Hysteriet rundt global oppvarming

Nylig annonserte president Donald Trump at USA ville trekke seg fra Paris-avtalen om klimaendringer fordi det er en dårlig avtale for Amerika. Han kunne ha tatt avgjørelsen rett og slett fordi vitenskapen er falsk. Men siden både den amerikanske og globale offentligheten har blitt hjernevasket til å tro at vitenskapen er riktig, så ville de ikke trodd på den enkle forklaringen, og presidenten måtte moderere seg i uttalelsen. Canadas statsminister Justin Trudeau, og faktisk de fleste lederne av mange vestlige demokratier, støtter avtalen og er helt uvitende om klare mangler i vitenskapen. Hvis de forsto disse manglene, ville de ikke tvinge frem en karbondioksid (CO2) skatt på sine borgere.

Trudeau og andre ledere viser hvor lite de kan, og hvor lite de antar at offentligheten vet, ved å kalle det en «karbonskatt» på «karbonutslipp.» Men CO2 er en gass, en atmosfærisk gass som gjør livet på jorden mulig. Karbon er i fast form, og karbonbasert brensel er fast (kull), flytende (olje) eller gassformig (naturgass). Ved å kontinuerlig krisemaksimere om «karbonutslipp» oppfordrer våre øverste folkevalgte til å tenke på karbondioksid som noe «skittent» som sot, som egentlig er karbon. Ved å bruke riktig bruk av navnet CO2 vil det hjelpe offentligheten til å huske at det faktisk er en usynlig, luktfri gass som er viktig for fotosyntesen.

Den grunnleggende vitenskapen bak klimaendringene er faktisk ganske enkel. Historien begynte for nesten 150 år siden da den irske fysikeren John Tyndall oppdaget «karbonsyre» – i dag kjent som karbondioksid –  en av en rekke «perfekt fargeløse og usynlige gasser og damper» for å absorbere strålevarme. Han skjønte også hvor viktig dette var for livet på jorden som uten slike gasser ville det bli «holdt fast i jerngrepet av frost».

Om lag 40 år senere foreslo den svenske forsker Svante Arrhenius at økt mengde karbondioksid i atmosfæren ville føre til at den globale temperaturen øker, spesielt i Arktis.

Dette er en av sikkerheten i klimavitenskapen – verden har blitt varmere. Og dette kan forårsake tørke, hungersnød og kaos. Og ikke minst oppfordrer Al Gore og media deg til å hoppe på den globale oppvarmingstrenden hver gang det er en varmebølge eller når det dukker opp et bilde av en enslig isbjørn som flyter på et lite isflak.

Men hvor mye varmere har verden egentlig blitt?

Vi har alle lagt merke til at vintrene blir kaldere og somrene blir kjøligere. Og ifølge NASAs egne data via Remote Sensing Systems (RSS), har verden faktisk blitt kaldere de siste 17 årene, og har nå nesten den samme temperaturen som for 35 år siden (da de først begynte å måle temperaturer av jorden).

En annen svakhet i det globale oppvarmingsargumentet er data som viser at nordpolene øker i størrelse. Nylige satellittbilder fra NASA viser faktisk en økning på 43% til 63%.

Dette kommer i tillegg til andre eksempler:

  • Lekkede e-poster fra globale oppvarmingsforskere sier at jorden ikke blir varmere
  • Claude Allegre, grunnleggeren av det menneskeskapte globale oppvarmingsetoset, har nå gått tilbake på teorien sin om at global oppvarming er menneskeskapt.
  • Det er bevist at Al Gore og til og med tidligere president Obama har hatt økonomiske fordeler av å støtte det globale oppvarmingshysteriet.

Det blir vanskeligere og vanskeligere for det globale oppvarmingssamfunnet å ignorere noen av de vitenskapelige dataene som viser at jorden ikke blir varmere, i stedet blir verden en kjøligere plass – denne gangen bokstavelig talt.