Nei til vaksiner?

Alle barn født i Norge får tilbud om vaksiner gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. I dette programmet er det anbefalt at alle barn tar vaksiner mot tolv ulike sykdommer. debatten rundt vaksiner ser ikke ut til å avta, med til dels sterke meninger på begge sider.

De som er for vaksinasjon argumenterer at det er trygt å vaksinere og bidrar til positiv helseutvikling over hele verden. De påstår at sykdommer nå forebygges av vaksinasjon og redder millioner av barn hvert år, og at bivirkninger av vaksiner forekommer svært sjelden.

Motstanderne av vaksiner sier at barns immunforsvar kan håndtere de fleste infeksjoner naturlig, og at injiserende vaksiner med tvilsomt innhold kan forårsake bivirkninger, inkludert anfall, lammelse og død. De hevder at mange studier viser at vaksiner kan utløse problemer som autisme, ADHD og diabetes.

Det store problemet i debatten er at media bidrar til et skjevt bilde, da de ikke klarer å forholde seg upartisk og fronter til stadighet argumenter for vaksinasjon. Som en motvekt får dere nå noen argumenter mot vaksinasjon, og med håp om en mer proporsjonal debatt fremover.

Vaksiner kan forårsake alvorlige og noen ganger dødelige bivirkninger

Alle vaksiner bærer en risiko for en livstruende allergisk reaksjon (anafylaksi) hos omtrent en million barn. Rotavirus-vaksinasjonen kan forårsake intussusception, en type tarm blokkering som kan kreve sykehusinnleggelse. Langvarige anfall, inkludert koma, senket bevissthet og permanent hjerneskade kan være forbundet med DTaP (difteri, tetanus og pertussis) og MMR-vaksiner. Vaksiner kan være knyttet til læringshemming, astma, autisme, diabetes, kronisk betennelse og andre funksjonshemninger.

Myndighetene bør ikke gripe inn i personlige medisinske valg

Medisinske avgjørelser for barn bør overlates til foreldrene eller omsorgspersonene. Hvis myndighetene kan merke, spore og tvinge innbyggerne mot deres vilje til å bli injisert med biologiske produkter av kjent og ukjent toksisitet i dag, vil det ikke være noen grense på hvilke individuelle friheter de kan ta bort i navnet til det større gode i morgen. Frihet over ens fysiske person er den mest grunnleggende friheten til alle, og folk i et fritt samfunn bør være suveren over sine egne kropper. Når vi gir myndighetene makten til å ta medisinske beslutninger for oss, godtar vi i hovedsak at staten eier vår organer.

Vaksiner er unaturlige, og naturlig immunitet er mer effektiv enn vaksinasjon

Selv pro vaksineorganisasjoner sier at naturlig vaksinasjon gir bedre immunitet. Det er sant at naturlig infeksjon nesten alltid gir bedre immunitet enn vaksiner. Mens immunitet mot sykdom ofte følger en enkelt naturlig infeksjon, oppstår immunitet mot vaksiner bare etter flere doser. En vaksine krenker alle lover av naturlig immunforsvar ved å ta et potensielt patogen sammen med alle giftige ingredienser (aluminium, formaldehyd, adjuvanser, etc.) direkte inn blodsystemet. Denne prosessen vil aldri oppstå i å bygge naturlig immunitet. Immunitet er en naturlig ting. Vaksiner er en kunstig ting.

Sykdommer som vaksiner er rettet mot, eksisterer nærmest ikke lengre

Det er ingen grunn til å vaksinere mot sykdommer som ikke lenger forekommer i Norge. Det er ikke noen tilfeller eller dødsfall fra difteri mellom 2003 og 2011. Polio har blitt erklært utryddet i Norge, og vi har særdeles få dødfall forårsaket av røde hunder de siste 50 årene.

De fleste sykdommer som vaksiner er rettet mot er i mange tilfeller relativt ufarlige, noe som gjør at vaksiner er unødvendige. Vannkoppene er ofte bare utslett med blemmer og kan behandles med acetaminophen, kjølende kompresjon og salve. Meslinger er normalt et utslett ledsaget av feber og rennende nese og kan behandles med hvile og væsker.  Rotavirus kan normalt behandles med hydrering og probiotika.