Søk

Kategorier

november 2016
M T O T F L S
« okt   des »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Vi må ta byen vår tilbake

max_hermansen«Til Oslo har det kommet titusener på titusener av muslimer, hvorav mange har blitt bosatt i andre kommuner og så har flyttet til Oslo og rett inn i gettoene. De er en større og større belastning for byen vår – og landet vårt,» mener lederen for Demokratene i Oslo, Max Hermansen, som torsdag kl. 18.00 vil holde foredrag i Eldorado Bokhandel i Oslo. Temaet for møtet er «Vi må ta byen vår tilbake».

«Meget få av de som kommer til Oslo fullfører noen utdannelse og få av dem er i jobb. Kriminaliteten er svært høy; antagelig minst tre ganger så stor som for oss norske. Det er helt uakseptabelt med de muslimske parallellsamfunnene i byen vår. Det er over hundre gjenger som er en stor trussel mot byen vår. Norske jenter og unge kvinner kan ikke lenger gå trygt på gaten. Politiet sier det er muslimene som utfører nesten alle overfallsvoldtektene. Vi skal aldri akseptere noen andre verdier enn dem som er basert på humanismen,» sier Max Hermansen i forkant av torsdagens møte.

«Overalt der det er mange muslimer, blir livet for dem som ikke er muslimer, betydelig dårligere. Det er først og fremst deres kvinneundertrykkelse som er hovedproblemet i alle samfunn hvor muslimene er. I tillegg er det et sterkt homo- og jødehat, og nesten umulig å forlate islam,» sier han. Hermansen mener at det må bli full stopp i at det blir flere muslimer i Oslo og Norge. Han mener at islam bør erklæres som en totalitær ideologi, og vil stenge alle moskeer som er kjønnssegregerende. Hermansen tar til orde for heller å hjelpe flere der nede som er i virkelig nød, enn å gi mennesker som ikke passer inn her, opphold i Oslo og Norge.

16 comments to Vi må ta byen vår tilbake

 • Radikalisert liberalist (folkemorder)

  – Vi må ta byen vår tilbake, skriver Max Hermansen.

  Hvordan skal det gjøres? Jeg spør ikke for å være ekkel, men faktum er at store deler av Oslo er overtatt av ikke-vestlige innvandrere.

  Og «(…) få av dem er i jobb.», legger han til

  Det er riktig, og tallene er verre enn de offisielle. For det er ILO-definisjonen som brukes for å beregne andelen sysselsatte. En person som jobber eller deltar på et kurs (oppmøte holder) én time i uken, regnes som sysselsatt. En riktigere målestokk er full arbeidsuke. Da blir bildet et annet. Jeg har ikke funnet statistikk hos SSB, men i Sverige, og den er nedslående

  (…)

  Andelen helårsanställda bland flyktingar, inberäknat flyktingars anhöriga, uppgick efter åtta år i landet till 25 %. Efter femton år är blott 34 % i arbete (RUT 20160223).

  Hvor mange av innvandrerne som jobber i offentlig forvaltning, sier statistikken ingen ting om. Men tall fra andre land viser at en uforholdsmessig stor andel ikke-vestlige arbeider innen skattefinansiert virksomhet.

  I Norge har offentlig forvaltning vokst kraftig.

  «Offentlig forvaltnings størrelse 1970-2013

  Antall offentlige årsverk nesten tredoblet siden 1970

  Ifølge nasjonalregnskapet økte antall årsverk i Norge med 900 000 fra 1970 til 2013. Om lag halvparten av veksten fant sted i offentlig forvaltning. I denne 43-årsperioden økte andelen offentlige årsverk fra under 17 prosent til nesten 29 prosent.»

  Etniske nordmenn (SSBs definisjon) teller nå 3,7 millioner av en totalbefolkning på 5,3 millioner …

  • Høyreekstrem?

   Tiltaket til Max er jo forsåvidt fint nok. Men det vi må gjøre er selvsagt å ta landet vårt tilbake.

   Og skal vi komme inn på rett spor må vi tørre å prate om demografi, for fortsetter utviklingen i samme spor som nå, så vil vi i løpet av relativt kort tid miste landet slik vi kjenner det, til fordel for at Norge vil bli et muslimsk land.

   HRS og document.no har skrevet en hel del om dette og konklusjonen er klar; den muslimske gruppen vil vokse stort i de kommende tiår.

