Legalisering av marihuana

Det er svært få nordmenn som bruker cannabis jevnlig. I den årlige rapporten om Rusmidler i Norge er det 1,7 prosent som oppgir å ha brukt siste måned. Å telle antall som har prøvd noensinne forteller lite, siden de fleste som har prøvd cannabis i Norge har prøvd noen få ganger og latt det bli med det. Sistnevnte er et sterkt argument for legalisering av marihuana, da det ikke skaper vanedannende misbruk.

 

Legalisering av marihuana vil bidra positivt til økonomien, skape hundrevis av jobber og frigjøre knappe politiressurser. Regulering av marihuana vil redusere gatekriminalitet, ta virksomhet vekk fra narkotikakarteller, og gjøre bruk av marihuana sikrere gjennom nødvendig testing, merking og barnesikker emballasje. Marihuana er mindre skadelig enn alkohol, og voksne bør ha rett til å bruke det hvis de ønsker det.

Legalisering av marihuana resulterer i redusert bruk hos ungdommer

Statistikk fra USA viser at i stater hvor marihuana legaliseres eller avkriminaliseres, så er det færre unge mennesker som tyr til stoffet. I Colorado var det et fall på hele 12% i bruk av marihuana i alderen 12 og 17 år bare to år etter at bruk ble legalisert.  Studie etter studie har bekreftet at en streng marihuana politikk ikke reduserer bruk av stoffet blant ungdom, snarere tvert i mot.

Marihuana bør legaliseres for å øke sikkerheten til brukerne

Folk som kjøper marihuana på gata kan ikke vite om hva de inntar er infisert av mugg, sopp, plantevernmidler eller andre skadelige stoffer.  Når marihuana er legalisert, blir myndighetene i stand til å håndheve laboratorietesting og forskrifter for å sikre at marihuana er fri for giftstoffer.

Som med tobakk, kan det etableres regler og forskrifter for å forhindre barnas eksponering mot marihuana, inkludert barnesikret emballasje. Legalisering gjør at myndighetene kan fastsette aldersbegrensninger på kjøpere og å lisensiere og regulere hele forsyningskjeden av marihuana, inkludert produsenter, distributører, forhandlere og testlaboratorier. Det kan eksempelvis etableres begrensninger på mengde man kan kjøpe, testing og sporing av frø til salg, og 24-timers videoovervåkning i butikkene.

Legalisering av marihuana er med på å avvikle svarte markeder og ta penger vekk fra narkotikakarteller, organisert kriminalitet og gaten.

Data fra USA viser at beslag av marihuana har redusert med millioner av tonn og er på sitt laveste nivå på over et tiår, noe som indikerer at lovlig innenlands produksjon bidrar til avtagende etterspørsel etter marihuana smuglet inn fra Mexico. Legalisering i Colorado og Washington har kostet meksikanske narkotikakarteller estimert 2,7 milliarder dollar i fortjeneste.

Kriminaliteten går ned når marijuana er legalisert

Studier viser at områder med legalisert marihuana reduserer kriminalitet i deres nabolag på grunn av økt sikkerhetstilstedeværelse og flere mennesker som tørr å gå rundt i området. Forskning indikerer at folk drikker mindre og alkoholsalg faller på steder der marihuana er legalisert. Mengden kriminalitet og vold forårsaket av alkoholbruk er ti ganger høyere enn ved bruk av marihuana og alkohol er en faktor i rundt 40% av voldelige forbrytelser. Et skifte fra drikking til cannabisbruk vil redusere forbrytelser knyttet til alkohol, som vold i hjemmet og angrep.

Marihuana er mindre skadelig enn alkohol og tobakk, som allerede er lovlig

Alkohol og tobakk er lovlig, men de er kjent for å forårsake kreft, hjertesvikt, leverskade med mer. I USA dør seks personer av alkoholforgiftning hver dag og 88.000 mennesker dør årlig på grunn av overdreven bruk av alkohol i USA. Til sammenligning er det ikke registrert dødsfall etter overdosering av marihuana.

Så hvorfor skal ikke marihuana legaliseres i Norge?