Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Barnevernet ville skjule fagrapport som roste foreldrene

Bondariu-150x150Barnevernet i Naustdal prøvde å stoppe en sakkyndig rapport som viste at de to foreldrene i Naustdal som fikk sine barn «kidnappet» av barnevernet, og som barnevernet arbeidet for å få overført til fosterforeldre, var gode foreldre med «gjennomgående god omsorgskompetanse».  Det skriver NRK Sogn- og Fjordane. Barna ble hentet på vei hjem fra skolen og plassert hos fremmede mennesker i et halvt år, før barnevernet svært motvillig godtok å levere dem tilbake til foreldrene.

Helt frem til saken kom opp i «spesialdomstolen» for barnevernssaker, fylkesnemnden, arbeidet det lokale barnevernet for å få barna plassert hos fosterforeldre. Saken vakte voldsom internasjonal oppmerksomhet og skandaliserte Norge ikke bare i Romania, der faren kommer ifra, men også i store deler av resten av verden. Men barnevernet stod på sitt helt til de lokale barnevernansatte forstod at de ville tape dersom de ikke gikk med på et kompromiss og leverte barna tilbake mot at barnevernet fikk komme hjem til familien på jevnlige kontroller, av barnevernet kalt hjelpetiltak.

«Foreldrene har vært ydmyke og lærevillige og har gjennomgående god omsorgskompetanse,» heter det i den sakkyndige rapporten som barnevernet i Naustdal prøvde å stoppe, skriver NRK Sogn- og Fjordane. Rapporten var utarbeidet etter krav fra retten, men barnevernets advokat forsøkte å avskjære rapporten slik at den ikke kunne legges frem for retten. «På formelt grunnlag», sier han til NRK Sogn- og Fjordane.

Rapporten er i følge NRK utarbeidet av to erfarne psykologer.  Barnevernet i Naustdal ville at alle fem barna i familien skulle flyttes over i permanent fosterhjem, noe de to sakkyndige psykologene var sterkt uenig i.

«Foreldrene har gjennomgående god omsorgskompetanse. Ingen av foreldrene tror på hensiktsmessigheten av fysisk grensesetting i oppdragerøyemed. Vi har dokumentert at far har endret holdning til irettesettelse, og vi er rimelig sikre på at far aldri har vært tilhenger av straff som oppdragelse. Et omsorgstilbud i det offentlige vil være en vesentlig forringelse av omsorgstilbudet som foreldrene representerer. Foreldrene var ydmyke og lærevillige som satte barnas behov over sine egne, og har en dynamikk i parforholdet der de nå støtter hverandre for å etablere en mer inkluderende praksis i omsorgen for sine barn. Etter en samlet vurdering mener de sakkyndige at barnas omsorgsbehov i overskuelig fremtid vil bli best dekket ved at de alle sammen flytter tilbake til foreldrehjemmet», heter det blant annet i de sakkyndiges rapport, som barnevernet mente skulle legges i en skuff og ikke bli lest av retten.

Foreldrene sin advokat, Ragnhild Torgersen, sier at hun fikk et inntrykk av at barnevernet i Naustdal ikke ville bidra til at saken ble bredt opplyst. Det er en praksis fra barnevernet som mange advokater nok kan underskrive på.

3 comments to Barnevernet ville skjule fagrapport som roste foreldrene

Legg inn en kommentar