   Isteden for å skremme barna sine med Trump kan altså de samme foreldrene fortelle barna sine at Norge vil bli et muslimsk land og følgelig islamisert så det holder. Om det da ikke bryter ut en borgerkrig før den tid, alla Syria.

   Men dette er ikke lett. Bare se hva som skjer med Listhaug. Hele kjøret mot henne er en absurd forestilling. Ordtaket om å tenke så langt nesa rekker, er veldig passende på dem som benytter enhver anledning til å hetse SL.

   • Radikalisert liberalist (folkemorder)

    Med mindre du legger inn helt urealistiske forutsetninger i befolknings-fremskrivningene, er det et faktum at den demografiske endringen har kommet så langt at etniske nordmenn har tapt kampen. Den norske folkestammen teller 3,7 millioner og er synkende. Innvandrerbefolkningen vil vokse sterkt (gjennom barnefødsler og familiegjenforening) selv om innvandringen stanses helt. Dette er en realitet og det kan like gjerne sies høyt først som sist. Uansett hvor ubehagelig det er.

    Selv ikke optimistiske nordmenn kan føde 20-åringer. En gruppe som har tapt barnekullene har også tapt sin egen fremtid.

    Det er dessuten ikke bare den muslimske innvandringen som utgjør problemet, men innvandring fra den tredje verden generelt. Du har bodd i USA forstår jeg, og da vet du like godt som meg at en bitte liten minoritet av den svarte befolkningen er muslimer, men det er altså disse (svarte) som er problemet.

    En nasjon kan aldri baseres på verdier, men naturlig fellesskap. Det er en vrangforestilling at lover, normer og regler binder mennesker sammen. Vi må innse at hver nasjon har sine egne normer og verdier. Det er derfor USA ikke er ett land lenger, men flere (les: folkegrupper). USA fungerte så lenge én gruppe var totalt dominerende. Jeg er rimelig sikker på at landet går mot en oppdeling.

    • Høyreekstrem?

     Etniske nordmenn har tapt kampen uansett hva vi gjør?

     Det er vel litt overdrevet?

     Poenget er at trenden må snus. Flere muslimer må flytte ut av landet enn det flytter inn. Her må det iverksettes diverse tiltak, blant annet økonomisk hjelp til dem som vil reise hjem. Forbud mot giftemål innen slekt og langt strengere betingelser for å gifte seg med utlending.

     Det er ikke for sent å snu utviklingen.

     • Radikalisert liberalist (folkemorder)

      «Etniske nordmenn har tapt kampen uansett hva vi gjør?»

      Nei, men jeg har ikke tatt høyde for konflikter, og det kan jo vise seg å bli en realitet. Men med den sammensetningen Stortinget har, er det umulig å få øye på en løsning.

      Ta Oslo som et eksempel. Du finner byens fremtid i de yngre årsklasser, og den er ikke etnisk norsk. Konkret: Hva kan du gjøre med dette problemet?

      Oslo vokser på grunn av innvandring. Det skyldes ikke at det blir flere etniske nordmenn (de blir færre både totalt og relativt).

      Dersom nordmenn begynner å forlate landet i det stille, som svensker og tyskere nå gjør i et stigende antall, vil det forsterke problemet ytterligere. Det finnes ikke enkle løsninger. Oslos gjeld eksploderer. Pengene går til drift og forbruk, ikke investeringer. Sånn kan det ikke fortsette. Jeg skrev for noen år siden at Oslo vil ende opp som en egen post på statsbudsjettet. Kan hende får jeg rett i det.

      Den underliggende tendensen er stygg, og den skremmer meg.

 • I Norge var det ved årsskiftet 2015/2016 nesten 700.000 innvandrere, og de har klart å produsere 150.000 barn.

  Siden 2006 har det vært en økning på vel 460.000 innvandrere inkludert deres norskfødte barn.
  I samme periode var det en økning på vel 32.000 etniske nordmenn.

  Innvandrere eller andregenerasjons innvandrere står for 80 prosent av veksten i folkemengden i Norge de siste ti årene.

  Om ikke mange tiår vil antagelig «norske» nordmenn være i mindretall i landet vårt.
  Noe å tenke på…

  Det er nok av dem som kritiserer Regjeringen i Norge for å ha en alt for streng flyktning/asylpolitikk, men hvis vi ønsker å beholde Norge slik de fleste av oss kjenner landet er det helt nødvendig å bremse tempoet på innvandring radikalt.

  Derfor er det godt å vite at både Regjering og vår utmerkede Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug gjør sitt for at vi også om noen år skal kunne bo i et land hvor vi kjenner oss trygge og trives med våre norske sedvaner og verdier.

