Søk

Siste kommentarer

Kategorier

oktober 2016
M T O T F L S
« sep   nov »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Handlingsplanen mot antisemittisme

rachel21-135x1502-1-135x150«I oktober la Regjeringen frem sin Handlingsplan mot antisemittisme.  Vi hilser tanken om en slik handlingsplan, som kom i stand etter forslag fra KrF i Stortinget i fjor, velkommen.  Bekjempelse av antisemittisme i de former som er foreslått av seks departementer i Regjeringen er ikke et kontroversielt tema i Norge,» skriver lederen for Senter Mot Antisemittisme, dr. Michal Rachel Suissa, og fortsetter:

Allerede for et år siden ga vi imidlertid uttrykk for et lavt forventningsnivå til den omtalte planen, og det har vi dessverre fremdeles når det gjelder spørsmålet om å bekjempe dette ondet effektivt,» skriver

Som det blant annet heter i forordet til planen som er undertegnet av hele seks statsråder, er det regjeringens mål at tiltakene i handlingsplanen samlet sett skal bidra til å redusere antisemittisme i Norge.  Man vil lage undervisningsmateriell til skolene og fremskaffe en bedre oversikt over antisemittisk hatkriminalitet, som igjen gir mulighet til å sette inn mer målrettete tiltak fremover.  Et av tiltakene i handlingsplanen går ut på å gjennomføre jevnlige målinger av holdninger i befolkningen i Norge for å følge med på utviklingen.  Regjeringen vil også styrke forskning om antisemittisme og jødisk liv i Norge, heter det.

Alt dette er vel og bra og burde knapt trenge en egen handlingsplan.  Vi kan ikke se bort fra at de tiltakene som foreslås vil kunne bidra til å redusere antallet antisemittiske hendelser i Norge.  Men vi er langt mindre overbevist om at det vedvarende antisemittiske trykket på den jødiske befolkningsgruppen vil bli merkbart mindre.  Årsaken til det er at Regjeringens handlingsplan i liten eller ingen grad retter søkelys mot dagens hovedkilder til antisemittiske holdninger og diskriminering i befolkningen.  Selv ikke tankene omkring oppfølgning av de holdningsundersøkelsene som er foretatt, later til å åpne for en slik kildegranskning.

Det er synd, nettopp fordi det er på dette området internasjonal forskning nå gjør fremskritt.  I Tyskland hvor man virkelig har tatt fatt i dette problemet, har forskningen avdekket klare sammenhenger mellom registrerte holdninger i befolkningen og kildene til utbredelse av slike holdninger.  En av de toneangivende europeiske forskerne på dette området, professor Monika Schwarz-Friesel ved Det tekniske universitet i Berlin, forteller at et alarmerende nivå av antisemittisme er i ferd med å reetablere seg i Europa blant annet gjennom Internett.

Den tyske professoren finner det samme mønsteret av åpne eller kamuflerte antisemittiske ytringer både i sosiale medier og i de riksmediene som bringer en fordreid og nedsettende omtale av den jødiske staten Israel.  Hun konstaterer gjennom sin forskning i Europa, slik vi har observert fenomenet i Norge gjennom mange år, at den nye antisemittismen hvor den nedsettende omtalen og de falske anklagene mot den historiske ”jøden” er blitt erstattet av en tilsvarende fiendtlig omtale av Israel, skaper de samme antisemittiske holdningene i befolkningen som den klassiske antisemittismen gjorde.  Og konsekvensene for det jødiske samfunnet i Europa og Norge er de samme i dag som det var i gammel tid: Mistenkeliggjørelse, diskriminering, utstøtelse, forfølgelse og pogromer i form av antisemittisk begrunnede voldshandlinger og drap.

Vi vil sterkt oppfordre HL-senteret som har oppdraget med oppfølging av studien fra 2012 om å søke kontakt og bistand fra europeiske kapasiteter som professor Schwarz-Friesel for å gjøre oppfølgningen mer nyttig og hensiktsmessig i arbeidet med å motvirke antisemittisme i Norge.

