Søk

Siste kommentarer

Kategorier

november 2016
M T O T F L S
« okt   des »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Vårt demokrati i alvorlig fare

makvan2I dag starter arbeidstvistsaken mellom den tidligere politimannen Stein-Robin Kleven Bergh og staten som arbeidsgiver. Han ble oppsagt fra jobben i politiet fordi han kritiserte Jens Stoltenberg og Haida Tajik på sin Facebook-side. Nå vil han ha jobben tilbake. «Det er en skandale at denne saken i det hele tatt havner i retten,» mener Demokratenes leder Makvan Kasheikal. Han mener at politimannen og FrP-politikeren Kleven Berg aldri skulle ha mistet jobben.

«Dette er en fullstendig skandale. Alle demokratiske prinsipper er satt til side. Dersom oppsigelsen blir opprettholdt betyr det at offentlige ansatte ikke lengre har ytringsfrihet. De kan ikke kritisere politikere i mediene på sin fritid og helt utenom jobben. En sak som dette, som dreier seg om hele vårt demokratis fundament burde vært stanset av justisministeren. Han burde grepet inn og forhindret oppsigelsen. Men nå er saken i retten, og skulle Kleven Bergh tape der bør han kjøre saken helt til Strasbourg-domstolen, for å redde vårt demokrati,» mener Kasheikal.

«Hadde Jens Stoltenberg og Haida Tajik vært voksne mennesker burde også de ha grepet inn til fordel for politimannen og på den måten vist at ytringsfriheten og det norske demokratiet er viktigere enn at de blir fornærmet på en Facebook-side,» legger han til.

Kleven Bergh la blant annet ut følgende melding om Tajik på Facebook – etter at hun i Aftenposten tok til orde for å ikke forby utsagn som støtter terror: «Sånne sitter på Stortinget – selvsagt for Ap. La oss hylle terrorister! Er ho tilhenger av ABB også? Fan?» Jens Stoltenberg kalt han for et krapyl. Men altså: Begge deler på sin private Facebook-side, uten den ringeste sammenheng med utøvelsen av hans jobb i politiet. Kleven Bergh er lokalpolitiker i Fremskrittspartiet.

«Spørsmålet er om hans ytringer strider mot det som er ytringsfrihet, og om det han har ytret kan lede til avskjed. Han er jo lokalpolitiker og ytringene kom i den forbindelse, og utenfor arbeidstiden i politiet», sier advokaten til Kleven Bergh, Hugo Rolf Hansen i advokatfirmaet Elden, til Nettavisen.

Makvan Kasheikal minner også om oppsigelsen av Max Hermansen, som fordi han var talsmann for PEGIDA, en helt lovlig demokratisk organisasjon som advarer mot muslimsk innvandring, ble nektet å fortsette med å undervise elever i den videregående skolen. Til tross for at ingen påstod at han hadde blandet sine personlige politiske meninger inn i undervisningen. Det var ingen negative innsigelser mot hans måte å ivareta jobben sin på.

«Disse to eksemplene er svært alvorlige,» mener Kasheikal.  «I praksis settes det en standard som sier at alle offentlige ansatte, enten de jobber i politiet, i skolen, eller i andre offentlige yrker, må være ytterst forsiktige med hvilke politiske meninger de fremfører privat og på fritiden. I virkeligheten er det en total undergraving av vårt demokrati, og minner om de utrenskningene som i disse dager skjer i Tyrkia, der lærere som ikke er islamister blir fjernet fra sine jobber, og der det også er store utrenskninger innen politiet,» sier han.  Kasheikal er både skuffet og overrasket over at det ikke er kommet sterkere politiske protester mot disse oppsigelsene, heller ikke fra Fremskrittspartiet.

19 comments to Vårt demokrati i alvorlig fare

 • Ordtaket om at «Taushet er gull» gjelder tydeligvis dessverre fortsatt.

 • Anonym

  Frp`s taushet kan ikke tolkes som annet enn at de støtter oppsigelsen. Spesielt ynkelig er det at justisministeren har vært tyst som graven. Men man kan jo heller ikke vente annet fra den kanten. Han er jo selve personifiseringen av politisk korrekthet.