  (Dette er et utdrag fra innlegget «Norge for Hvem?» som finnes på
  http://Fnatts.com)

  • Radikalisert liberalist (folkemorder)

   Demografien har allerede tatt Norge. Du finner fremtiden i de yngre årsklassene. Det er ikke lenger spørsmål om etniske nordmenn kommer i mindretall, men når. SSB har «gjemt» bort dette faktum i «øvrig befolkning» (=innvandrernes etterkommere).

 • Anonym

  Hjelp muslimene hjem.

 • Tusenkunstner

  Enig med Hermansen i grunn. For stor innflytelse av islam kan være skadelig for ett vestlig samfunn. Men han har litt feil fokus. Islam er ikke den største trusselen mot Norge. Det er det EØS avtalen og tilknytningen til EU som er. Det hjelper ikke å «utrydde» religionen islam så lenge vi er tilknyttet EU. Det er EU som ødelegger økonomien og livsgrunnlaget vårt. Ikke muslimene. Muslimene lager jo nattmaten vår og kjører oss hjem med drosjene sine når vi har promille.

 • Vidar Haugen

  Max Hermansen har fullstendig rett; «Det er ISLAM som er problemet»!
  Både for europeere – og for alle ikke-muslimske innvandrere til Europa!
  Men skal vi kunne ta både byen (Oslo) og resten av LANDET vårt tilbake, holder det ikke bare å stoppe «importen» av muslimer! ISLAM må erklæres uønska og irrelevant – og forbys i det offentlige rom! Følgelig må alle moskeer stenges, rives eller bygges om til helt andre formål! I tillegg må alle de muslimer som ikke vil erklære troskap til NORGES lover, regler og kultur, og love at DE må gå foran deres egne muslimske lover, regler OG kulturuttrykk – sendes ut av landet!
  Men intet av dette vil kunne gjennomføres før Norges FOLK – og Norges POLITIKERE – forstår hvilken trussel og fare islam (og islams fotsoldater, muslimene) er for hele vår sivilisasjon!
  Og der har vi fortsatt en laaang kamp å føre…

  • Tusenkunstner

   Islam er ikke hovedproblemet. Det er det EØS avtalen som er.

   • Vidar Haugen

    Det er ikke EØS som har påført oss islamiseringa, «Tusenkunstner»!
    Jobbsøkende polakker og litauere er INTET problem i forhold til asylinnvandrende muslimer!

    • Tusenkunstner

     Prøvde å svare deg ett nokså langt svar Vidar. Men noe teknisk kom i veien. Kommer tilbake med svar hvorfor jeg mener EØS er en større trussel enn islam.

    • Tusenkunstner

     Det er EØS som fører til press på arbeidsmarkedet og i økonomien. EØS som har pålagt oss åpne grenser slik at ekstremister kan passere uten å bli kontrollert. EØS og arbeidsinnvandring utgjør en langt større trussel mot stabile forhold innen økonomi og sysselsetting enn islam. Muslimske industriarbeidere er det svært sjelden man ser.

 • Høyreekstrem?

  Radikalisert liberalist ( folkemorder )

  Som nevnt må det iverksettes flere tiltak samtidig for å snu trenden. Felles for tiltakene er hensynet til den demografiske utviklingen, en utvikling som ikke lenger kan feies under teppet som løse påstander fremsatt av «ekstremister».

  Spørsmålet politikerne må svare på, er om det er greit for dem at Norge blir et muslimsk land? Svarer de nei på dette må de konfronteres med de demografiske realitetene. Svarer de ja så vet i det minste folk hvor de har dem.

  Dersom utviklingen følger samme spor som nå så vil selvsagt konfliktnivået stige og i verste fall ende opp i en borgerkrigkatastrofe av den type vi ser utspille seg i Midtøsten. Dette kan også skje i Sverige og andre europeiske land. Vi risikerer å ende opp i splittede nasjoner.

  Nettopp for å forebygge mot et slikt scenario er det at trenden snart må snus.

 • Mange takk for støtten og positive forslag.
  Jeg har epost maxjarl@hotmail.com og telefon 93497836. Håper mange flere vil være med på å ta Norge og Oslo tilbake.
  Kanskje vi ses i Eldorado Bokhandel i morgen – torsdag – med mingling fra kl 17 og tordentale fra kl 18.
  Anti-islam- og anti-muslim-hilsen
  Max

Legg inn en kommentar