Vi så i den forrige studien at HL-senteret stilte ledende spørsmål som for eksempel ”Det er urettferdig at Israel tar land fra palestinerne” eller ”Israels bruk av militær makt mot palestinerne er ofte overdreven” eller ”Israel behandler palestinerne like ille som jødene ble behandlet under 2. verdenskrig.”  Det overrasker oss ikke at slike forutinntatte spørsmål avslører anti-israelske holdninger blant svært mange som dessverre har lært å tro at dette er sant.  Det som overrasker er at forskerne ikke griper fatt i resultatet og viser hva som ligger bak.  Her går det jo direkte frem at respondentene har tillærte oppfatninger hvor kilder kan identifiseres.  Studien manglet dessverre en grundig analyse av funn som kunne være nyttige i arbeidet med å identifisere kilder til slike oppfatninger blant folk og dermed til hjelp når det gjelder å motarbeide holdninger som skapes av stadige gjentakelser av uriktige påstander i medier og fra politikere og frivillige organisasjoner.

Regjeringens handlingsplan mot antisemittisme tar ikke sikte på å finne frem til antisemittismens kilder i det norske samfunn.  Dette er desto mer beklagelig fordi lang erfaring forteller oss at dette er et område hvor en handlingsplan virkelig ville kunne gi uttelling i form av redusert antisemittisme.   I stedet har man gjennom å annonsere oppfølgingsstudier, forhåndsinformert berørte miljøer om hva man ønsker å få svar på.  Dette vil etter vår oppfatning kunne påvirke respondenter og gjøre resultatet mindre pålitelig.

Regjeringen opererer med et antall jøder i Norge på 1500 mennesker.  Vi vet ikke hvor man har dette tallet fra, men i virkeligheten bor det i dag 5-6 ganger så mange jøder i landet.  Senter mot antisemittisme har kontakt med ca. 3.000 jødiske husstander i Norge.  Den største jødiske gruppen er de som lever anonymt i det norske samfunnet nettopp fordi de frykter antisemittiske reaksjoner.  Vi får fra tid til annen melding om jøder som har vært utsatt for diskriminerende atferd, men de har ikke et utbredt ønske om å anmelde dette som hatkriminalitet fordi man frykter problemet derved kan blir større.  Forskningen om jødisk liv i Norge vil bli noe begrenset om man ikke får en bedre oversikt enn handlingsplanen legger opp til.  Det mosaiske trossamfund er den eldste jødiske menigheten i Norge, men den er verken den eneste eller den største.

Det er viktig å lage opplæringsmateriell til bruk i skolene.  Men burde man ikke i en slik handlingsplan også tenke på å utarbeide en brosjyre til bruk for egne politikere, og til hjelp for medieredaktører, kulturarbeidere, kjendiser og organisasjoner hvor de blir forklart hvorfor Israel ikke ulovlig okkuperer palestinsk land, hvorfor Israel ikke bryter folkeretten, hvorfor Israel ikke har begått krigsforbrytelser, hvorfor det ikke finnes ulovlige jødiske bosettinger på palestinsk land og hvorfor det er til skade for verdensfreden å finansiere terroristorganisasjoner og norske frivillige organisasjoner som fremmer jødehat?  I dag er det nemlig flommen av slike falske påstander om jødenes hjemland i massemediene og i politiske fora både i Norge og andre land som er en hovedårsak til at antisemittiske holdninger sprer seg blant folk.»»

5 comments to Handlingsplanen mot antisemittisme

 • Vidar

  Det er vel i dag TO hovedårsaker til økende antisemittisme i Europa; 1. Økt islamsk innflytelse/flere muslimer i Europa, og 2. Staten Israel og dens politikk (og praksis…) overfor sine naboland, og da først og fremst politikken overfor den palestinske befolkninga og motstanden mot og treneringa av forsøka på å opprette staten Palestina!
  Islam er en klart «jødehatende» religiøs ideologi, og det er utrolig at europeiske politikere – sågar når de utarbeider «handlingsplaner mot antisemittisme» ikke tar med ISLAM som en vesentlig årsak til dette hatet.
  Derimot TRENGER ikke politisk uenighet i Israel-spørsmålet – eller en anti-sionistisk holdning – ha noe med anti-semittisme eller jødehat å gjøre! Det finnes anti-sionistiske jøder, det finnes jøder som er sterkt uenige i den israelske statens politikk, og å gjøre som så alt for mange «Israel-venner» og overbeviste sionister, å stemple all ISRAEL-motsttand som anti-sionisme, fører bare debatten inn på en blindspor som ALDRI vil bidra til redusert antisemittisme.
  Snarere tvert i mot!