 • Vidar

  SELVSAGT skulle verken Max Hermannsen eller Stein-Robin Kleven Berg vært oppsagte! Man sier ikke opp folk for å kritisere myndighetene – i en demokratisk rettsstat!
  At politikerne (Jens Stoltenberg og Hadia Tajik) er så hårsåre at de ikke tåler verken kritikk eller ironi, er skuffende, men ikke spesielt overraskende. Men det ER overraskende at ikke justis-ministeren har tatt affære her! At heller ingen ANDRE fra Kleven Bergh’s eget parti har gjort noe til støtte for sin kollega, sier MEG en del om både det politiske klimaet OG om Fremskrittspartiet….
  Dessuten er det overraskende at ikke han som står BAK Kleven Bergh’s TO oppsigelser (han fikk først «fyken» pga. sin kommentar om Jens Stoltenberg,, men den oppsigelsen blei seinere avvist av «overordna organ»), nemlig hans overordnede «politisjefen», er både etterforska og tiltalt! For at HAN har brutt alle tenkelige lover som omfatter en arbeidsleders oppgaver og plikter – derunder forbud mot mobbing og trakassering – er jo soleklart!
  Men EGENTLIG hadde kanskje det aller beste vært om Kleven Bergh må ta saken til Menneskerettighetsdomstolen, slik at denne saken kan føre til at INGEN flere arbeidstakere må oppleve noe slikt! Jeg er redd en seier i lavere rettsinstanser i Norge vil bli elegant ignorert NESTE gang det er en hevngjerrig «sjef» som ønsker å bli kvitt en ansatt. Selvsagt HELT uavhengig av om vedkommende er AP-politiker og den han vil bli kvitt tilhører et opposisjonsparti… -;)

 • Anonym

  Han har visst fornærmet mullah Krekar også. Fysj og fy! Slikt kan vi ikke ha noe av i Norgestan.

  https://www.nrk.no/ho/_-haper-inderlig-at-jeg-far-jobben-tilbake-1.13229949

 • «Dette er en fullstendig skandale. Alle demokratiske prinsipper er satt til side. Dersom oppsigelsen blir opprettholdt betyr det at offentlige ansatte ikke lengre har ytringsfrihet.»
  «En sak som dette, som dreier seg om hele vårt demokratis fundament burde vært stanset av justisministeren.»

  Dette er fullstendig feil. Man kan vel stort sett mene og si akkurat hva man vil. Kritikk er en ting, men ytringsfrihet er IKKE synonymt med HETS. Hets er faktisk straffbart i henhold til norsk lov og norsk lov er faktisk fundamentet for vårt demokrati, enten Demokratenes leder liker det eller ikke. Selv om man kan ha en viss forståelse for Stein-Robin Kleven Bergh sine meninger og ikke minst at man stiller spørsmål ved at han mistet jobben, så angriper demokratenes leder fundamentet i det norske demokratiet på feil grunnlag hvor den han forsvarer faktisk burde straffeforfølges om man ser hva loven sier og følger den slavisk. Også offentlige personer skal i et demokrati ha et visst rettsvern mot hets fra folk de ikke vet hvem er og hvor de ikke har mulighet til å forsvare seg, uansett hva man måtte mene om vedkommende.
  Så om vårt demokrati er i fare, som overskriften sier, så er det av helt andre grunner enn denne saken. Hva er Demokratenes hensikt og motiv med å gå til angrep på fundamentet i vårt norske demokrati på denne måten?

  Loven lyder som følger:

  § 135. Med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil 1 Aar straffes den som udsætter den almindelige Fred for Fare ved offentlig at forhaane eller ophidse til Had mod Statsforfatningen eller nogen offentlig Myndighed eller ved offentlig at ophidse en Del af Befolkningen mod en anden, eller som medvirker hertil.

  § 135 a. Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Som ytring regnes også bruk av symboler. Medvirkning straffes på samme måte.
  Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres

  a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
  b) religion eller livssyn,
  c) homofile legning, leveform eller orientering, eller
  d) nedsatte funksjonsevne.

