Facebook for å hevde at polygami er en «sivil rett» og at Italia vil dra nytte av det store antallet muslimske fødsler det vil fremme, skriver Breitbart.
«Muslimer er ikke enig med homofilt partnerskap, og likevel må vi akseptere et system som godtar det. Det er ingen grunn til at Italia ikke bør akseptere polygame ekteskap av samtykkende personer,» skriver den islamske lederen.
En rekke italienske politikere har reagert negativt på forslaget, skriver nettavisen.
Debora Serracchiani, nestleder i det regjerende demokratiske partiet (PD) mener at «århundrer med å kjempe for kvinners rettigheter kan ikke bare bli feid til side.» «Polygami har ingenting å gjøre med sivile rettigheter,» legger hun til.
«Dette er det moderate islam, som den italienske regjeringen har til hensikt å holde dialogen åpen med,» uttaler Paolo Grimoldi, et parlamentsmedlem fra Northern League, sarkastisk.

8 comments to Krever legalisering av polygami

 • Democrategate

  «Italia vil dra nytte av det store antallet muslimske fødsler det vil fremme,»

  Unionen av islamske fellesskap og organisasjoner (UCOII)

  Klok uttalelse av smarte folk – mens Italia stevner mot konkurs –

 • Anonym

  Polygami praktiseres alle steder der det bor muslimer, legalt i muslimske land, ulovlig i vestlige. I Norge er praksisen godt kjent i det somaliske miljøet. Det er påfallende mange «enslige» somaliske mødre. Skilt etter norske regler. Gift ette muslimske lover. Det er ingen ting myndighetene kan (eller vil) gjøre.

  Etnisk, kulturell og religiøs heterogenisering river en nasjon fra hverandre og med det demokratiet, selv om de som sitter i Det norske … tror samhold og tilhørighet er en lovteknisk greie.

 • Jan Hårstad

  Det pussige er at Norges offisielle,som er så forelsket i EU – sannsynligvis fordi i EU er byråkrater og politikere en herskende klasse som er ekstremt godt betalt – ikke følger EU når de gjør fornuftige saker.
  I Tyskland/Frankrike vil de frata fremmedkrigere passene. I Italia utviser de nå imam ben Hassem fra Andria i Puglia.Han er da den 9 Imam som utvises fra Italia fra starten av 2015.
  I Norge går man den motsatte veien: ekstreme islamister blir tatt vare på som mediastørrelser,blir dullet og stelt med og Islam Nets virksomhet blir beskyttet i ytringsfrihetens og demokratiets navn.
  Men en sånn bevegelse som DE IDENTITÆRE skal nå over hele EU bli satt under politiets overvåkning.Det kommer også hit.Alle som motsetter seg islamiseringen vil bli overvåket.

  • Democrategate

   Nå har jo Lars Gule lullet norske politikere inn til å mene at det bare er rett og riktig og legge til rette for islamisme / islam ( begreper som for de fleste er umulig å skille ) . I et land som er blitt indoktrinert til å sympatisere med PLO/Hamas – hva er det egentlig å forvente ?
   Har man først tatt parti for islamofascismen – hvordan stoppe den på sin vei hit ?

 • Asterix

  Å kreve polygami er å kreve rett til å leve i hor
  som et klart brudd på den livslange pakten mellom
  en mann og en kvinne. Men horkarler skal ikke arve
  Guds rike. Heller ikke de som har gjort seg urene
  med kvinner.

  – «Det er de som ikke har gjort seg urene med kvinner, for de er som jomfruer. Det er de som følger Lammet hvor han så går. Det er de blant menneskene som er frikjøpt for å være en førstegrøde for Gud og Lammet. I deres munn ble det ikke funnet løgn, de er uten feil.»
  ( Johannes Åpenbaring 14.4-5 )

  – 2 Mosebok 20:14 : «Du skal ikke drive hor.»

