Søk

Siste kommentarer

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Mye islamistisk litteratur i moskeer

moskeEkstremistisk litteratur er allment tilgjengelig i moskeer og islamske skoler i Canada, ifølge en ny studie, rapportert av National Post. Studien er utført av en kanadisk tidligere etterretningsanalytiker og en journalist, som har vurdert tekster brukt i moskeer og islamske skoler. Den refereres av den amerikanske tenketanken Clarion Project.

Studien viste at ikke bare var materialet tilgjengelig, men noen steder utgjorde det hovedtyngden av den tilgjengelige litteraturen.

Forfatterne av rapporten, Thomas Quiggin, en tidligere etterretningsanalytiker med Privy Council Office og Royal Canadian Mounted Police (RCMP) og Saied Shoaaib, en journalist opprinnelig fra Egypt, mener at politikerne ikke har reagert tilstrekkelig på denne trusselen, og at ekstremister får overtaket ideologisk. «Videre forskning er nødvendig for å bestemme dybden og bredden av dette problemet,» konkluderer studien.

Funnene er spesielt problematisk i lys av en annen studie, publisert tidligere i august, som intervjuet kanadiske borgere som hadde reist til Syria eller Irak for å kjempe for jihadistorganisasjoner som den islamske staten, skriver Clarion Project.

I denne studien, med tittelen “Talking to Foreign Fighters: Socio-Economic Push versus Existential Pull Factors,” intervjuet forskerne 40 utenlandske krigere, 60 familiemedlemmer, venner og bekjente, og 30 støttespillere fra desember 2015 til februar 2016. Deres funn viste at ideologien var en primær motivasjonsfaktor. Ingen av de intervjuede ekstremistene kom fra vanskelige familieforhold preget av fattigdom eller marginalitet.

«Tvert imot, mange indikerte at de hadde ganske glad og privilegert, eller i det minste komfortabel, barndom. Generelt var det nesten ingen diskusjon om den økonomiske situasjonen for deres familier,» konkluderte forskerne bak denne rapporten, ifølge Clarion Project.

 

2 comments to Mye islamistisk litteratur i moskeer

Legg inn en kommentar