  • Don: Dersom Jens Stoltenberg ikke tåler å bli kalt for «et krapyl», av en person som mener det, og nestlederen i AP ikke tåler ironisering over støtte til ABB, har de full anledning til å gå til rettssak mot denne personen med henvisning til disse straffebestemmelsene. Men de ville nok tapt, for det er ikke ærekrenkende å fremsette meningsytringer, kun usanne kontrollerbare påstander. Og en politikere må tåle noen negative karakteristikker. Og ser du nærmere på lovens definisjon av hatefulle ytringer er det umulig å påstå at disse ytringer havner innenfor denne definisjonen.
   At det skulle være imot demokratiets fundament å mene at en offentlig ansatt må ha lov til å gi uttrykk for private meninger på sin fritid, og sågar i egenskap av å være politiker, er en høyst merkverdig måte å snu saken på hodet på. Dette har jo absolutt null å gjøre med hans jobb.

   • Stoltenberg og andre politikere har trolig svært lite med dette å gjøre, de tåler nok mer enn som så. Strafferammen for hets er som §135 sier inntil et år i fengsel. Så vidt jeg vet er ikke vedkommende anmeldt for dette, så Stoltenberg er nok ikke inne i bildet.
    Når det kommer til kommentaren hans rettet mot Hadia Tajik:
    «Sånne sitter på Stortinget – selvsagt for Ap. La oss hylle terrorister! Er ho tilhenger av ABB også? Fan?» må jeg si den er ufyselig. Dette er ikke såkalt «ironisering» siden det ikke finnes et snev av ironi i uttalelsen. Den er derimot absurd. AP ble vel beskyldt for å være nazister og de gikk jo rundt på Utøya med boykott israel plakater omtrent når terroristen ABB (Krapylet) reiste for å likvidere dem i hopetall. Dette etter at han sprengte regjeringskvartalet, som faktisk er akkurat det uansett hvilket parti som er ved makten. Mildt sagt en motstander av det norske demokratiet med andre ord og en som arbeider for å ødelegge det norske demokratiets fundament. Terroristen drepte kort fortalt Tajik sine partifeller. At Bergh håner de døde og deres etterlatte, som han som offentlig tjenestemann er ansatt for å tjene og på denne måten viser så grov uforstand er nesten utilgivelig. En unnskyldning ville vært på sin plass og kunne blitt tilgitt.

    Etter tidligere ha gitt Bergh advarsel om uvettig bruk av offentlige blogger eller noe i den dur hadde vel politimesteren nesten ikke noe annet valg enn å avskjedige Bergh når hans oppførsel ikke bedret seg. Om man legger §135 a. bokstav a) og b) til grunn har hans uttalelser i linken jeg legger ved en strafferamme på inntil 3 år i fengsel om man finnes skyldig. Så vidt meg bekjent har ingen anmeldt ham for disse tingene heller. Uansett hva vi andre måtte mene om uttalelsene hans i positiv eller negativ retning, kan man sette dem opp mot lovverket og fundamentet i demokratiet. Setningen «Medvirkning straffes på samme måte.» i §135 a. er verdt å merke seg for både Jan Simonsen, Makvan Kasheikal og Demokratene hvis syn er opp-ned på det meste.
    http://www.vg.no/nyheter/innenriks/frp/her-er-meldinger-om-innvandrere-fra-politimannens-facebook-side/a/10142989/

    .

    • Don: Det er tydelig at vi tolker det Bergh har skrevet om Tajik på sin private Facebook-side helt forskjellig. Jeg er ikke i tvil om at det var ment ironisk og sarkastisk. Bergh mener naturligvis ikke bokstavelig at Tajik skulle støtte ABB, men reagerer i naturlig frustrasjon over Tajiks indirekte støtte til terrorister gjennom hennes manglende vilje til å slå ned på dem. Slik tolker jeg ham. Og da koker det ned til et frustrasjonsutbrudd som langt ifra er noe angrep eller hån mot de menneskene ABB tok livet av. En slik fortolkning forstår jeg ikke er mulig.
     Men uansett bør han selvsagt ha rett til å skrive hva han vil innenfor lovens ramme, som dette åpenbart er, siden han ikke er tiltalt for brudd på straffeloven. Det er det helt sentrale i vårt demokrati: Retten til å mene noe andre synes er forkastelig. Derfor er jeg heller ikke tilhenger av å straffeforfølge Holocaust-fornektere, nynazister eller kommunister som hyller Quisling, Stalin eller Mao, til tross for alle ofrene for disse personenes ondskap.
     Ytringsfrihet er det mest sentrale elementet i et demokrati ved siden av frie demokratiske valg. Fjerner vi ytringsfriheten fra offentlige ansatte undergraver vi det mest verdifulle i hele vår kultur og demokratiske humanistiske tradisjon.
     ps: Disse betraktningene betyr selvsagt ikke at jeg som redaktør vil fraskrive meg alt redaktøransvar og la mine lesere skrive hva som helst på den bloggen jeg selv eier. Jeg må selv bestemme profilen på bloggen min, og unngå at den blir kuppet av personer med ulike agendaer. Men de kan skrive hva de vil på deres egne blogger eller andre steder hvor de slipper til, uten å risikere å bli straffeforfulgt, med de få unntakene som ytringsfriheten bør ha, som å spre ærekrenkende løgner om andre mennesker, bryte lovbestemt taushetsplikt osv. Bergs ytringer ligger langt innenfor det som bør være ytringsfrihetenes rammer. Og altså: Det han skriver har absolutt null med hans yrke og jobbsituasjon å gjøre. Det bør bare være i diktaturstater man mister jobben for å ha skrevet negativt om maktpersoner på Facebook.