 • Anonym

  Muslim skjøt vilt rundt seg og skadet åtte personer i Jerusalem før politiet endelig klarte å uskadeliggjøre terroristsvinet. Nazistisk rikskringkastings overskrift: Mann drept av politiet i Jerusalem.

 • Trumpforoffice

  Jeg ler rått av alle disse stalige «handlingsplanene». Denne er spesielt latterlig, da den ikke setter fokus på hva som er årsak til den økende antisemitismen nemlig Islam. Det er totalt bortkastet å snakke om jødehat, når Islam ikke nevnes med et ord. da henger hele planen i luften uten bakkekontakt. Dessuten er «establisment» selv med på å tømme bensin på ilden. Erna Solberg, med noen helt latterlige utgytelser om at muslimene behandles som jødene på 30 tallet, bør gå meget stille i dørene. Dessuten er hun sååå bekymret for de kristnes holdning til Islam. Regjeringen har ikke fokus på problemet med det muslimske jødehatet i det hele tatt. Dette er bare nok et prosjekt for å brunbeise de såkalte «høyrekstreme» og dra oppmerksomheten bort fra det virkelige problemet, nemlig regjeringens kriminelle innvandrings og asylpolitikk
  Norske regjeringer har i flere tiår brukt milliarder på haugevis av såkalte «utredninger» og «handlingsplaner» mot alle mulige virkelige eller fiktive problemer. Dette problemet er høyst virkelig, men befolkningen trenger ikke enda en «utredning». Det vi trenger er kraftfull handling mot det islamke tyranniet og en uavhengig gransking av regjeringens dulling med muslimske fanatikere og undergravere. Noen forslag , slutt å fore div muslimske organisasjoner med penger. Stopp pengestrømmen fra for eks Saudi Arabia til div moskebygg i Norge. Steng moskeer som driver radikalisering og pengeinnsamling til terrororganisasjoner. Deporter ekstermister uten norsk statsborgerskap eller med dobbelt statsborgerskap. Det er masse regjeringen kunne gjort for å bekjempe jødehatet. Man trenger ikke enda en «handlingsplan»
  Og en ting til, forsøk bare å informere en skoleklasse med en del muslimske elever om jødehatet og bakgrunnen for dette hatet, og det blir ganske månelyst. Det kan jeg garantere. De som bør være målgruppen for «handlingsplanen» er totalt uimotagelige med mindre regjeringen mener at antisemittisme dreier seg om «islamofobi»

 • Kjell

  Denne «handlingsplanen» er enda verre enn forventet
  Jeg finner ikke noe sted at regjeringen peker på hovedproblemet ved jødehatet , nemlig Islam. Islam nevnes kun i forbindelse med «fredens ring» og da i positive vendinger. «Handlingsplanen» er et eneste stort makkverk av avsporinger, tilsløringer og rene løgner. Det snakkes om nazisme som forklaring på jødehatet, men ikke i det hele tatt tas Islam opp som en mye større årsak, og da blir hele «handlingsplanen» bare enda en «smokescreen» fra regjeringen. Jeg er sikker på at makkverket har kostet norske skattebetalere millioner pga at regjeringen har leid inn diverse konsulenter for å utforme denne intelektuelle kloakken

 • T.O.Glas

  Det foregår så mye ulogisk tull på Stortinget at man kan bli redd for konsekvensene for landet.
  Innvandring uten hensyn til konsekvensene samt opphøyelse av «CO2-evangeliet» til nesten en religion.
  Fordummingen sprer seg, og ikke bare på Stortinget.

Legg inn en kommentar