Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Velferden trygges gjennom en streng innvandringspolitikk

Njåstad-150x150«Vi er den fremste garantisten for at Norge fører en bærekraftig asyl- og innvandringspolitikk som ikke vil føre til en svekkelse av velferdsstaten», sier Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Helge Andre Njåstad til frp.no. Njåstad, som leder Kommunal og forvaltningskomiteen, er bekymret for utsiktene til velferdsstaten om Norge ikke lykkes med å føre en bærekraftig asyl- og innvandringspolitikk. 

«Tallenes tale er dessverre klar. Innvandringen til Norge kan komme til koste mange hundre milliarder kroner om vi ikke strammer inn. Stilt overfor kostnader i den størrelsesorden er det umulig å opprettholde en velferdsstat på dagens nivå», sier Njåstad til partiets nettside.

I hovedalternativet i SSBs siste befolkningsframskriving forventes antall ikke-vestlige innvandrere å tredobles fra 360.000 i dag til én million i år 2050. SSB har samtidig beregnet at livsløpskostnadene til en ikke-vestlig innvandrer i snitt er på 4,3 millioner kroner.

«Om man legger det til grunn så blir den totale kostnaden på nær 2.800 milliarder kroner. For å sette det i perspektiv; det er mer enn to statsbudsjett og nær en tredjedel av oljefondet. Det sier seg selv at velferdsstaten ikke vil kunne opprettholdes med en slik utvikling», sier Njåstad til frp.no.

Han mener dette stiller politikerne overfor et klart valg. Ønsker vi en videreføring og utvikling av velferdssamfunnet, må innvandringen reduseres betraktelig. Vil vi ha en liberal asylpolitikk, må velferden reduseres for alle.

«Vi er nødt til å forholde oss til virkeligheten og ta inn over oss de langsiktige konsekvensene. FrP er den fremste garantisten for at Norge fører en bærekraftig innvandringspolitikk og trygger velferdsstaten», sier han.

«Med FrP i regjeringen har man gjennom innstramminger klart å dempe asyltilstrømmingen kraftig, og i løpet av årets første seks måneder kom det bare 1.678 asylsøkere til Norge. I Danmark og Sverige, som det er naturlig å sammenligne oss med, kom det henholdsvis 3.584 og 15.500 asylsøkere de første fem månedene av året. Det viser med all tydelighet at dette er forhold vi kan påvirke og at hvilken politikk man fører faktisk betyr noe», sier Njåstad til frp.no..

8 comments to Velferden trygges gjennom en streng innvandringspolitikk

 • Anonym

  Jeg har pleid å sammenligne Frp med komiske Ali, men det er urettferdig. Ali var i det minste morsom. Frp er bare fullstendig frastøtende. Hillary Clinton fremstår som et hederlig og sannferdig menneske ift. Frp. «Vi er den fremste garantisten for at Norge fører en bærekraftig asyl- og innvandringspolitikk som ikke vil føre til en svekkelse av velferdsstaten»», sier Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Helge Andre Njåstad til frp.no. Dette er på nivå med Nord-Koreansk propaganda.

 • Jan Hårstad

  Hvor var du hen 14 juni 2016,Njåstad,da FRP som en mann stemte for at det norske finanstilsynet skulle underlegges Brussel?
  Etter at dette var ordnet,gikk partiforkvinne Siv Jensen 30 juni 2016 ut til NTB og sa hun var Nei til EU?
  Tror du,Njåstad,at FRP velgerne er analfabeter og idioter?
  Helt ening med Anonym: FRP er fullstendig frastøtende,nærmest en parodi på politisk dobbeltspill og hykleri.
  Inntaket av muslimer bare fortsetter,nå under parolen om familiegjenforening,noe mange her på Frie Ytringer har forutsagt for lenge siden. FRP er garantist for islamisering og globalisering av Norge.
  Disgusting.

  • Vidar

   SELVFØLGELIG tror Njåstad -i likhet med alle andre politikere her i landet.. – at både FrP’s velgere og resten av «stemmekveget» ER, om ikke direkte idioter, å i det minste både politisk analfabeter, historieløse og kulturelt ignorante!
   Hvilket selvsagt passer den profesjonelle politiker-eliten alldeles utmerket! SÅ utmerket, at de gjør alt de kan for å bevare «status quo», og ivrig stempler all opposisjon som «rasister», i den grad de ikke forsøker å fullstendig tie den ihjel!
   Og FrP’s regjerings-«oppførsel» gjør at DET partiet ikke blir å se i noen norsk regjering igjen på leeeenge!!

 • Anonym

  Kun repatriering vil sikre demokrati, velferd og rettsstaten.

  I tillegg må quislingene i media, «forskning» og politikk stilles for en Nürnberg-domstol nr 2. Særlig media er jævlig. Mye verre enn Streicher.

 • Anonym

  «Velferden trygges gjennom en streng innvandringspolitikk»

  Snakk om tosk. Ikke en gang Ap-folk tror lenger at velferdsstaten lar seg videreføre.

  Alle med et snev av refleksjonsevne og et realistisk syn på hvilke konsekvenser de innvandrerne som allerede er i Norge vil føre til, vet at velferd for alle snart er historie.

  Sykelønnsordningen er den første som ryker. Så vil det gå slag i slag.

 • Jan Hårstad

  Ifølge en undersøkelse er nå alle FRP-toppene bortsett fra Ulf Leirstein for Killary Clinton som president i USA. For en bande.

 • Asterix

  Tror du nordmenn vil flykte Norge på grunn av norsk innvandringspolitikk? 62 % svarte JA på spørsmålet.

  Dermed har Hareide, Støre, Lysbakken, Solberg og Grande
  fått god grunn til å feire under Arendalsuken.

  Nå kan de kanskje lykkes med å avvikle Norge for nordmenn
  raskere enn før –
  Er Støre heldig blir det lettere å skaffe 10 syriske muslimer
  bolig –

  http://www.nettavisen.no/nyheter/tyskere-vil-bort-fra-merkels-asylpolitikk–flykter-til-ungarn/3423251968.html

  • Anonym

   Det gamle Øst-Europa stengte flinke mennesker inne, men til slutt raknet det hele. Systemet imploderte. Vest-Europa kan holde det gående noen få år til, men demografien jobber ufortrødent videre, og den vil sørge for at vesteuropeiske land omgjøres til tredje verdens latriner. Da kan Det norske … utdele så mange statsborgerskap og rettigheter det bare vil. Det finnes ingen til å innfri rettighetene.

Legg inn en kommentar