Om oss

frie-ytringer.com er en nyhetskanal med dagsaktuelle nyheter, kommentarer, innlegg og debatt.

Ytringsfriheten er grunnmuren i et trygt og fritt samfunn. Men fungerer offentligheten slik i praksis, eller bidrar trusler, stigmatisering og selvsensur til en fattigere felles offentlighet, der bestemte grupper og synspunkter forsvinner?

Vi opplever at norske medier bevisst eller ubevisst gjennomfører selvsensur, som er et

resultat av mindre synlige mekanismer. Hvorfor det er slik er vi noe usikre på, men mennesket har et grunnleggende behov for å føle tilhørighet og anerkjennelse i den  organisasjonen man tilhører. Det virker som om media preges av et visst konformitetspress, og å bryte med etablerte normer medfører risiko for eksklusjon.

Vi ønsker å være talerør for dem som ønsker å fremme synspunkter og skape debatt hvor den konforme norske pressen melder pass. Ytringsfrihet er ukrenkelig, og dette vil vi hegne om i våre spalter, og gjerne teste om ytringsfriheten er så utmerket i Norge som de fleste skal ha det til.

Vi ønsker en opplyst samfunnsdebatt hvor alle blir hørt. Det må være rom for intern uenighet og kritisk meningsbrytning, der alternative synspunkter på vanskelige verdispørsmål kan luftes uten frykt for stigmatisering og sosial isolasjon.

Hatefulle ytringer aksepteres ikke på vårt nettsted. Hatefulle ytringer kan ha alvorlige konsekvenser for både personen som rammes og ikke minst for samfunnet som helhet ettersom viktige stemmer stilner.

Kontakte oss