  – Matteus 5. 18-20

  «For sannelig sier jeg eder: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel forgå av loven, før det er skjedd alt sammen. Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike. For jeg sier eder: Dersom eders rettferdighet ikke overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer I ingenlunde inn i himlenes rike.»

  Som mange har nevnt; Islam bryter alle de ti bud ettersom
  muslimene har satt allah`s horerike over JHVH –

  Hvilken etikk som elsker og tar vare på de små barn –
  gir seg selv –

 • JV

  ”Enten er du for meg eller så er du mot meg”, sa Jesus Kristus. Den altoverveiende delen av den norske befolkning har valgt å være imot både Kristus og hans Far Jehova.

  Problemet oppstår imidlertid idet det ikke finnes noen nøytral sone uten Gud. Er man imot vår Skaper er du straks et offer for den himmelske motstanderen Satan Djevelens manipulasjoner. Og han opptrer usynlig for menneskeheten utover de fire tidsbundne dimensjonene den jordiske skapningen er bundet til.

  Ser du på utviklingen i det norske samfunnet ser du også raskt at landets tidligere trygghet og forutsigbarhet nå svinner raskere enn dugg for solen. Alle nyhetsreportasjene viser med all tydelighet at total samfunnsmessig fravær av den bibelske Gud genererer mer vold, ran, selviskhet, tyverier, voldtekter, rus, trygdemisbruk, hat og ondskap for hvert år som går.

  Dette er et valg ikke minst den i utgangspunktet ateistiske sosialismen har jobbet iherdig med de siste tiårene. Bibelen forteller at ”det til sist skal bli så ille som det aldri før har vært og aldri mer skal bli. Også den griske, grådige varianten av kommersialismen har Guds mishag hvilende på seg.

  Innerst inne vet de fleste at kompleksitet ikke oppstår av seg selv. Like lite som en uendelig rekke av eksplosjoner i et boktrykkeri ville avstedkomme Ibsens samlede verker eller lignende. Vi skjønner ut i fra naturlovene at vår og universets kompleksitet trenger en førsteårsak. En skaper. Denne Skaper – Gud – må være ubundet av tid. Slik Einstein formulerte at i lysets hastighet står tiden stille. Og hva sier Bibelen? Jo – ”Gud er lys”.

  De færreste tar avstand fra sin egen far. Det er like uklokt og utakknemlig å ta avstand fra vår himmelske Far. Ikke bare ser vi de umiddelbare dårlige resultatene som over nevnt, men vi går også glipp av de fremtidige godene Gud har lovet oss. Men heldigvis har Jehova gitt sin skapning stor grad av fri vilje til å velge sin egen vei. Så valget er ikke bare ditt eget. Men valget er her og nå.

  Lykke til med ditt valg!

 • Anonym

  Venstresiden bør støtte kravet om å legalisere flerkoneri. Å være imot er like mye rasisme som å være imot arangerte ekteskap og i en videre forstand det flerkulturelle samfunn. Flerkultur betyr jo aksept for den andres levemåte. Den seksuelle lavalder bør også senkes slik som Tyrkia gjør nå.

 • Vidar

  Egentlig en helt logisk ressonement – og krav – fra muslimene… Og antakelig bare et tidsspørsmål når også polygami blir «avkriminalisert» og deretter fullstendig lovlig, i Europa. Antakelig med lovbeskyttelse mot kritikk, og stempling av alle uttalte motstandere – slik det i dag er blitt overfor motstandere av likekjønna ekteskap… Det er en selvmotsigelse å snakke om å «inkludere og akseptere» den muslimske religionen og islamsk kultur, samtidig som man fordømmer vesentlige deler av den! Polygami er bare EN av disse delene, barne-ekteskap, kvinneundertrykking, perverse sharia-lover – og ikke minst slaveri! – er andre deler. Som vil bli like alminnelig i Europa i framtida, som i noe dysfunksjonelt islamsk teokrati i dag…
  Hvis ikke Europa snarest sier et klart NEI TIL ISLAM!

Legg inn en kommentar