    • Vidar

     Når en stortingspolitiker – og sågar en nestleder i landets største parti – uttaler at det er helt greid å ytre sympati for terrorister, fortjener hun sannelig både motbør og kritikk! Og selv om det lå ganske i dagen at denne MUSLIMSKE stortingspolitikeren kun uttalte seg om MUSLIMSKE terrorister og terror-organisasjoner, er det kun en konsis og treffende kommentar Kleven Bergh kom med da HAN trakk fram en annen terrorist – ABB – for sammenligningas skyld! Dermed «avkledte» han Tajik på en helt glimrende måte – og det var vel helst DET hennes partikollega – og dessværre også Kleven Bergs sjef – ikke tålte!
     For å hevde at han ikke hadde noe anna valg enn å avskjedige Kleven Bergh, er jo komplett sludder! Han hadde forøkt å avskjedige han kort tid i forveien – men fått klar beskjed om at kritikk av en politiker (og partikollega) IKKE var saklig grunn for oppsigelse. DET burde denne politimesteren «tatt til etterretning», men i stedet for det, benytter han seg altså av første og «beste» anledning til en NY oppsigelses-sak.
     OG jeg gjentar; skulle noen vært tiltalt i denne saken, burde det vært politimester Bakke! Som i årevis har mobba, trakassert og motarbeida en av sine ansatte på den mest udregelige måte!
     Men forhåpentligvis vil denne saken bli avgjort så høyt oppe i rettssystemet som bare mulig slik at både DENNE politimesteren og alle hans likesinnede kan forstå at SLIK oppfører man seg ikke mot en underordna i Norge!
     Selv om man er aldri så mye kompis med ledende personer i Arbeiderpartiet…!

     • Politimesteren hadde trolig TO valg som jeg sa, sparke Bergh eller la Bergh fortsette å ytre straffbare handlinger på diverse medier rundt omkring som det faktisk er politimesterens ansvar å forhindre, og ikke minst, de reflekterer tilbake på ham selv som leder. Om det hadde fått fortsette ville vel fort politimesteren blitt sparket eller fått seg en unødvendig ripe i lakken om noen begynte å gå saken i sømmene fordi han hadde begått tjenesteforsømmelse ved å la folk som ytrer straffbare ytringer fortsette i offentlighetens tjeneste på hans vakt. Han hadde altså mer enn bare valget å sparke Bergh. Berghs uttalelser ble ikke bedre etter advarsel, dermed sparken. Han kunne vært «illojal» mot sin kollega og anmeldt ham for forseelsene, men det ble altså ikke gjort.
      Om en offentlig tjenestemann som har som oppgave å holde lov og orden systematisk bryter loven, så ER det en gyldig grunn til oppsigelse.

      Når dere begynner med konspirasjonsteorier om at Stoltenberg og Tajik er inne i bildet fordi de ikke tåler at noen kaller dem noe tror jeg dere er LANGT LANGT ute på viddene. De har nok blitt kalt langt verre ting enn dette uten at de har drevet en vendetta mot noen av den grunn vil jeg tro.

