Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Kritiserte barnevernet, fikk ikke lengre være besøkshjem

BondariuStein Mortensbakke og hans kone bor i Naustdal kommune i Sogn- og Fjordane. Der har de vært besøkshjem for to barn på fire og sju år i halvannet år.  Barna har vært hos familien, som de er i slekt med, seks døgn hver måned. Nå blir barna rammet av et vedtak tatt av barnevernet i kommunen. De har sagt opp besøksavtalen med Stein Mortensbakke.

Det har de gjort fordi han i et brev til rådmannen kritiserte behandlingen barnevernet ga den norsk-rumenske Bodnariu-familien (bilde).

Stein Mortensbakke trodde det gikk an å rette saklig kritikk mot barneverntjenesten i Naustdal. Han så uretten Bodnariu-familien ble utsatt for, og ville gjøre rådmannen oppmerksom på den. Dermed straffet barnevernet både han og de to barna som pleide å se frem til besøket hos deres avdøde mors slektninger. Han ble straffet og forfulgt fordi han engasjerte seg i Bodnariu-saken.

Brevet han fikk fra det lokale barnevernet levner ingen tvil: «Grunngjevinga er at barnevernet har informasjon om brev som er send til rådmannen i samband med ei barnevernssak i kommunen, og at haldningane dine til barn og barnevernstenesta i Naustdal ikkje er i samsvar med at du er tilsett som oppdragstakar hjå oss».

«Dette er ren hevn fra barnevernet i Naustdal. De prøver å målbinde folk slik at vi ikke skal tørre å sette spørsmålstegn med hvordan barnevernet jobber. Nå må barna inn i et nytt og ukjent besøkshjem, noe som ikke er til barnas beste,» sier Stein Mortensbakke til NRK Sogn- og Fjordane. Nå trenger han åpenbart en god advokat som kan sikre at han får jobben tilbake.

Kommunens rådmann gjemmer seg bak taushetsplikten og sier at det «er opp til barnevernet å vurdere kvalifikasjoner, holdninger, og hvor skikket en er til å utøve tjenester for barnevernet.»

Barnevernets behandling av den norsk-rumenske familien som fikk barna sine fjernet fra hjemmet i over et halvt år fordi de hadde gitt barna lettere klaps på baken, og som nå har flyttet med barna til Romania, har ført til sterke internasjonale reaksjoner, blant annet blant politikere i Europarådet, Europaparlamentet og flere nasjonale parlamenter, fordi det norske barnevernets overgrep mot flere barnefamilier for dem fremstår som menneskerettighetsbrudd. Nå kan EU-parlamentarikerne også gripe fatt i problemer med manglende ytringsfrihet og yrkesforbud.

3 comments to Kritiserte barnevernet, fikk ikke lengre være besøkshjem

 • Jasper

  Det er opp til barnevernet å vurdere kvalifikasjoner og holdninger. Men CPS har å adlyde lover og respektere menneskerettighetene og er ikke lov til å gjøre vilkårlige beslutninger.

  Denne avgjørelsen synes å være vilkårlig og til violateh grunnleggende rettigheter for ytringsfrihet og for familien.

  EMK:

  Artikkel 8:
  «1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
  2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn
  av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.»

  Artikkel 10:
  «1. Enhver har rett til ytringsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å ha meninger og til å motta og meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten hensyn til grenser. Denne artikkel skal ikke hindre stater fra å kreve lisensiering av kringkasting, fjernsyn eller kinoforetak.»

  Jeg woild råd familien til motivet som lokale barnevernet har en bias mot dem og be for den lokale barnevernet for å bli ekskludert fra saken, og denne siste beslutningen om å bli erklært ugyldig på grunn av forspenningen.

 •   
  «Kommunens rådmann gjemmer seg bak taushetsplikten»

  Hehe, rådmann Øyvind Bang-Olsen blir morsommere og morsommere.
  Fra nrk-artikkelen:
  «– Det ligg til barnevernet å vurdere kvalifikasjonar, haldningar og kor skikka ein er til å utøve tenester for barnevernet, seier rådmannen.
  – Så du meiner familien Mortensbakke ikkje er skikka til å vere besøksheim fordi dei har kritisert barnevernet?
  – Eg vil ikkje gå nærare inn på kva grunngjeving barnevernet har brukt.
  – Men grunngjevinga står i brevet. Det står rett ut at dei ikkje lenger kan vere besøksheim fordi Mortensbakke i eit brev til rådmannen i Naustdal har kritisert barnevernet i den såkalla Naustdals-saka. Kva er det i brevet som gjer Mortensbakke ueigna til å ha besøksheim?
  – På grunn av teieplikta ønskjer eg ikkje å utdjupe dette no, seier Bang-Olsen som poengterer at han har fagfolk som vurderer dette profesjonelt.»
  http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?p=37827#p37827

  Og så er ordføreren blitt forespurt, da. Fra ham kommer blant annet dette:
  «Det er heller ikkje mi oppgåve å seie om eg er nøgd eller misnøgd med sakshandsaminga.»

  «– Barnevernet inngår avtalar med ulike besøksheimar, og eg verken kan eller vil kommentere enkeltsaker. Men eg likar ikkje at vi får ein ny negativ debatt om barnevernet i ei sak verken eg eller media har inngåande kjennskap til. Alle partar bør no konsentrere seg om å skape ro kring ei viktig teneste, som er etablert for å sjå til at alle barn får gode oppvekstvilkår.»

  Altså: Ordføreren VIL IKKE vite noe, og mener samtidig at alle bør holde kjeft om alt han ikke vet noe om!

  «– Etter så mykje negativ merksemd, er det aktuelt for politikarane å ta ein gjennomgang av barnevernstenesta, til dømes be om tilsyn frå Fylkesmannen?
      – Dette er ikkje vurdert.
      – Vil de ta ei slik vurdering?
      – Nei.»
  http://redir.opoint.com/?key=BAnuIiTxZwqfgn0jrQ9a

  Best å knipe øynene fast igjen. Mols, molbo, moboland ….

 • Rådmannen i Naustdal må gi etter, fordi Fosterhjemsforeningen uttrykker kritikk, og media (NRK) denne gangen eksponerer kommunen kritisk og riktig:

  » Naustdals byråkrat må endelig se på en ‘enkeltsak’? »
  http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?p=37886#p37886

Legg inn en kommentar