USA trenger våpen

I kjølvannet av en rekke masseskytinger i USA, bør det ikke overraske at diskusjonen om hvorvidt våpen skal forbys eller begrenses tilgang oppstår enda en gang. Det er en overflod av argumenter på begge sider, og noen ganger er det vanskelig å vite hva man skal tro. Norske medier klarer nok en gang å velge side, ved å underrapportere argumenter for hvor amerikanerne bør kunne ha våpen i sitt eget hus for å beskytte seg selv. Å sammenligne Norge og USA blir utopisk, da det er snakk om to ulike kulturer, og her er en rekke argumenter for hvorfor våpenlovgivningen i USA bør bestå som den er.

Ny våpenlovgivning ville hindre borgere i å beskytte seg mot inntrengere

En ansvarlig, velutstyrt og trent amerikansk statsborger er den beste beskyttelsen mot innenlands kriminalitet og trusselen mot utenlandsk invasjon. De som skrev konstitusjonen hadde ikke til hensikt å begrense retten til å beholde og bære våpen for borgere som er forberedt på å hjelpe til i felles forsvar mot en utenlandsk inntrenger eller en tyrann. Skulle noen angripe et nabolag, en skole eller hva som helst, så kan den siste forsvarslinjen veldig godt være egen evne til å beskytte seg selv.

Utdanning om våpen og sikkerhet er nødvendig for å forhindre utilsiktet dødsfall

Statistikk viser at 95% av alle amerikanske våpeneiere mener at barn skal lære om våpensikkerhet. Pistoler dreper ikke folk; folk dreper folk. Og folk trenger mer opplæring og screening for psykisk sykdom for å forhindre massakrer. En ansvarlig og kunnskapsrik våpeneier er sjelden involvert i et ulykke relatert til våpen av noe slag. Våpenutdanning er den beste måten å redde unge liv, ettersom den fremmer beskyttelse og sikkerhet for barn. Studier viser studier at  barn som lærer om skytevåpen og deres legitime bruk har mye lavere kriminalitet enn barn i husholdninger uten pistoler.

Strengere våpenlovgivning og færre våpen hindrer ikke selvmord

Litauen har en av verdens laveste eierandeler av våpen (0,7 våpen per 100 personer), men selvmordsraten (med hvilken som helst metode) var 45.06 per 100.000 mennesker i 1999, den høyeste selvmordsraten blant 71 land med tilgjengelig informasjon. Japan har også en lav eierandel på 0,6 våpen per 100 personer og en høy selvmordsrate på 18,41 selvmord per 100 000 personer i 1997 (rangerer det 11 av 71 land), det samme gjelder Sør-Korea med lignende tall.

I motsetning har USA har den 26. høyeste selvmordsraten (12,3 selvmord per 100 000 personer i 2011) og den høyeste våpeneierandel (88,8 våpen per 100 personer). Teorien om at begrensning eller eliminering av våpen ville ha en positiv effekt på den totale selvmordsraten i USA, holder ikke vann.

Ny våpenlov, spesielt med tanke på å forby «angrepsvåpen», krenker retten til å eie våpen for jakt og sport

I 2011 var det 13,7 millioner jegere på 16 år eller eldre i USA, og de brukte 7,7 milliarder dollar på våpen, tilbehør, ammunisjon og annet jaktutstyr. Høydrevne semiautomatiske rifler og haglevåpen brukes til å jakte og målskyting hvert år. Ifølge National Shooting Sports Foundation er «såkalte» angrepsvåpen mindre kraftige enn andre jaktgeværer. Begrepet «angrepsvåpen» er etablert av motstanderne for å skape et skremselsord som ikke eier rot i virkeligheten. Colt AR-15 og Springfield M1Aer begge merket «angrepsvåpen», men er riflene som blir mest brukt til marksmanship-konkurranser i USA. Og deres patroner er standard jaktkalibrer, nyttig for jakt opp til dyr på størrelse med hjort.