      Når det er sagt så har jeg ikke noe imot Bergh personlig, men det er hans egne handlinger som har sørget for at han er i den situasjonen han er i, ikke forsøk å få det til å høres ut som noe annet. Voksne mennesker har faktisk ansvaret for sine egne handlinger. Da blir det litt for enkelt og primitivt å legge skylden på folkene han har hetset og de rundt ham som blir stilt i et dårlig lys de ikke vil være i og som kan få problemer pga hans uttalelser.
      Ellers støtter jeg Berghs rett til å ytre seg kritisk til masseinnvandring, jeg ser nesten på det som en borgerplikt. Samtidig er det fullt mulig å være innvandringsfiendtlig uten å drive hets i offentligheten. Masseinnvandring og konsekvensene av den kan jo fort få det til å koke litt i topplokket på de fleste, så det er muligens dette som har skjedd med Bergh ved noen anledninger, ikke umulig det.
      Nå gjenstår det å se hvordan det går.

      • Don: Jeg kan ikke se at det er dokumentert noe steder at Bergh har «ytret straffbare handlinger». Er han dømt i en norsk rett for å kommet med straffbare ytringer? Nei. Er han tiltalt for noe slikt? Nei. Er han siktet for noe slikt? Nei. Faktisk er det du selv som legger deg nær å komme med en straffbar ytring. Det kan være straffbart å fremsette ærekrenkende usanne påstander om en person. Det er selvsagt spesielt krenkende å påstå at en person har foretatt seg straffbare handlinger, og i dette tilfelle kan det lett finnes ut om en slik påstand er sann eller ikke. Bergh er ikke dømt for noe slikt, følgelig har han heller ikke begått noe straffbart, og han kan saksøke deg for å påstå det.

       • Som sagt, politimesteren KUNNE anmeldt Bergh for uttalelsene hans. DE ER etter all sannsynlighet straffbare i henhold til §135 og §135a bokstav a) og b) som jeg forklarte og viste, men politimesteren ville ikke være drittsekk mot sin kollega. Derfor er ikke Bergh dømt for å ha ytret straffbare ytringer.

        Når det kommer til kriminelle handlinger forholder jeg meg til det jeg skrev og til det faktum at du og demokratenes leder faktisk forsøker å ødelegge demokratiet og dets fundament ved å angripe norges lover som er fundamentet i vårt demokrati og vinkle denne saken slik som dere gjør hvor dere vil ha folk til å tro at voksne mennesker ikke har, eller skal ha ansvar for sine egne handlinger og uttalelser og dermed gjør dere medskyldige i de eventuelle lovbruddene Bergh har ytret i §135 og §135a. som han sannsynligvis (men selvfølgelig aldri sikkert i en rettstat) vil bli dømt for om noen går til det skrittet politimesteren ikke gjorde, nemlig å anmelde forholdet. Den lengste setningen jeg kan huske å ha skrevet.

        Bergh skal få saksøke meg så han bare vil i denne saken han om han mener det har noe for seg. Jeg har snakket om saken på en objektiv måte slik jeg gjør med alle saker og har under ingen omstendighet på nåværende tidspunkt i historien noe personlig mot Bergh som jeg har påpekt flere ganger. La oss håpe det fortsetter slik.
        OM han gjør det, som jeg i så fall vil anse som svært merkelig, så kommer jeg selv til å i alle fall anmelde ham for brudd på §135 og §135a. bokstav a) og b) verre er det ikke. Avisene er fulle av hans uttalelser så bevisbyrden er overveldende. Hvem som helst kan anmelde lovbrudd, eller potensielle lovbrudd, også meg. Kanskje jeg ville bestemt meg for å i kjedsomhetens navn avvikle partiet «Demokratene» i samme håndvendingen, for hvem vet hva den ubestridte lederen av Pappvinmafiaen kan finne på når jeg er litt uopplagt og smågretten. 😀

        Jeg gjentar: «Setningen «Medvirkning straffes på samme måte.» i §135 a. er verdt å merke seg for både Jan Simonsen, Makvan Kasheikal og Demokratene.»

 • Høyreekstrem?

  Carl Bildt mener også demokratiet er i fare (uten sammenligning forøvrig).

  Mens den mer oppegående del av dem som kan sies å representere den fallerte eliten åpent går i seg selv og funderer over hvor lite de egentlig har greie på politikk, er de mest radikaliserte på banen og kjører videre på samme gjengrodde stier.

  Sist ut nå er Sveriges svar på Putin. Bildt (også kalt Blind) har funnet tiden moden for å skrive leserinnlegg i amerikansk presse. Her gjør han det kjent at verden under Trump vil få se en stygg oppblomstring av mørke krefter. Som underlag for sin oppsiktsvekkende påstand viser han til at UKIPs formann har besøkt Trump…

  Ja, da vet vi at verdens undergang må være nært. Tenk, en sentral EU-motstander har besøkt Trump! Hvor vil dette ende? Det neste blir vel at Marine Le Pen dukker opp på en visitt? Skrekk og Gru! Dette er farlig for verdensfreden.

  Forøvrig har vårt mediale «ekspertpanel» kommet frem til at demokratiet har sine svake sider, meningsmotstandere kan faktisk vinne valg! Men de slår seg til ro med at Trump selvsagt ikke vil gjøre alvor av å innfri noen av sine forferdelige og absurde valgløfter. Med andre ord, han vil nok bli som politikere flest; opp som en løve og ned som en skinnfell.

  Det legges opp til fire interessante år med Trump i Det hvite hus for dem uten realitetsorientering. Lets face it: Fremtidsutsikten for enhver elite som svikter folket er å møte sin egen personlige giljotin. Og det går fort nå om dagen.

 • Høyreekstrem?

  Dersom staten, mot formodning, vinner denne saken må det få den konsekvens at Norge må skaffe seg en lov som forbyr oppsigelse av personer basert på ellers lovlige ytringer.

  Jeg har problemer med å tro at en norsk rett vil gi medhold til staten i en så opplagt ulovlig oppsigelsesak. På den andre siden har vi sett tilfeller av pk-hysteri også i retten før.

  • Anonym

   Det norske rettsvesenet er dessverre bare en forlenget arm av Ap. Det viste Breivik-farsen til det fulle.

  • Personlig mener jeg at det er bra at Bergh får saken sin prøvd for retten for å få tilbake jobben sin. Der støtter jeg ham av prinsipielle årsaker. Det er selvfølgelig litt spesielt at det en politimann vi snakker om.
   Når du kaller det en «opplagt ulovlig oppsigelsessak» tror jeg du tar litt feil. Hans sjef, politimesteren er jo holdt på å si «lovens lange arm». Hans jobb er blant annet å holde folk lovlydige. Han gav Bergh minst en advarsel før han måtte handle i saken. Bergh sin oppførsel gav politimesteren i realiteten valget mellom to valg: Gi Bergh sparken, eller anmelde ham f.eks. for de forholdene jeg nevnte over som til sammen har en strafferamme på inntil 4 års fengsel i værste fall . Han valgte det første.

   Når det kommer til «Fremtidsutsikten for enhver elite som svikter folket» så har det i alle fall blitt vanskeligere for dem nå enn det var for ikke så mange år siden i takt med at folk våkner opp og flere våkne øyne følger med. Samtidig er det viktig at folk passer på og ikke fanatisk støtter noen partier eller faksjoner uten å stille viktige kritiske spørsmål om hva disse folkene holder på med. Om de er Høyre eller Venstre eller noe annet spiller vel liten rolle på nåværende tidspunkt i historien. Som eksempel kan vi ta Arbeiderpartiet og Stoltenberg som jeg støtter i saken over, men som jeg i motsetning til mange andre var gung-ho motstander av når det kom til bombingen av Libya som jeg fra før første bombe har sett på som avskyelig.
   «Elitens» banker fikk kontroll på det landet også, og da var det ikke mange land igjen på lista.

 • RIP Norge

  Ytringsfriheten er død og avviklingen av Norge går i rekordfart. Brunskjortene i Nrk lever virkelig opp til kallenavnet Der Stürmer. Vanvittig!

  https://www.nrk.no/norge/trandum-lege_-_bygg-grensegjerde-mot-sverige-na_-1.13232679

  Jeg får lyst til å sitere George Washington som forstod ytringsfrihetens verdi:

  If the freedom of speech is taken away then dumb and silent we may be led, like sheep to the slaughter.

Legg inn en kommentar